Kalendarium PontyfikatuDrukuj

Kalendarium Pontyfikatu


PIERWSZY ROK PONTYFIKATU

(16 października 1978 – 15 października 1979)


16 października 1978 Ok. godz. 17.15 Karol Wojtyła zostaje wybrany na papieża, przybiera imię Jan Paweł II i wbrew przyjętemu zwyczajowi przemawia do tłumu na placu św. Piotra w "naszym języku włoskim".

17 października 1978 Papież odwiedza chorego biskupa (przyszłego kardynała) Andrzeja Deskura w klinice Gemelli.

22 października 1978 Jan Paweł II uroczyście inauguruje swój pontyfikat.

23 października 1978 Audiencja "pożegnalna" dla 4 tys. Polaków z kard. Wyszyńskim (prymas i papież padają przed sobą na kolana). 2

9 października 1978 Odwiedza sanktuarium maryjne w Mentorelli.

5 listopada 1978 Jan Paweł II odwiedza w Asyżu i w Rzymie sanktuaria z grobami świętych patronów Włoch, Franciszka z Asyżu i Katarzyny Sieneńskiej.

12 listopada 1978 Papież Jan Paweł II obejmuje swoją rzymską katedrę, bazylikę św. Jana na Lateranie.

28 listopada 1978 Spotyka się z abpem Marcelem Lefèbvre’em, odrzucającym Sobór Watykański II.

20 listopada 1978 Spotyka się z kardynałem Josifem Slipym, głową prześladowanego Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie.

2 grudnia 1978 Apeluje o wolność religijną dla wszystkich w 30. rocznicę proklamowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

3 grudnia 1978 Jan Paweł II dokonuje pierwszej wizytacji parafii w Rzymie (par. św. Franciszka Ksawerego w dzielnicy Garbatella).

23 grudnia 1978 Jan Paweł II wysyła kardynała Antonia Samorè jako mediatora w konflikcie granicznym w rejonie kanału Beagle między Argentyną i Chile.

29 grudnia 1978 Mianuje ks. Franciszka Macharskiego arcybiskupem krakowskim.

1 stycznia 1979 12. światowy Dzień Pokoju, orędzie "Osiągniemy pokój wychowując do pokoju".

6 stycznia 1979 Jan Paweł II udziela swemu następcy w archidiecezji krakowskiej sakry biskupiej (ogółem wyświęci 321 biskupów).

7 stycznia 1979 W kaplicy Sykstyńskiej inauguruje transmisję przez Radio Watykańskie niedzielnej Mszy św. w języku polskim (kontynuowana we wszystkie niedziele i święta do początku 1997 roku), odprawiając pierwszą z nich.

24 stycznia 1979 Audiencja dla Andrieja Gromyki, ministra spraw zagranicznych ZSRR.

25 stycznia – 1 lutego 1979 Pierwsza podróż apostolska Jana Pawła II poza granice Włoch – do Meksyku, na Dominikanę i Bahamy; w tym:

28 stycznia 1979 Wygłasza przemówienie na III Konferencji Generalnej Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej w Puebli w Meksyku.

25 lutego 1979 Jan Paweł II udziela ślubu córce rzymskiego zamiatacza ulic.

2 marca 1979 Papież podejmuje działanie na rzecz wzmocnienia katolicyzmu w Czechosłowacji w liście dotyczącym oporu religijnego wobec tyranii.

4 marca 1979 Pierwsza encyklika Jana Pawła II, "Redemptor hominis".

12 marca 1979 Audiencja dla przedstawicieli organizacji żydowskich.

19 marca 1979 Papieski list do ukraińskiego kardynała Josipa Slipego zapowiada obchody tysiąclecia chrześcijaństwa na Rusi Kijowskiej w 1988 roku i broni zasady powszechnej wolności religijnej.

8 kwietnia 1979 Jan Paweł II ogłasza pierwszy list do wszystkich kapłanów Kościoła na Wielki Czwartek.

29 kwietnia 1979 Pierwsze beatyfikacje Jana Pawła II: o. Franciszka Colla OP i o. Jakuba Lavala CSSp. (W ciągu swego pontyfikatu ogłosi on 1345 błogosławionych i 483 świętych).

30 kwietnia 1979 Arcybiskup Agostino Casaroli zostaje mianowany prosekretarzem (po nominacji kardynalskiej: sekretarz) stanu Stolicy Apostolskiej.

2 - 10 czerwca 1979 Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (jego druga podróż zagraniczna) pod hasłem: "Gaude Mater Polonia".

30 czerwca 1979 Podczas swego pierwszego konsystorza Jan Paweł II mianuje czternastu nowych kardynałów, wśród których są abp Franciszek Macharski i bp Władysław Rubin. (Ogółem na 9 konsystorzach mianuje 231 kardynałów i jednego in pectore).

5 września 1979 Papież rozpoczyna czteroletni cykl audiencji generalnych poświęconych teologii ciała.

29 września - 8 października 1979 Trzecia papieska podróż zagraniczna, w tym: 29 września - 1 października 1979 Pierwsza w historii papieska pielgrzymka do Irlandii.

1 - 8 października 1979 Papież udaje się w swą pierwszą pielgrzymkę do Stanów Zjednoczonych.

2 października 1979 Jan Paweł II przemawia na 34. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

DRUGI ROK PONTYFIKATU (16 października 1979 – 15 października 1980)

16 października 1979 Adhortacja apostolska "Catechesi tradendae" stanowi ukoronowanie Synodu Biskupów z roku 1977.

5 listopada 1979 Papież zwołuje kolegium kardynalskie na pierwsze od 400 lat plenarne posiedzenie konsultacyjne.

10 listopada 1979 Jan Paweł II wzywa do ponownego zbadania sprawy Galileusza, przemawiając do Papieskiej Akademii Nauk.

13 listopada 1979 Przywództwo radzieckie zatwierdza plan "działań przeciwko polityce Watykanu w stosunku do państw socjalistycznych".

26 listopada 1979 Mahmet Ali Agca grozi, że zabije Jana Pawła II.

28 - 30 listopada 1979 4. papieska podróż zagraniczna – do Turcji; w tym: 29 - 30 listopada 1979 Jan Paweł II składa wizytę w Stambule patriarsze ekumenicznemu Dimitriosowi I.

29 listopada 1979 List apostolski "Inter sanctos", ogłaszający św. Franciszka patronem ekologów.

15 grudnia 1979 Kongregacja Nauki Wiary oświadcza, iż ks. Hansa Künga nie można uznać za teologa katolickiego; Jan Paweł II wygłasza na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim przemówienie na temat znaczenia teologii dla profetycznego posłannictwa Kościoła.

28 grudnia 1979 Jan Paweł II mianuje arcybiskupem Mediolanu Carla Marię Martiniego SJ, rektora Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego.

1 stycznia 1980 13. światowy Dzień Pokoju, orędzie "Prawda siłą pokoju".

14 - 31 stycznia 1980 Partykularny Synod Biskupów dla Kościoła holenderskiego.

24 lutego 1980 List Jana Pawła II na temat Eucharystii, "Dominicae Cenae".

5 lutego 1980 Wizyta w siedzibie Radia Watykańskiego (Palazzo Pio), w tym w redakcji sekcji polskiej.

24 - 27 marca 1980 W Rzymie zbiera się Synod ukraińskich biskupów greckokatolickich.

4 kwietnia 1980 Rozpoczęcie wydawania raz w miesiącu polskiej edycji "L'Osservatore Romano".

6 kwietnia 1980 Jan Paweł II pisze list do Kościoła na Węgrzech, wzywający do ożywienia katolicyzmu.

2 - 12 maja 1980 Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Afryki (5. papieska podróż zagraniczna) – objęła Zair, Kongo, Kenię, Ghanę, Górną Woltę i Wybrzeże Kości Słoniowej.

30 maja - 2 czerwca 1980 Pierwsza wizyta pasterska papieża we Francji (6. papieska podróż zagraniczna); w czasie niej: 2 czerwca 1980 Jan Paweł II przemawia na forum UNESCO.

30 czerwca - 12 lipca 1980 Pierwsza pielgrzymka apostolska Jana Pawła II do Brazylii (7. papieska podróż zagraniczna).

16 - 19 sierpnia 1980 Pierwsze seminarium naukowe w Castel Gandolfo.

20 sierpnia 1980 List do kard. Wyszyńskiego w sprawie strajków na Wybrzeżu, popierający postulaty strajkujących.

1 września 1980 Dokument Stolicy Apostolskiej o wolności religijnej skierowany do państw sygnatariuszy Aktu Końcowego KBWE.

26 września - 25 października 1980 Synod Biskupów poświęcony zadaniom rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym; jego ukoronowaniem będzie adhortacja apostolska "Familiaris consortio", ogłoszona 22 listopada 1981 roku.

12 października 1980 Dzień Rodzin – spotkanie z rodzinami z całego świata.

TRZECI ROK PONTYFIKATU (16 października 1980 – 15 października 1981)

25 października 1980 Zakończenie Synodu Biskupów (zob. wyżej).

