Hierarchia artykułów

Sakrament BierzmowaniaDrukuj

Bierzmowanie jest tradycyjnie drugim sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym ochrzczeni otrzymują pełnię Ducha Świętego, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy. Bierzmowanie jest więc dopełnieniem łaski chrztu, daje jej wzrost i pogłębienie, ściślej jednoczy z Chrystusem dzięki Jego Duchowi, głębiej zakorzenia w synostwie Bożym, pomnaża dary Ducha Świętego otrzymane we chrzcie, udoskonala więź z Kościołem, udziela specjalnej mocy Ducha Świętego do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem (por. KKK nr 1303). Bierzmowanie razem ze chrztem tworzy podwójny sakrament (por. KKK nr 1290) . Chrzest prowadzi do bierzmowania i domaga się jego, bierzmowanie z kolei wymaga uprzedniego chrztu i rozwija zapoczątkowane przez niego nowe życie. O związku bierzmowania z chrztem świadczy także wyznanie wiary chrzcielnej składane przez kandydatów oraz to, że świadkami bierzmowania są zwykle rodzice chrzestni bierzmowanych (por. KPK kan. 893 §1, §2).

Sakrament bierzmowania wyciska także na duszy niezatarte znamię czyli charakter, który jest znakiem naznaczenia chrześcijanina przez Chrystusa pieczęcią Ducha Świętego, dając mu moc do dawania o Nim świadectwa (por. KKK nr 1304). Charakter sakramentalny bierzmowania udoskonala również kapłaństwo wspólne wiernych, którego uczestnikami stali się już przez chrzest. Posługa biskupa, który jest gwarantem i sługą jedności swego Kościoła oraz jego powszechności i apostolskości (por. KKK nr 1292), przy udzielaniu bierzmowania wyraża związek tego sakramentu z pierwszym zstąpieniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to Apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym, aby przekazywali Go wiernym przez modlitwę i włożenie rąk.

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO O BIERZMOWANIU
/wybrane fragmenty/

Kan. 879 - Sakrament bierzmowania; który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonałej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili: ··

Sprawowanie bierzmowania
Kan. 880 - § 1. Sakrament bierzmowania jest udzielany przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się przez nałożenie ręki i wypowiedzenie słów przepisanych w zatwierdzonych księgach liturgicznych.

Szafarz bierzmowania
Kan. 882 - Zwyczajnym szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup. Ważnie udziela tego sakramentu również prezbiter posiadający taką władzę na podstawie powszechnego prawa lub szczególnego udzielenia ze strony kompetentnej władzy.

Przyjmujący bierzmowanie
Kan. 889 -
§ 1. Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany.
§ 2. Poza niebezpieczeństwem śmierci, mający używanie rozumu wtedy godziwie przyjmuje bierzmowanie, gdy jest odpowiednio pouczony, właściwie dysponowany i może odnowić przyrzeczenia chrzcielne.

Kan. 890 - Wierni są obowiązani przyjąć ten sakrament w odpowiednim czasie. Rodzice, duszpasterze, zwłaszcza proboszczowie mają troszczyć się, żeby wierni zostali właściwie przygotowani do jego przyjęcia i w odpowiednim czasie do niego przystąpili.

Świadkowie
Kan. 893 -
§ 1. Ten może spełniać zadanie świadka. Kto wypełnia warunki określone w kan. 874 (patrz: chrzest?.·§ 2. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.

BIERZMOWANIE MŁODZIEŻY W NASZEJ PARAFII

Bierzmowanie młodzieży w wieku szkolnym odbywa się w trzeciej klasie gimnazjum i poprzedzone jest trzyletnim okresem formacyjnym przy parafii zamieszkania kandydata do bierzmowania. Zapisy odbywają się na początku każdego roku szkolnego. Podstawowym warunkiem zapisu jest uczestnictwo w katechezie szkolnej. Kandydat przez trzy lata uczestniczy, w co miesięcznych spotkaniach przy parafii, oraz wcześniej zapowiedzianych Mszach świętych i nabożeństwach organizowanych przez parafię w ciągu roku. Warunkiem dopuszczenia do bierzmowania jest uczestnictwo w ww. spotkaniach, katechezie szkolnej, niedzielnej Mszy Św., spowiedź, udział w nabożeństwach, modlitwa osobista oraz zaliczenie egzaminu końcowego.

W tym roku sakrament bierzmowania miał miejsce dniu 12. 05.2012 w Grodkowie w parafii p/w św. Michała Arch. r. Bierzmowania udzielił bp. Ordynariusz Andrzej Czaja. Oto nasi parafianie, którzy przystąpili do sakramentu bierzmowania:


Antoniewicz Joanna – Wybrałam św. Weronikę, ponieważ chciałabym mieć tyle odwagi, ile miała św. Weronika, która nie zważając na to, że wokół niej było tylu ludzi, potrafiła wyrwać się z szeregu, aby otrzeć Chrystusowi twarz, chciała mu ulżyć w cierpieniu i zrobić to co dyktowało jej serce. Zrobiła to ponieważ czuła, że Pan Jezus jest Synem Bożym. Mam nadzieję, że św. Weronika umocni mnie w wierze i pomoże mi wybierać pomiędzy dobrem, a złem.


