• Apis
  • 11.11.2022
Miłość Ojczyzny
11 listopada 2022 roku obchodziliśmy 123 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Jak co roku, zgromadziliśmy się na mszy św. (w Jankowicach Wlk. o godz.09.45, a w Wierzbniku o godz. 08.00 i 11.00) nie z poczucia wypełnienia prawa, ale przede wszystkim z miłości i odpowiedzialności za naszą Ojczyznę.

Mamy przecież świadomość zagrożenia, jakie płynie z wojny, która toczy się za naszą granicą, na Ukrainie. Dlatego nasza obecność na mszy św., była wyrazem wdzięczności Bogu za Ojczyznę. Ponadto prosiliśmy Go, aby ją ustrzegł od jakichkolwiek nieszczęść, a przede wszystkim przed wojną. Bo jak mówił papież św. Jan Paweł II „Wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo. Wolność została nam dana, ale i zadana". Każde pokolenie Polaków musi być wychowane w świadomości własnej kultury, historii, tradycji i odpowiedzialności.

Msze św. odprawiał ks. proboszcz Czesław Kocoń. On też wygłosił okolicznościowe kazanie. Mówił, że „gdy myśli o ojczyźnie” to kojarzy mu się Ona z głównymi wydarzeniami historycznymi. Dlatego rozpoczął od wspomnienia chrztu Polski. Gdy myślę o „Ojczyźnie”, to widzę chrzest Mieszka i pierwszy krzyż postawiony na ziemi Polan. Widzę św. bp. Wojciecha, który przyszedł z Chrystusem na ustach na nasze pradawne ziemie. Po analizie niektórych wydarzeń historycznych zakończył współczesnymi wydarzeniami. Gdy myślę „ojczyzna” widzę czerwony napis „Solidarność” tłumy strajkujących, stoczniowców, hutników, górników. Protesty: w Poznaniu, Gdańsku, Radomiu, Płocku, Lubinie. Widzę czołgi jadące na nich 13 grudnia 1981 r.
Gdy myślę "Ojczyzna”; widzę białą postać Ojca Świętego Jana Pawła II, który na lotnisku całuje polską ziemię i mówi: „Polska jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej”.

Cóż to za kraj? A to Polska właśnie.

Po mszach św. odbyło się krótkie nabożeństwo w intencji naszej Ojczyzny.