15 - 19 listopada 1980 Pierwsza wizyta duszpasterska Jana Pawła II w Niemczech Zachodnich (8. papieska podróż zagraniczna).

30 listopada 1980 Druga encyklika Jana Pawła II, "Dives in misericordia".

16 grudnia 1980 Jan Paweł II pisze do Leonida Breżniewa w obronie suwerenności Polski.

31 grudnia 1980 List apostolski "Egregiae virtutis" ogłasza Cyryla i Metodego współpatronami Europy.

1 stycznia 1981 14. światowy Dzień Pokoju, orędzie "Chcesz służyć sprawie pokoju – szanuj wolność"

15-18 stycznia 1981 Ojciec święty przyjmuje w Watykanie delegację "Solidarności".

31 stycznia 1981 Jan Paweł II mianuje bpa Jean-Marie Lustigera arcybiskupem Paryża.

16 - 27 lutego 1981 Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Azji (9. papieska podróż zagraniczna); objęła Pakistan, Filipiny, wyspę Guam (USA), Japonię i Alaskę (USA).

Marzec 1981 Kryzys bydgoski wzbudza niepokoje w Polsce; nasilenie ataków prasy sowieckiej na Jana Pawła II.

9 maja 1981 Ustanowienie Papieskiej Rady do spraw Rodziny.

13 maja 1981 Ok. godz. 17.19 papież Jan Paweł II, ciężko zraniony na placu św. Piotra przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę, zostaje przewieziony do kliniki Gemelli i operowany.

17 maja 1981 Pierwsza po zamachu wypowiedź papieża przed niedzielną modlitwą maryjną; słowa przebaczenia dla zamachowca.

28 maja 1981 W Warszawie umiera kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski; list do Polaków w związku z tym wydarzeniem.

31 maja 1981 Powołanie stałej 15-osobowej rady kardynałów do spraw ekonomicznych Stolicy Apostolskiej.

3 czerwca 1981 Jan Paweł II powraca do Watykanu z kliniki Gemelli.

20 czerwca – 14 sierpnia 1981 Jan Paweł II znowu w klinice Gemelli z powodu infekcji wirusowej (5 sierpnia operowany).

7 lipca 1981 Bp Józef Glemp zostaje arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, prymasem Polski.

22 lipca 1981 Mehmet Ali Agca uznany za winnego i skazany na dożywocie po trzydniowym procesie w Rzymie.

14 sierpnia 1981 Jan Paweł II opuszcza klinikę Gemelli i po uroczystości Wniebowzięcia Matki Bożej udaje się na rekonwalescencję do Castel Gandolfo.

14 września 1981 "Laborem exercens", pierwsza społeczna encyklika Jana Pawła II.

5 października 1981 Jan Paweł II wyznacza osobistego delegata do zarządzania Towarzystwem Jezusowym.

CZWARTY ROK PONTYFIKATU (16 października 1981 – 15 października 1982)

18 października 1981 Generał Wojciech Jaruzelski zostaje I sekretarzem PZPR.

22 listopada 1981 Ogłoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej "Familiaris consortio" (zob. 26 września - 25 października 1980).

25 listopada 1981 Kard. Joseph Ratzinger zostaje mianowany prefektem Kongregacji Nauki Wiary.

8 grudnia 1981 Jan Paweł II poświęca ikonę Maryi, Matki Kościoła - pierwszy wizerunek Maryjny na placu św. Piotra. List apostolski "Beata Hedvigis" ustanawiający Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie.

18 grudnia 1981 List papieski do Jaruzelskiego nalega na położenie kresu przemocy i rozpoczęcie narodowego dialogu.

24 grudnia 1981 Jan Paweł II zapalił świecę w oknie na znak solidarności z narodami cierpiącymi, m.in. z Polską.

1 stycznia 1982 15. światowy Dzień Pokoju, orędzie "Pokój – dar Boga powierzony ludziom" potępia "fałszywy pokój" totalitaryzmu.

6 stycznia 1982 List "Caritas Christi" wzywający wszystkich biskupów z całego świata do modlitwy za Kościół w Chinach.

12 lutego 1982 Deklaracja Stolicy Apostolskiej w sprawie Polski, odczytana na madryckim posiedzeniu KBWE.

12-19 lutego 1982 Podróż do Afryki: Nigeria, Benin, Gabon i Gwinea Równikowa (10. papieska podróż zagraniczna).

27 lutego 1982 Spotkanie prowincjałów jezuickich z Janem Pawłem.

12-15 maja 1982 Pierwsza podróż do Portugalii (11. papieska podróż zagraniczna); w tym: 13 maja 1982 Pielgrzymka do sanktuarium w Fatimie w pierwszą rocznicę zamachu i akt zawierzenia świata Matce Bożej.

20 maja 1982 Ustanowienie Papieskiej Rady ds. Kultury.

Maj-czerwiec 1982 Wizyty papieskie w Wielkiej Brytanii i Argentynie podczas trwającej od 2 kwietnia wojny o Falklandy/Malwiny:

28 maja 1982 – 2 czerwca 1982 Podróż do Wielkiej Brytanii (12. papieska podróż zagraniczna); w czasie niej wizyta w anglikańskiej katedrze w Canterbury, spotkanie z abpem Robertem Runcie i ogłoszenie wspólnej deklaracji na temat dialogu teologicznego.

7 czerwca 1982 Spotkanie Jana Pawła II z Prezydentem Reaganem w Watykanie.

10-13 czerwca 1982 Podróż do Brazylii i Argentyny (13. papieska podróż zagraniczna).

15 czerwca 1982 Wizyta w Szwajcarii (14. papieska podróż zagraniczna); wystąpienie na forum Międzynarodowej Organizacji Pracy.

26 sierpnia 1982 Papież odprawia w Castel Gandolfo transmitowaną przez Radio Watykańskie mszę św. dla rodaków z okazji jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry (planowana na ten czas pielgrzymka do Polski została przesunięta z powodu stanu wojennego).

29 sierpnia 1982 Wizyta w San Marino (15. papieska podróż zagraniczna).

3 października 1982 Zatwierdzenie kultu bł. Jana z Fiesole (Fra Angelico).

10 października 1982 Jan Paweł II kanonizuje bł. Maksymiliana Kolbego jako męczennika.

PIĄTY ROK PONTYFIKATU (16 października 1982 – 15 października 1983)

31 października – 9 listopada 1982 Pierwsza podróż do Hiszpanii (16. papieska podróż zagraniczna); w tym: 9 listopada 1982 Santiago de Compostela – "Akt europejski".

23 listopada 1982 Posiedzenie plenarne kolegium kardynalskiego.

28 listopada 1982 Jan Paweł II nadaje status prałatury personalnej Opus Dei.

1 stycznia 1983 16. światowy Dzień Pokoju, orędzie "Dialog na rzecz pokoju wyzwaniem dla naszych czasów".

6 stycznia 1983 Bulla "Aperite portas Redemptori" ogłaszająca Rok święty Jubileuszu 1950-lecia Odkupienia.

18-19 stycznia 1983 Konsultacje watykańskie w sprawie szkicu listu pasterskiego biskupów USA na temat broni atomowej.

25 stycznia 1983 Konstytucja apostolska "Sacrae disciplinae leges" promulgująca nowy Kodeks Prawa Kanonicznego; konstytucja apostolska "Divinus perfectionis magister" wprowadzająca poprawki w procedurze procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego.

2 lutego 1983 Podczas swego drugiego konsystorza Jan Paweł II mianuje osiemnastu nowych kardynałów; wśród nich jest abp Józef Glemp. 2

4 lutego 1983 Prezentacja książki André Frossarda "Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II". Narada kryzysowa w Watykanie na temat ryzyka związanego z papieską pielgrzymką do Nikaragui.

2-10 marca 1983 Podróż do Ameryki środkowej trasą: Portugalia, Kostaryka, Nikaragua (gdzie papieską homilię przerywały okrzyki klakierów), Panama, Salwador, Gwatemala, Honduras, Belize, Haiti (17. papieska podróż zagraniczna).

25 marca 1983 Inauguracja Roku świętego Jubileuszu 1950-lecia Odkupienia.

16-23 czerwca 1983 Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (18. papieska podróż zagraniczna). Odbyła się pod hasłem: "Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja" podczas stanu wojennego. Po jej części oficjalnej papież spotkał się w Dolinie Chochołowskiej z Lechem Wałęsą.

Sierpień 1983 Pierwsze, odbywające się w cyklu dwuletnim, międzynarodowe seminarium humanistyczne "Człowiek w nauce współczesnej" w Castel Gandolfo.

14-15 sierpnia 1983 Pielgrzymka do Francji – Lourdes (19. papieska podróż zagraniczna).

10-13 września 1983 Pierwsza podróż do Austrii – w Wiedniu "nieszpory europejskie" (20. papieska podróż zagraniczna).

29 września 1983 Rozpoczęcie Synodu Biskupów (zob. niżej). 5 października 1983 Lech Wałęsa otrzymuje pokojową nagrodę Nobla.