Bachula Iwona – Wybrałam sobie za patronkę św. Ritę. Zafascynowała mnie wytrwałością – nigdy się nie podawała. Wszystko przyjmowała z wielką pokorą i miłością do Boga. Pragnę, aby mnie uczyła takiej wiary i siły charakteru.


Basiura Sandra – Na towarzyszkę mego życia obrałam św. Klarę. Jej cechą jest między innymi niesienie pomocy osobom w potrzebie. Ta wrażliwość niesienia pomocy innym bardzo mnie zafascynowała. Chcę się uczyć takiej postawy.


Cebrat Katarzyna – Pragnę, aby Duch św., który zstąpi na nas w sakramencie bierzmowania, umocnił mnie w wierze i wspierał swoimi darami w mężnym wyznawaniu wiary.


Czechowicz Katarzyna – Święta Łucja swoją postawą wiary pokazała, jak można być wierny do końca Panu Bogu bez względu na okoliczności życia. Pragnę uczyć się od niej konsekwencji wiary na co dzień.


Domagała Karolina – Św. Jadwiga Śląska oparła swoje życie rodzinne, małżeńskie i społeczne na przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Dlatego chcę się wpatrywać w jej życie i żyć jak Ona.


Kempanowski Radosław – Św. Krzysztof jest symbolem siły i potęgi, który poszukiwał potężnego Boga i któremu pragnął służyć. Jego wartości mi zaimponowały dlatego wybrałem sobie go za patrona.


Kotara Patryk – św. Marek ewangelista był towarzyszem misyjnym najpierw św. Pawła, a potem św. Piotra. Jego ogromna walka o poznanie Boga i przekazywanie prawdy o nim mi bardzo zaimponowała. Dlatego obieram go sobie za patrona.


Krzyśków Szymon – Wybrałem sobie św. Piotra, bo jest symbolem siły nie tylko fizycznej, ale także duchowej.


Kubik Adam – św. Filip był jednym z apostołów. Cieszył się wielkim zaufaniem u Chrystusa. Wiedzą o tym poganie dlatego proszą go, aby on ich skontaktował z Chrystusem. Chciałbym, aby Chrystus i mnie tak zaufał. Dlatego obieram sobie go za patrona.


Łuniewski Bartosz – Św. Wojciech był prawdziwym nauczycielem wiary, ale przede wszystkim jej świadkiem. Dlatego niech Duch św. w sakramencie bierzmowania umocni mnie w dawaniu świadectwa wiary.


Maryszczak Damian – Wybrałem św. Franciszka, ponieważ jest wzorem realizacji tego, co Pan Bóg chce. Dlatego proszę Go, aby mnie uczył takiej postawy.


Miniewski Rafał – Wybrałem św. Franciszka, ponieważ św. Franciszek z Asyżu jest patronem zwierząt, a ja szanuję wszystkie stworzenia Boże. Niech Duch św. umacnia mnie w sakramencie bierzmowania na drodze szacunku dla wszystkich stworzeń.


Ryś Sebastian - Wybrałem św. Jana Marię Vianey’a. Św. Jan jest wzorem odkrywania woli Bożej, ale także silnej woli dążenia do zrealizowania tego co Pan Bóg chce. Dlatego oczekuję Ducha św. i jego darów oraz św. Jana, abym umiał odkryć wolę Boga i usilnie do niej zdążać.


Sikora Aleksandra – Sara jest symbolem cichej i oddanej Bogu kobiety. Pragnę za jej wzorem być cichą i pokorną kobietą oddaną Bogu w tym co Pan Bóg sobie zamierzył. Dlatego wybrałam sobie ją na patronkę mego życia.


Stabrawa Arkadiusz – Przystępuję do sakramentu Bierzmowania bo pragnę, aby Duch św. umocnił mnie w życiu z Bogiem. Św. Mateusz może być dla mnie wzorem życia dla Jezusa. Dlatego obieram go sobie na patrona.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na nasze ustawienia prywatności i rozumiesz, że używamy plików cookies. Niektóre pliki cookie mogły już zostać ustawione.
Kliknij przycisk `Akceptuję`, aby ukryć ten pasek. Jeśli będziesz nadal korzystać z witryny bez podjęcia żadnych działań, założymy, że i tak zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Przeczytaj informacje o używanych przez nas Cookies
rm lumen trwam plus nasz dziennik gosc niedzielny