Wierzbnik:

w niedzielę: godz. 08.00 i 11.00
w dni powszednie: godz. 18.00

Jankowice Wielkie

w niedzielę: godz. 09.45
w sobotę: godz. 17.00
w dni powszednie: godz. 17.00