SZÓSTY ROK PONTYFIKATU (16 października 1983 – 15 października 1984)

29 września-29 października 1983 Synod Biskupów o pokucie i pojednaniu w misji Kościoła; prace Synodu zostaną ukoronowane adhortacją apostolską "Reconciliatio et paenitentia", ogłoszoną 2 grudnia 1984 roku.

22 października 1983 Ogłoszenie Karty Praw Rodziny.

31 października 1983 List papieski do kard. Johannesa Willebrandsa, przewodniczącego Sekretariatu jedności Chrześcijan, z okazji pięćsetlecia urodzin Marcina Lutra.

16 listopada 1983 Jan Paweł II przesyła osobisty list do przywódcy chińskiego Deng Xiaopinga, prosząc o bezpośredni kontakt z rządem chińskim.

27 grudnia 1983 Jan Paweł II odwiedza w rzymskim więzieniu Rebibbia Mehmeta Ali Agcę, który strzelał do niego 13 maja 1981 roku na Placu św. Piotra.

1 stycznia 1984 17. światowy Dzień Pokoju, orędzie "Pokój rodzi się z serca nowego".

10 stycznia 1984 Nawiązanie pełnych stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Stanami Zjednoczonymi.

26 stycznia 1984 Jan Paweł II mianuje Johna J. O'Connora arcybiskupem Nowego Jorku.

11 lutego 1984 "Salvifici doloris", list apostolski o chrześcijańskim sensie cierpienia.

18 lutego 1984 Ogłoszenie bł. Jana z Fiesole (Fra Angelico) patronem artystów.

24 lutego 1984 powołanie papieskiej Fundacji na rzecz Krajów Sahelu.

25 marca 1984 Adhortacja apostolska "Redemptionis donum" o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy Odkupienia. Akt zawierzenia ludzkości, dokonany przed figurą Matki Bożej Fatimskiej.

8 kwietnia 1984 Kard. Bernardin Gantin zostaje mianowany prefektem Kongregacji Biskupów; kardynał Roger Etchegaray obejmuje stanowisko przewodniczącego Papieskiej Rady Iustitia et Pax.

20 kwietnia 1984 List apostolski "Redemptionis anno" na temat Jerozolimy, świętego miasta trzech wielkich religii monoteistycznych.

22 kwietnia 1984 Zakończenie Roku świętego Jubileuszu 1950-lecia Odkupienia.

2 - 12 maja 1984 Druga papieska pielgrzymka do Azji trasą: Alaska (USA – nie zezwolono na przelot nad terytorium ZSRR), Korea Południowa, Papua Nowa Gwinea, Wyspy Salomona, Tajlandia (21. papieska podróż zagraniczna; w czasie niej kanonizacja 103 męczenników koreańskich, wizyta w obozie uchodźców z Kambodży, Laosu i Wietnamu).

12-17 czerwca 1984 Podróż apostolska do Szwajcarii (22. papieska podróż zagraniczna); w tym: 12 czerwca 1984 Przemówienie Jana Pawła II do światowej Rady Kościołów w Genewie.

16-17 lipca 1984 Wyprawa narciarska w Alpy włoskie. 6 sierpnia

9 - 21 września 1984 Pierwsza pielgrzymka pasterska Jana Pawła II do Kanady (23. papieska podróż zagraniczna).

10-13 października 1984 Podróż do Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej: Dominikany, Portoryko – pielgrzymka szlakiem Kolumba; inauguracja nowenny przygotowań do obchodów 500. rocznicy ewangelizacji Ameryki (24. papieska podróż zagraniczna).

SIÓDMY ROK PONTYFIKATU (16 października 1984 – 15 października 1985)

12 grudnia 1984 Ogłoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej "Reconciliatio et paenitentia" (zob. 29 września-29 października 1983).

5 grudnia 1984 Początek cyklu katechez poświęconych wyznaniu wiary Kościoła.

1 stycznia 1985 18. światowy Dzień Pokoju, orędzie "Pokój i młodzi idą razem".

26 stycznia - 6 lutego 1985 Podróż do Ameryki Łacińskiej: Wenezuela, Ekwador, Peru, Trynidad i Tobago (25. papieska podróż zagraniczna).

11 lutego 1985 Ustanowienie Papieskiej Komisji Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia.

27 lutego 1985 Sowiecki minister spraw zagranicznych Andrej Gromyko bezskutecznie próbuje wciągnąć Jana Pawła II w kampanię przeciwko amerykańskiej inicjatywie obrony strategicznej.

31 marca 1985 List apostolski Jana Pawła II do młodych całego świata. 29 kwietnia 1985 Zakończenie zasadniczej reorganizacji Kurii Rzymskiej, rozpoczętej w 1984 roku.

11 - 21 maja 1985 Pielgrzymka pasterska do Holandii, Luksemburga i Belgii (26. papieska podróż zagraniczna) – wizyta w siedzibie EWG i Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. 25 maja 1985 Podczas swego trzeciego konsystorza Jan Paweł II mianuje dwudziestu ośmiu nowych kardynałów; wśród nich są abp Henryk Gulbinowicz i abp Andrzej Deskur.

2 czerwca 1985 "Slavorum apostoli", czwarta encyklika Jana Pawła II.

24 czerwca 1985 Komisja Stolicy Apostolskiej ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem wydaje dokument "żydzi i judaizm w głoszeniu słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego (Wskazówki do właściwego przedstawiania tych zagadnień)".

28 czerwca 1985 W 25. rocznicę powstania Sekretariatu Jedności Chrześcijan Jan Paweł II oświadcza, że zaangażowanie Kościoła rzymskokatolickiego na rzecz ekumenizmu jest "nieodwołalne".

8 - 19 sierpnia 1985 Podróż do Afryki: Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kamerun, Republika środkowoafrykańska, Zair, Kenia, Maroko (27. papieska podróż zagraniczna); w tym: 19 sierpnia 1985 Jan Pawłem II przemawia do 80 tysięcy młodych muzułmanów w Casablance.

8 września 1985 Podróż do Liechtensteinu przez Szwajcarię (28. papieska podróż zagraniczna).

ÓSMY ROK PONTYFIKATU (16 października 1985 – 15 października 1986)

28 października 1985 Jan Paweł II przemawia do Międzynarodowego Katolicko-żydowskiego Komitetu Łączności z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia "Nostra aetate", Deklaracji II Soboru Watykańskiego o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich.

3 listopada 1985 Beatyfikacja o. Tytusa Brandsmy, holenderskiego męczennika obozu w Dachau.

24 listopada - 8 grudnia 1985 Nadzwyczajny Synod Biskupów dla uczczenia dwudziestej rocznicy II Soboru Watykańskiego.

1 stycznia 1986 19. światowy Dzień Pokoju, orędzie "Pokój jest wartością, która nie zna podziałów na Północ-Południe, Wschód-Zachód: jest tylko jeden pokój".

31 stycznia - 11 lutego 1986 Jan Paweł II odwiedza po raz pierwszy Indie (29. papieska podróż zagraniczna) – spotkanie z Matką Teresą i z Dalaj Lamą.

13 kwietnia 1986 Jan Paweł II przemawia do wspólnoty żydowskiej w czasie pierwszej od czasów apostolskich papieskiej wizyty rzymskiej synagodze.

10 maja 1986 Ustanowienie komisji do opracowania Katechizmu Kościoła Katolickiego.

18 maja 1986 "Dominum et Vivificantem", piąta encyklika Jana Pawła II.

30 czerwca 1986 Wymiana korespondencji między Janem Pawłem II, arcybiskupem Robertem Runcie i kard. Johannesem Willebrandsem wskazuje na poważne trudności w kontynuacji dialogu katolicko-anglikańskiego.

1 - 8 lipca 1986 Podróż do Ameryki Łacińskiej: Kolumbia, Saint Lucia (30. papieska podróż zagraniczna).

6 września 1986 Apel do mieszkańców Europy o jedność i pokój, wygłoszony z Mont Chetif (masyw Mont Blanc).

4-7 października 1986 Trzecia papieska pielgrzymka do Francji (31. papieska podróż zagraniczna): m.in. wizyty w Ars i Taizé; apel, by 27 października podczas światowego Dnia Modlitw o Pokój (zob. niż) na całym świecie zapanował jednodniowy rozejm.

DZIEWIĄTY ROK PONTYFIKATU (16 października 1986 – 15 października 1987)

27 października 1986 Spotkanie przedstawicieli 47 Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich oraz 13 religii niechrześcijańskich w Asyżu na światowym Dniu Modlitw o Pokój.

18 listopada - 1 grudnia 1986 Najdłuższa papieska pielgrzymka prowadzi Jana Pawła II do Bangladeszu, Singapuru, Fidżi, Nowej Zelandii, Australii i na Seszele (32. papieska podróż zagraniczna).

1 stycznia 1987 20. światowy Dzień Pokoju, orędzie "Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju".

13 stycznia 1987 Papież Jan Paweł II przyjmuje w Watykanie generała Wojciecha Jaruzelskiego.

20 lutego 1987 Papież przyjmuje panią Muzeyyen Agcę, matkę Mehmeta Ali Agcy.

25 marca 1987 "Redemptoris Mater", szósta encyklika Jana Pawła II. 3

1 marca - 13 kwietnia 1987 Papieska pielgrzymka do Urugwaju, Chile i do Argentyny – na II światowy Dzień Młodzieży w Buenos Aires (33. papieska podróż zagraniczna).

30 kwietnia - 4 maja 1987 Podróż do Niemiec (34. papieska podróż zagraniczna); w czasie niej: 1 maja 1987 Jan Paweł II beatyfikuje w Kolonii żydówkę Edytę Stein (s. Teresę Benedyktę od Krzyża), męczennicę Oświęcimia-Brzezinki.

5 czerwca 1987 Ogłasza list apostolski do biskupów litewskich z okazji 600-lecia chrztu Litwy.

7 czerwca 1987 Ojciec święty inauguruje Rok Maryjny, zakończony 15 sierpnia 1988.

8 - 14 czerwca 1987 Trzecia papieska pielgrzymka do Polski pod hasłem "Do końca ich umiłował": udział w Krajowym Kongresie Eucharystycznym, beatyfikacja Karoliny Kózkówny i bpa Michała Kozala, męczennika Dachau; spotkanie z Lechem Wałęsą (35. papieska podróż zagraniczna).

28 czerwca 1987 Beatyfikacja Litwina abpa Jerzego Matulaitisa-Matulewicza.

8 - 14 lipca 1987 Jan Paweł II wędruje po Dolomitach.

10 - 21 września 1987 Papieska pielgrzymka do Stanów Zjednoczonych i Kanady (36. papieska podróż zagraniczna) – m.in. spotkanie z chorymi na AIDS.

1 października 1987 Rozpoczęcie Synodu Biskupów (zob. niżej).

DZIESIĄTY ROK PONTYFIKATU (16 października 1987 – 15 października 1988)

1 - 30 października 1987 Synod Biskupów obraduje nad powołaniem i posłannictwem świeckich w Kościele i w świecie; prace Synodu zostaną podsumowane w adhortacji apostolskiej "Christifideles laici" ogłoszonej 30 grudnia 1988.

3 - 7 grudnia 1987 Patriarcha ekumeniczny Dimitrios I przybywa z pielgrzymką do Rzymu.

22 grudnia 1987 Przemówienie bożonarodzeniowe Jana Pawła II do Kurii Rzymskiej podkreśla pierwszeństwo apostolstwa nad urzędem.

30 grudnia 1987 "Sollicitudo rei socialis", druga encyklika społeczna Jana Pawła II.

1 stycznia 1988 21. światowy Dzień Pokoju, orędzie "Wolność religijna warunkiem pokojowego współistnienia".

25 stycznia 1988 List apostolski "Euntes in mundum" dla uczczenia tysiąclecia chrztu Rusi Kijowskiej.

14 lutego 1988 Orędzie milenijne Jana Pawła II do katolików ukraińskich, "Magnum Baptismi donum", sławi wierność grekokatolików w obliczu prześladowań.

7 - 19 maja 1988 Pielgrzymka do Urugwaju, Boliwii, Peru i Paragwaju (37. papieska podróż zagraniczna).

21 maja 1988 W Watykanie rozpoczyna działalność schronisko dla bezdomnych "Donum Mariae", prowadzone przez siostry misjonarki miłości.

7 czerwca 1988 Jan Paweł II pisze osobisty list do Michaiła Gorbaczowa, będący sygnałem otwarcia na szeroki dialog; list ten wręcza na Kremlu 13 czerwca kardynał Agostino Casaroli, który w dniach 8-14 kwietnia uczestniczy na czele delegacji watykańskiej w moskiewskich obchodach 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej (zainagurowanych 5 czerwca).

14 czerwca 1988 Audiencja papieska dla Dalaj Lamy.

19 czerwca 1988 Kanonizacja 117 męczenników wietnamskich.

23 - 27 czerwca 1988 Druga pielgrzymka do Austrii (38. papieska podróż zagraniczna).

28 czerwca 1988 Jan Paweł II mianuje dwudziestu czterech nowych kardynałów podczas swego czwartego konsystorza i ogłasza konstytucję apostolską "Pastor Bonus", dokonującą reorganizacji Kurii Rzymskiej.

2 lipca 1988 List apostolski "Ecclesia Dei" w związku ze schizmą abpa Lefèbvre’a.

9-10 lipca 1988 Rzymskie obchody 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej.

15 sierpnia 1988 List apostolski "Mulieris dignitatem" o godności i powołaniu kobiety. Zamknięcie Roku Maryjnego.

10 - 19 września 1988 Podróż do Afryki: Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Suazi, Mozambik z przymusowym lądowaniem w stolicy RPA Johannesburgu (39. papieska podróż zagraniczna).

8- 11 października 1988 Podróż do Francji (40. papieska podróż zagraniczna), w tym: 11 października 1988 Jan Paweł II przemawia na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. JEDENASTY ROK PONTYFIKATU (16 października 1988 – 15 października 1989)

28 października 1988 W Rzymie światowy Dzień Modlitw o Pokój (z udziałem przedstawicieli 8 wielkich religii świata i różnych wyznań chrześcijańskich).

3 listopada 1988 Dokument Papieskiej Rady Iustitia et Pax "Kościół wobec rasizmu. W trosce o pogłębienie braterstwa między ludźmi".

24 listopada 1988 Papież w swej prywatnej kaplicy w Watykanie odprawia z okazji 50-lecia sekcji polskiej Radia Watykańskiego mszę św. z udziałem jej byłych i aktualnych pracowników.

30 grudnia 1988 Ogłoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej "Christifideles laici" o powołaniu i posłannictwie świeckich w Kościele i w świecie (zob. wyżej 1 - 30 października 1987 roku).

1 stycznia 1989 22. światowy Dzień Pokoju, orędzie "Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju".

6 lutego 1989 W Watykanie Jan Paweł II przyjmuje Andrieja Sacharowa.

8 kwietnia 1989 Audiencja dla delegacji NSZZ "Solidarność" z Lechem Wałęsą.

28 kwietnia – 6 maja 1989 Podróż do Afryki: Madagaskar, Reunion, Zambia, Malawi (41. papieska podróż zagraniczna).

1 - 10 czerwca 1989 Pierwsza w historii papieska pielgrzymka do krajów skandynawskich: Norwegia, Islandia, Finlandia, Dania, Szwecja (42. papieska podróż zagraniczna).

15 sierpnia 1989 Adhortacja apostolska "Redemptoris Custos" o św. Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła.

19 - 21 sierpnia 1989 Pielgrzymka do Hiszpanii (43. papieska podróż zagraniczna); w tym: 20 sierpnia 1989 Jan Paweł II wygłasza kazanie na zakończenie IV światowego Dnia Młodzieży w Santiago de Compostela.

27 sierpnia 1989 List apostolski z okazji 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

1 września 1989 W Warszawie światowy Dzień Modlitw o Pokój – orędzie telewizyjne Jana Pawła II.

7 września 1989 List apostolski "Ancora una volta" – "Jeszcze raz" o sytuacji w Libanie.

12 września 1989 Tadeusz Mazowiecki - pierwszy po drugiej wojnie światowej niekomunistyczny premier Polski - staje na czele rządu.

29 września - 2 października 1989 Wizyta w Rzymie arcybiskupa Canterbury Roberta Runcie – wspólna deklaracja o woli działania na rzecz pełnej jedności między katolikami i anglikanami.

6 - 16 października 1989 Piąta pielgrzymka Jana Pawła II do Azji: Korea Południowa, Indonezja z Timorem Wschodnim (44. papieska podróż zagraniczna) i Mauritius; papież zwraca się za pośrednictwem radia do Chin z prośbą o nowe otwarcie.

15 października 1989 Dokument Kongregacji Nauki Wiary "List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej".

DWUNASTY ROK PONTYFIKATU (16 października 1989 – 15 października 1990)

20 października 1989 Audiencja dla Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego po wojnie niekomunistycznego premiera polskiego rządu.

12 listopada 1989 Papież kanonizuje Brata Alberta - Adama Chmielowskiego i Agnieszkę Czeską.

24 listopada 1989 List otwarty kard. Františka Tomaška zdecydowanie ustawia Kościół katolicki w Czechosłowacji po stronie "aksamitnej rewolucji".

l grudnia 1989 Jan Paweł II przyjmuje w Watykanie Michaiła Gorbaczowa, przewodniczącego Rady Najwyższej ZSRR.

1 stycznia 1990 23. światowy Dzień Pokoju, orędzie "Pokój z Bogiem Stwórcą – pokój z całym stworzeniem".

25 stycznia – 1 lutego 1990 Podróż do Afryki: Republika Zielonego Przylądka, Gwinea Bissau, Mali, Burkina Faso, Czad (45. papieska podróż zagraniczna) – kolejny apel w sprawie Sahelu;

21 - 22 kwietnia 1990 Papieska pielgrzymka do Czechosłowacji (46. papieska podróż zagraniczna); w tym: 22 kwietnia 1990 W Welehradzie zapowiedź zwołania Synodu Biskupów poświęconego Europie.

6 - 14 maja 1990 podróż do Ameryki Łacińskiej: Meksyk (6 maja beatyfikacja Indianina Juana Diego, który miał objawienia maryjne w Guadalupe) i Curaçao na Antylach Holenderskich (47. papieska podróż zagraniczna).

20 maja 1990 Beatyfikacja Pier Giorgio Frassatiego, świeckiego z Akcji Katolickiej.

25 - 27 maja 1990 Wizyta pasterska na Malcie (48. papieska podróż zagraniczna). 2

5 - 27 czerwca 1990 W Rzymie Synod Biskupów Kościoła bizantyńsko-ukraińskiego – pierwsze spotkanie wszystkich biskupów ukraińskich z papieżem.

26 sierpnia 1990 Podczas niedzielnej modlitwy na Anioł Pański Jan Paweł II przedstawia stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec kryzysu w Zatoce Perskiej – jego pierwsza publiczna wypowiedź na ten temat.

1 - 10 września 1990 Podróż do Afryki (przez Maltę): Tanzania, Burundi, Ruanda, Wybrzeże Kości Słoniowej (49. papieska podróż zagraniczna).

25 września 1990 Publiczna prezentacja konstytucji apostolskiej "Ex corde Ecclesiae" wzmacnia katolicką tożsamość uniwersytetów katolickich.

30 września 1990 Rozpoczęcie Synodu Biskupów (zob. niżej).

TRZYNASTY ROK PONTYFIKATU (16 października 1990 – 15 października 1991)

30 września - 28 października 1990 Synod Biskupów obraduje nad formacją kapłanów we współczesnym świecie. Zwieńczeniem prac Synodu jest adhortacja apostolska "Pastores dabo vobis", ogłoszona 25 marca 1992.

7 grudnia 1990 Zostaje podpisana ósma encyklika Jana Pawła II, "Redemptoris missio" (zaprezentowana publicznie 22 stycznia 1991 roku).

1 stycznia 1991 24. światowy Dzień Pokoju, orędzie "Poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem pokoju".

15 stycznia 1991 Jan Paweł II wysyła listy do prezydentów Saddama Husajna i George'a Busha z prośbą o jak najszybsze rozwiązanie kryzysu w Zatoce Perskiej.

5 lutego 1991 Audiencja dla prezydenta RP Lecha Wałęsy.

4 - 5 marca 1991 Nadzwyczajne konsultacje przedstawicieli Watykanu z patriarchami katolickich Kościołów Bliskiego Wschodu i biskupami krajów zaangażowanych w wojnę w Zatoce Perskiej.

4 - 7 kwietnia 1991 Plenarne posiedzenie kardynałów poświęcone zagrożeniom życia ludzkiego i problematyce sekt.

13 kwietnia 1991 Mianowanie hierarchii Kościoła rzymskokatolickiego w Rosji, na Białorusi i w Kazachstanie.

l maja 1991 Ogłoszona zostaje trzecia społeczna encyklika Jana Pawła II, "Centesimus annus".

1 - 13 maja 1991 Podróż do Portugalii w 10. rocznicę zamachu – akt zawierzenia świata Matce Bożej (50. papieska podróż zagraniczna).

19 maja 1991 List do wszystkich biskupów świata w sprawie zagrożeń życia ludzkiego.

31 maja 1991 List do biskupów kontynentu europejskiego na temat stosunków między katolikami a prawosławnymi w nowej sytuacji Europy środkowej i Wschodniej.

1 - 9 czerwca 1991 Czwarta wizyta pasterska w Polsce pod hasłem: "Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście" – beatyfikacje bpa Józefa Pelczara, matki Bolesławy Lament i o. Rafała Chylińskiego (51. papieska podróż zagraniczna).

15 czerwca 1991 Papieska wizyta w ośrodku transmisyjnym Radia Watykańskiego w Santa Maria di Galeria pod Rzymem i spotkanie z pracownikami całej rozgłośni.

28 czerwca 1991 Na swoim piątym konsystorzu Jan Paweł II powołuje dwudziestu trzech nowych kardynałów.

13 - 20 sierpnia 1991 Podróż do Polski i na Węgry (52. papieska podróż zagraniczna), w tym: 13 - 15 sierpnia 1991 Podróż do Polski – beatyfikacja Anieli Salawy w Krakowie, VI światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie z udziałem miliona młodych z całego świata, w tym ok. 100 tys. z ZSRR. 16 - 18 sierpnia 1991 Pierwsza podróż papieska na Węgry.

23 sierpnia 1991 Telegram do Michaiła Gorbaczowa z wyrazami poparcia po nieudanym zamachu stanu w ZSRR.

8 września 1991 Dzień modlitwy o pokój w byłej Jugosławii.

12 października 1991 Początek podróży do Brazylii (zob. niżej).

CZTERNASTY ROK PONTYFIKATU (16 października 1991 – 15 października 1992)

12 - 21 października 1991 Podróż do Brazylii (53. papieska podróż zagraniczna).

17 listopada 1991 Kanonizacja bł. Rafała Kalinowskiego.

28 listopada - 14 grudnia 1991 W Rzymie obraduje pierwsze Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie.

20 grudnia 1991 Audiencja dla prezydenta Rosji Borysa Jelcyna.

1 stycznia 1992 25. światowy Dzień Pokoju, orędzie "Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju".

19 - 26 lutego 1992 Podróż do Afryki: Senegal, Gambia, Gwinea – wizyta w Domu Niewolników na wyspie Gorée (54. papieska podróż zagraniczna).

25 marca 1992 Reorganizacja struktury kościelnej w Polsce. Posynodalna adhortacja apostolska "Pastores dabo vobis" (zob. wyżej 30 września - 28 października 1990 roku).

13 maja 1992 Papież ogłasza, że dzień 11 lutego - święto Matki Boskiej z Lourdes - będzie corocznie obchodzony jako światowy Dzień Chorego.

4 - 10 czerwca 1992 Podróż do Afryki: Angola, Wyspy św. Tomasza i Książęca (55. papieska podróż zagraniczna).

25 czerwca 1992 Zatwierdzenie nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego.

15 lipca 1992 Jan Paweł II przechodzi operację usunięcia łagodnego guza jelita.

9 - 14 października 1992 Wizyta w Dominikanie z okazji 500-lecia ewangelizacji Ameryki (56. papieska podróż zagraniczna); papież bierze udział w IV Konferencji Generalnej Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej w Santo Domingo.

11 października 1992 Konstytucja apostolska "Fidei depositum" z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego. PIĘTNASTY ROK PONTYFIKATU (16 października 1992 – 15 października 1993)

31 października 1992 Jan Paweł II otrzymuje raport komisji papieskiej na temat Galileusza i zachęca do nowego dialogu między nauką a religią.

5 grudnia 1992 Papież domaga się uznania "obowiązku interwencji humanitarnej" w przypadku groźby ludobójstwa.

7 grudnia 1992 Publiczna prezentacja Katechizmu Kościoła Katolickiego.

24 grudnia 1992 Mianowanie biskupów dla Kościoła w Albanii.

1 stycznia 1993 26. światowy Dzień Pokoju, orędzie "Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim".

9 - 10 stycznia 1993 W Asyżu Dzień Modlitw o Pokój w Europie.

12, 15 stycznia 1993 Jan Paweł II w dwóch wystąpieniach do polskich biskupów z okazji wizyt ad limina ogłasza nadejście "godziny laikatu" w polskim katolicyzmie, a także opowiada się za Kościołem ponadpartyjnym.

3 - 10 lutego 1993 Dziesiąta pielgrzymka do Afryki: Benin, Uganda, Sudan (57. papieska podróż zagraniczna) – m.in. spotkanie z przywódcami religijnymi wudu, wizyta u dzieci zarażonych wirusem HIV; podczas tej podróży: 10 lutego 1993 W przemówieniu w Chartumie papież potępia prześladowania chrześcijan w Sudanie.

9 kwietnia 1993 Jan Paweł II zwraca się do sióstr karmelitanek, mieszkających w klasztorze tuż obok byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, prosząc je o kontynuowanie swej modlitwy w innym miejscu.

18 kwietnia 1993 Beatyfikacja m.in. s. Faustyny Kowalskiej.

25 kwietnia 1993 Podróż do Albanii (58. papieska podróż zagraniczna); papież wyświęca tam czterech nowych biskupów.

8 - 10 maja 1993 Podczas trzydniowej pielgrzymki na Sycylię Jan Paweł II ostro krytykuje działalność mafii.

12 - 17 czerwca 1993 Podróż do Hiszpanii (59. papieska podróż zagraniczna).

17 - 24 czerwca 1993 Konsultacje przedstawicieli Kościołów rzymskokatolickiego i prawosławnego w libańskim Balamand, mające na celu likwidację podziałów ekumenicznych w okresie postkomunistycznym.

9 - 16 sierpnia 1993 Podróż do Ameryki: Jamajka, Meksyk, USA (60. papieska podróż zagraniczna); w tym: 12 - 15 sierpnia 1993 VIII światowy Dzień Młodzieży w Denver (w stanie Kolorado).

4 - 10 września 1993 Papieska pielgrzymka na Litwę, Łotwę i do Estonii (61. papieska podróż zagraniczna).

5 października 1993 Ogłoszona zostaje dziesiąta encyklika Jana Pawła II, "Veritatis splendor" (podpisana 6 sierpnia

SZESNASTY ROK PONTYFIKATU (16 października 1993 – 15 października 1994)

16 października 1993 Audiencja dla Aleksandra Sołżenicyna.

2 listopada 1993 Wywiad udzielony przez Jana Pawła II Jasiowi Gawrońskiemu i opublikowany we włoskim dzienniku "La Stampa" pt.: "W czym oddaliliśmy się od Ewangelii? Koniec drugiego tysiąclecia wymaga rachunku sumienia".

11 listopada 1993 Jan Paweł II potyka się i doznaje zwichnięcia stawu barkowego; hospitalizowany 11 -12 listopada w klinice Gemelli.

26 grudnia 1993 Inauguracja Roku Rodziny w Kościele, obchodzonego równolegle z Międzynarodowym Rokiem Rodziny, ogłoszonym przez ONZ.

1 stycznia 1994 27. światowy Dzień Pokoju, orędzie "Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości".

15 stycznia 1994 W dorocznym przemówieniu do korpusu dyplomatycznego Jan Paweł II krytykuje bałwochwalstwo nacjonalizmu.

23 stycznia 1994 światowy Dzień Modlitw o Pokój na Bałkanach; papież zapalił lampkę oliwną, która miała płonąć, dopóki nie ustanie wojna na terenie byłej Jugosławii.

2 lutego 1994 List do rodzin.

11 lutego 1994 Ustanowienie Papieskiej Akademii "Pro Vita".

7 kwietnia 1994 Koncert ku czci ofiar holocaustu z udziałem papieża i głównego rabina Rzymu w Auli Pawła VI na Watykanie.

9 kwietnia 1994 Telegram do biskupów i wiernych Kościoła w Ruandzie w związku z toczoną tam wojną domową.

10 kwietnia - 8 maja 1994 Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Afryki obraduje w Rzymie; prace Synodu kończy adhortacja apostolska "Ecclesia in Africa", ogłoszona we wrześniu 1995 roku.

28 kwietnia 1994 Jan Paweł II upada i łamie kość udową; 29 kwietnia przechodzi w klinice Gemelli zabieg wszczepienia sztucznego stawu biodrowego i pozostaje tam do 27 maja.

13 maja 1994 W Watykanie zostaje otwarty żeński klasztor kontemplacyjny "Mater Ecclesiae".

19 maja 1994 Audiencja w klinice dla prezydenta RP Lecha Wałęsy.

22 maja 1994 Jan Paweł II ogłasza list apostolski "Ordinatio sacerdotalis" o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom.

Czerwiec - sierpień 1994 Krótkie przemówienia przed niedzielną modlitwą "Anioł Pański" wyjaśniające stanowisko Stolicy Apostolskiej przed Międzynarodową Konferencją w Kairze na temat Zaludnienia i Rozwoju.

13 - 14 czerwca 1994 Kolegium kardynalskie omawia przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

Czerwiec - sierpień 1994 W dwunastu wystąpieniach przy okazji modlitwy na Anioł Pański Jan Paweł II stara się nadać nowy kształt międzynarodowej dyskusji na temat planowania rodziny i kwestii ludnościowych, w związku z III Międzynarodową Konferencją na temat Zaludnienia i Rozwoju.

15 czerwca 1994 Dzień modlitw o pokój w Ruandzie.

8 września 1994 Papieska pielgrzymka do Sarajewa zostaje odwołana. Msza św. o pokój na Bałkanach.

10 - 11 września 1994 Podróż do Chorwacji (62. papieska podróż zagraniczna).

29 września 1994 Szmuel Hadas, pierwszy ambasador Izraela w Stolicy Apostolskiej, składa na ręce papieża listy uwierzytelniające.

2 października 1994 Rozpoczęcie Synodu Biskupów (zob. niżej).

8 - 9 października 1994 światowe Spotkanie Rodzin w Rzymie.

SIEDEMNASTY ROK PONTYFIKATU (16 października 1994 – 15 października 1995)

2 - 29 października 1994 Synod Biskupów o życiu konsekrowanym. Zwieńczeniem prac Synodu jest adhortacja apostolska "Vita consecrata", ogłoszona 25 marca 1996 roku.

19 października 1994 Opublikowana zostaje książka Jana Pawła II "Przekroczyć próg nadziei".

10 listopada 1994 List apostolski "Tertio millennio adveniente" o Wielkim Jubileuszu Roku 2000.

11 listopada 1994 Wspólna deklaracja chrystologiczna podpisana z patriarchą Asyryjskiego Kościoła Wschodu kończy trwający 1500 lat okres teologicznego oddalenia.

26 listopada 1994 Na swoim szóstym konsystorzu papież mianuje trzydziestu nowych kardynałów; wśród nich jest abp Kazimierz świątek.

13 grudnia 1994 "List do dzieci" całego świata.

26 grudnia 1994 Jan Paweł II ogłoszony "Człowiekiem roku" przez amerykański tygodnik "Time".

1 stycznia 1995 28. światowy Dzień Pokoju, orędzie "Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju".

Styczeń - grudzień 1995 Jan Paweł II piętnaście razy publicznie apeluje o pokój w Bośni-Hercegowinie.

11 - 21 stycznia 1995 Podróż na Filipiny, do Papui-Nowej Gwinei, Australii i na Sri Lankę (63. papieska podróż zagraniczna); w tym: 14 stycznia 1995 Na falach radia "Veritas Asia" Ojciec święty zachęca wszystkich chińskich katolików do "odnalezienia dróg komunii i pojednania". 15 stycznia 1995 W Manili na celebrowanej przez Jana Pawła II mszy kończącej X światowy Dzień Młodzieży zbiera się najwięcej w historii osób – ok. 4 mln.

25 marca 1995 Ukazuje się "Evangelium vitae", jedenasta encyklika Jana Pawła II.

2 maja 1995 List apostolski "Orientale lumen" o Kościołach wschodnich.

8 maja 1995 Przesłanie z okazji 50. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

20 - 22 maja 1995 Podróż do Czech (m.in. kanonizacja bł. Jana Sarkandra) i wizyta w Polsce ze spotkaniem z prezydentem Lechem Wałęsą, który wręczył papieżowi najwyższe polskie odznaczenie państwowe – order Orła Białego (64. papieska podróż zagraniczna).

25 maja 1995 "Ut unum sint", pierwsza papieska encyklika na temat ekumenizmu.

3 - 4 czerwca 1995 Podróż do Belgii (65. papieska podróż zagraniczna)

27 - 30 czerwca 1995 Patriarcha ekumeniczny Bartłomiej I składa wizytę w Watykanie.

29 czerwca 1995 Ojciec święty ogłasza "List do kobiet".

30 czerwca - 3 lipca 1995 Podróż apostolska na Słowację z kanonizacją trzech męczenników z Koszyc, m.in. bł. Melchiora Grodzieckiego, i złożeniem hołdu męczennikom protestanckim (66. papieska podróż zagraniczna). W Pekinie trwają obrady IV światowej Konferencji poświęconej Kobiecie.

9 - 10 września 1995 Spotkanie z młodzieżą Europy w Loreto.

14 - 20 września 1995 Podróż do Afryki: Kamerun, RPA, Kenia (67. papieska podróż zagraniczna); w Jaunde w Kamerunie papież ogłasza posynodalną adhortację apostolską "Ecclesia in Africa" (zob. wyżej 10 kwietnia - 8 maja 1994 roku).

4 - 9 października 1995 Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Stanów Zjednoczonych (68. papieska podróż zagraniczna); w tym: 5 października 1995 Przemówienie Jana Pawła II na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

OSIEMNASTY ROK PONTYFIKATU (16 października 1995 – 15 października 1996)

12 listopada 1995 List apostolski z okazji 400-lecia unii brzeskiej.

26 listopada - 14 grudnia 1995 W Rzymie zbiera się Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów w poświęcone Libanowi.

1 stycznia 1996 29. światowy Dzień Pokoju, orędzie "Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju".

5 - 12 lutego 1996 Podróż do Ameryki Łacińskiej: Gwatemala, Nikaragua, Salwador, Wenezuela (69. papieska podróż zagraniczna).

22 lutego 1996 Konstytucja apostolska "Universi Dominici gregis" o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymu.

25 marca 1996 Adhortacja apostolska "Vita consecrata" wieńczy prace Synodu Biskupów zwołanego w 1994 roku (zob. wyżej 2 - 29 października 1994 roku).

14 kwietnia 1996 Wizyta w Tunezji (70. papieska podróż zagraniczna).

18 kwietnia 1996 List apostolski z okazji 350-lecia unii użhorodzkiej.

17 - 19 maja 1996 Podróż do Słowenii (71. papieska podróż zagraniczna).

15 czerwca 1996 Początek reorganizacji Kurii Rzymskiej.

21 - 23 czerwca 1996 Pierwsza papieska pielgrzymka do zjednoczonych Niemiec (72. papieska podróż zagraniczna) – beatyfikacja ks. Bernharda Lichtenberga i ks. Karla Leisnera, męczenników II wojny światowej;

23 czerwca w Berlinie zapowiedź zwołania nowego Synodu Biskupów poświęconego Europie.

6 - 7 września 1996 Podróż na Węgry (73. papieska podróż zagraniczna).

19 - 22 września 1996 Podróż Francji (74. papieska podróż zagraniczna) – spotkanie ze "zranionymi przez życie".

6 - 15 października 1996 Jan Paweł II w klinice Gemelli;

8 października przechodzi operację usunięcia wyrostka robaczkowego.

DZIEWIĘTNASTY ROK PONTYFIKATU (16 października 1996 – 15 października 1997)

22 października 1996 Przesłanie do członków Papieskiej Akademii Nauk "Magisterium Kościoła wobec ewolucji".

7 - 10 listopada 1996 Jan Paweł II wraz z ok. 1500 kapłanami - złotymi jubilatami z 89 krajów świata - obchodzi 50. rocznicę święceń kapłańskich.

15 listopada 1996 Ukazuje się duchowa autobiografia Ojca świętego, "Dar i Tajemnica".

30 listopada 1996 uroczyste nieszpory na rozpoczęcie pierwszego roku przygotowania Kościoła do Wielkiego Jubileuszu (Rok Jezusa Chrystusa).

3 - 5 grudnia 1996 Arcybiskup Canterbury, dr George Carey, składa wizytę w Rzymie.

10 - 13 grudnia 1996 Wizyta w Rzymie katolikosa-patriarchy Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego Karekina I; wspólna deklaracja o dialogu.

1 stycznia 1997 30. światowy Dzień Pokoju, orędzie "Przebacz, a zaznasz pokoju".

2 lutego 1997 I Dzień życia Konsekrowanego.

30 marca 1997 Inauguracja strony watykańskiej w internecie. 4 kwietnia 1997 Biuro Prasowe Watykanu informuje, że w ciągu pierwszych trzech dni działania watykańską stronę internetową odwiedzono 2,9 miliona razy.

12 - 13 kwietnia 1997 Pielgrzymka Jana Pawła II do Sarajewa w Bośni-Hercegowinie (75. papieska podróż zagraniczna).

25 - 27 kwietnia 1997 Pielgrzymka do Czech na obchody 1000-lecia śmierci św. Wojciecha (76. papieska podróż zagraniczna).

10 - 11 maja 1997 Pielgrzymka do Libanu (77. papieska podróż zagraniczna). Ogłoszenie 10 maja w Harissie posynodalnej adhortacji apostolskiej “Une espérance nouvelle pour le Liban" – "Nowa nadzieja dla Libanu" (zob. wyżej 26 listopada - 14 grudnia 1995 roku).

31 maja - 10 czerwca 1997 Kolejna pielgrzymka Jana Pawła II do Polski pod hasłem "Chrystus wczoraj, dziś i na wieki" (78. papieska podróż zagraniczna). Milenium śmierci św. Wojciecha – spotkanie w Gnieźnie z prezydentami 7 państw Europy środkowowschodniej w Gnieźnie, kanonizacje bł. Jadwigi królowej i bł. Jana z Dukli, beatyfikacje matki Bernardyny Jabłońskiej i matki Marii Karłowskiej.

1 czerwca 1997 Patriarchat Moskiewski odwołuje planowane spotkanie patriarchy Aleksego II i papieża Jana Pawła II.

21 - 24 sierpnia 1997 Papież uczestniczy w XII światowym Dniu Młodzieży w Paryżu (6. podróż do Francji, 79. papieska podróż zagraniczna). Beatyfikacja świeckiego działacza katolickiego Frédérica Ozanama.

2 -6 października 1997 Udział w II światowym Spotkaniu Rodzin w Rio de Janeiro (4. podróż do Brazylii, 80. papieska podróż zagraniczna).

DWUDZIESTY ROK PONTYFIKATU (16 października 1997 – 15 października 1998)

19 października 1997 Ogłoszenie św. Teresy od Dzieciątka Jezus Doktorem Kościoła.

31 października 1997 Przemówienie Jana Pawła II podczas zorganizowanego przez Watykan sympozjum "Korzenie antyjudaizmu w środowisku chrześcijańskim" (31 października -2 listopada).

9 listopada 1997 Beatyfikacja węgierskiego biskupa Vilmosa Apora, zamordowanego przez żołnierzy Armii Czerwonej.

16 listopada - 12 grudnia 1997 W Rzymie zbiera się Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Ameryki.

30 listopada 1998 Inauguracja drugiego roku przygotowania Kościoła do Wielkiego Jubileuszu (Rok Ducha świętego).

1 stycznia 1998 31. światowy Dzień Pokoju, orędzie "Sprawiedliwość każdego człowieka źródłem pokoju dla wszystkich".

3 stycznia 1998 Wizyta na terenach dotkniętych trzęsieniem ziemi (m.in. w Asyżu).

21 - 26 stycznia 1998 Pierwsza w historii pielgrzymka papieża na Kubę (81. papieska podróż zagraniczna).

21 lutego 1998 Podczas swego siódmego konsystorza Jan Paweł II mianuje dwudziestu nowych kardynałów; wśród nich jest abp Adam Kozłowiecki, a jeden z dwóch kardynałów in pectore (których nazwiska zostały ujawnione 21 lutego 2001 roku) to abp Marian Jaworski (obok abpa Janisa Pujatsa z Rygi).

16 marca 1998 Watykańska Komisja do spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem ogłasza dokument "Pamiętamy: Refleksje nad Shoah".

21 - 23 marca 1998 Podróż do Nigerii (82. papieska podróż zagraniczna).

19 kwietnia - 14 maja 1998 W Rzymie zbiera się Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Azji.

18 maja 1998 Papież podpisuje list apostolski "Ad tuendam fidem".

21 maja 1998 Biskup Rzymu podpisuje list pasterski "Apostolos suos" o prawnej i teologicznej naturze konferencji episkopatu.

24 maja 1998 Wizyta w Turynie – modlitwa przed Całunem Turyńskim.

25 maja 1998 Jan Paweł II staje się najdłużej urzędującym papieżem w XX wieku. 30 maja 1998 Pół miliona członków ruchów odnowy wraz z papieżem świętuje wigilię Zielonych świąt na placu św. Piotra.

31 maja 1998 Jan Paweł II podpisuje list apostolski "Dies Domini" o świętowaniu niedzieli.

19 - 21 czerwca 1998 Podróż do Austrii (83. papieska podróż zagraniczna) – beatyfikacja Restytuty Kafki, męczennicy II wojny światowej.

25 czerwca 1998 Stolica Apostolska przedstawia odpowiedź Kościoła katolickiego na wspólną deklarację między Kościołem katolickim a światową Federacją Luterańską w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Odpowiedź stwierdza zasadniczą, ale jeszcze nie pełną zgodność obu stron.

2 - 4 października 1998 Wizyta w Chorwacji (84. papieska podróż zagraniczna) – beatyfikacja kard. Alojzego Stepinaca, więzionego przez komunistów.

11 października 1998 Jan Paweł II kanonizuje bł. Teresę Benedyktę od Krzyża (Edytę Stein), męczennicę Oświęcimia-Brzezinki.

15 października 1998 Publiczna prezentacja trzynastej encykliki Jana Pawła II, "Fides et ratio" (podpisanej 14 września).

DWUDZIESTY PIERWSZY ROK PONTYFIKATU (16 października 1998 – 15 października 1999)

16 i 18 października 1998 Obchody 20-lecia pontyfikatu.

18 października Msza papieska na Placu św. Piotra.

22 listopada - 12 grudnia 1998 Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Oceanii, którego owocem będzie adhortacja apostolska "Ecclesia in Oceania", ogłoszona 22 listopada 2001 roku.

29 listopada 1998 Bulla "Incarnationis mysterium" ogłaszająca Wielki Jubileusz Roku 2000; rozpoczęcie trzeciego roku przygotowania do Wielkiego Jubileuszu (Rok Boga Ojca).

29 listopada 1998 Przesłanie z okazji 50. rocznicy ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

1 stycznia 1999 32. światowy Dzień Pokoju, orędzie "Poszanowanie praw człowieka warunkiem i źródłem prawdziwego pokoju".

22 - 27 stycznia 1999 Podróż do Meksyku i do St. Louis w USA (85. papieska podróż zagraniczna). W Guadalupe Jan Paweł II zamyka Synod Biskupów dla Ameryki (zob. wyżej 16 listopada - 12 grudnia 1997 roku) ogłoszeniem adhortacji "Ecclesia in America".

1 marca 1999 Zezwolenie na wcześniejsze rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Matki Teresy z Kalkuty.

4 kwietnia 1999 List do artystów.

2 maja 1999 Beatyfikacja Ojca Pio z udziałem ok. 300 tys. pielgrzymów na Placu św. Piotra i tłumów przed Bazyliką św. Jana na Lateranie.

7 - 9 maja 1999 Pielgrzymka Jana Pawła II do Rumunii (86. papieska podróż zagraniczna) – spotkanie z patriarchą prawosławnym Teoktystem i wspólna deklaracja w sprawie Kosowa.

5 - 17 czerwca 1999 Siódma pielgrzymka Jana Pawła II do Polski pod hasłem "Bóg jest miłością" (87. papieska podróż zagraniczna) – kanonizacja bł. Kingi; beatyfikacje 108 męczenników II wojny światowej, ks. Stefana Frelichowskiego męczennika z tego samego okresu, matki Reginy Protmann i Edmunda Bojanowskiego; przemówienie w parlamencie. 2

9 czerwca 1999 Papieski "List o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia". śmierć Karekina I, katolikosa-patriarchy Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego (z tego powodu odwołano wizytę Jana Pawła II w Armenii, planowaną na 2-4 lipca).

19 września 1999 Wizyta w Słowenii (88. papieska podróż zagraniczna).

l października 1999 Otwarcie drugiego Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Europie (potrwa do 23 października). Jan Paweł II ogłasza patronkami Europy święte: Katarzynę Sieneńską, Brygidę Szwedzką i Teresę Benedyktę od Krzyża (Edytę Stein).

DWUDZIESTY DRUGI ROK PONTYFIKATU (16 października 1999 – 15 października 2000)

23 października 1999 Zakończenie Synodu Biskupów (zob. wyżej).

26 października 1999 Prezentacja listu do osób w podeszłym wieku (noszącego datę 1 października 1999 roku).

31 października 1999 Kard. Edward Cassidy, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, i bp Christian Krause, przewodniczący światowej Federacji Luterańskiej, podpisują wspólną deklarację w sprawie nauki o usprawiedliwieniu.

5 - 9 listopada 1999 Jan Paweł II w Indiach i Gruzji (89. papieska podróż zagraniczna); w tym: 6 listopada 1999 W New Delhi ogłoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej "Ecclesia in Asia" (zob. wyżej 19 kwietnia - 14 maja 1998).

8 grudnia 1999 Przesłanie Jana Pawła II do katolików w Chinach.

24 - 25 grudnia 1999 W Wigilię o północy Jan Paweł II otwiera Drzwi święte w Bazylice św. Piotra, uroczyście inaugurując Wielki Jubileusz Roku 2000.

25 grudnia 1999 Otwarcie Drzwi świętych w Bazylice św. Jana na Lateranie.

1 stycznia 2000 33. światowy Dzień Pokoju, orędzie "Na ziemi pokój ludziom, których Bóg miłuje". Otwarcie Drzwi świętych w Bazylice Matki Bożej Większej.

2 stycznia 2000 Jubileusz Dzieci.

18 stycznia 2000 Otwarcie Drzwi świętych i nabożeństwo ekumeniczne w Bazylice św. Pawła za Murami w Rzymie przez Jana Pawła II razem z abpem Canterbury Georgem Careyem i z metropolitą Atanazym, delegatem patriarchy ekumenicznego.

18 lutego 2000 Jubileusz Artystów.

23 lutego 2000 "Pielgrzymka duchowa" do Ur, ojczyzny Abrahama.

24 - 26 lutego 2000 Jubileuszowa pielgrzymka do Egiptu (90. papieska podróż zagraniczna) – na górę Synaj i do Kairu (wizyta na islamskim uniwersytecie Al-Azhar, spotkanie z koptyjskim patriarchą-papieżem Aleksandrii Szenudą III).

12 marca 2000 Dzień Przebaczenia. Wyznanie win popełnionych przez ludzi Kościoła.

20 - 26 marca 2000 Jubileuszowa pielgrzymka do Ziemi świętej – Jordania, Terytoria Palestyńskie, Izrael (91. papieska podróż zagraniczna).

30 kwietnia 2000 Kanonizacja bł. Faustyny Kowalskiej; ustanowienie w całym Kościele święta Bożego Miłosierdzia. 1 maja 2000 Jubileusz Ludzi Pracy.

7 maja 2000 Ekumeniczne wspomnienie męczenników XX wieku w rzymskim Koloseum.

12-13 maja 2000 Pielgrzymka do Fatimy (4. wizyta w Portugalii, 92. papieska podróż zagraniczna). Beatyfikacja dwojga wizjonerów: Franciszka i Hiacynty Marto, zapowiedź ogłoszenia III tajemnicy fatimskiej.

18 maja 2000 Jubileusz Kapłanów; 80. urodziny Jana Pawła II.

13 czerwca 2000 Akt łaski prezydenta Włoch Carlo Azeglio Ciampiego dla Mehmeta Alego Agcy, skazanego na dożywocie za zamach na papieża.

15 czerwca 2000 Jubileusz Ubogich i Bezdomnych.

26 czerwca 2000 Ogłoszenie w Watykanie III tajemnicy fatimskiej.

18-25 czerwca 2000 47. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Rzymie.

6-8 lipca 2000 Polska narodowa pielgrzymka Wielkiego Jubileuszu do Rzymu.

9 lipca 2000 Jubileusz Więźniów – wizyta papieża w rzymskim więzieniu "Regina Caeli".

15-20 sierpnia 2000 XV światowy Dzień Młodzieży w Rzymie.

3 września 2000 Jan Paweł II beatyfikuje w Rzymie papieży Piusa IX i Jana XXIII.

5 września 2000 Ogłoszenie deklaracji "Dominus Iesus" Kongregacji Nauki Wiary (podpisanej 6 sierpnia 2000).

17 września 2000 Jubileusz Ludzi Starszych.

1 października 2000 Kanonizacja 120 męczenników z Chin oraz bł. Katarzyny Drexel, bł. Marii Józefy Sancho de Guerra i bł. Józefiny Bakhita.

6 - 8 października 2000 Jubileusz Biskupów - z jubileuszową pielgrzymką do Rzymu przybywa ok. 1500 biskupów.

15 października 2000 Setki tysięcy ludzi świętują Jubileusz Rodzin (III światowe Spotkanie Rodzin) w ulewnym deszczu na placu św. Piotra.

DWUDZIESTY TRZECI ROK PONTYFIKATU (16 października 2000 – 15 października 2001)

31 października 2000 Jan Paweł II ogłasza św. Tomasza More'a patronem polityków i rządzących.

4 - 5 listopada 2001 Jubileusz Rządzących i Parlamentarzystów.

8 - 11 listopada 2001 Wizyta w Rzymie patriarchy-katolikosa Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, Karekina II.

26 listopada 2001 Ogłoszenie nowej ustawy zasadniczej Państwa Watykańskiego (weszła w życie 22 lutego 2001 roku).

30 listopada 2001 Przekazanie greckiej wspólnocie prawosławnej kościoła św. Teodora na Palatynie.

1 stycznia 2001 34. światowy Dzień Pokoju, orędzie "Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju".

6 stycznia 2001 Uroczyste zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000; Jan Paweł II ogłasza list apostolski "Novo millennio ineunte".

8 stycznia 2001 Wręczenie papieżowi Złotego Medalu Kongresu (najwyższe cywilne odznaczenie w USA).

13 lutego 2001 Audiencja dla pracowników Radia Watykańskiego z okazji 70-lecia powstania rozgłośni (12 lutego 1931 roku).

17 lutego 2001 List apostolski na 1700. rocznicę chrztu Armenii.

21 lutego 2001 Jan Paweł II na swoim ósmym konsystorzu mianuje 44 nowych kardynałów; wśród nich jest abp Zenon Grocholewski, a ponadto m.in. ukraińsko-bizantyjski arcybiskup większy Lubomyr Huzar; zostają ujawnione nazwiska mianowanych 21 lutego 1998 roku in pectore kardynałów Mariana Jaworskiego ze Lwowa i Janisa Pujatsa z Rygi.

28 marca 2001 Rozpoczęcie na środowych audiencjach ogólnych cyklu katechez o Psalmach i kantykach brewiarzowej liturgii godzin. 4-9 maja 2001 Pielgrzymka szlakiem św. Pawła - do Grecji (wspólna deklaracja papieża i prawosławnego arcybiskupa Aten Christodulosa na temat pokoju i poszanowania życia), Syrii (pierwsza wizyta papieża w meczecie) i na Maltę (93. papieska podróż zagraniczna).

21 - 24 maja 2001 Plenarne zgromadzenie kardynałów poświęcone perspektywom Kościoła w III tysiącleciu.

23 - 27 czerwca 2001 Papieska pielgrzymka na Ukrainę (94. papieska podróż zagraniczna). Beatyfikacja m.in. 27 greckokatolickich męczenników ukraińskich (26 z ręki komunistów i ks. Emiliana Kowcza z ręki nazistów w obozie na Majdanku), abpa Józefa Bilczewskiego i ks. Zygmunta Gorazdowskiego.

23 lipca 2001 Audiencja dla prezydenta USA George’a W. Busha.

1 sierpnia 2001 1000. audiencja ogólna Jana Pawła II (uczestniczyło w nich do tego czasu 16 mln pielgrzymów).

0 sierpnia 2001 Prapremiera w watykańskiej Auli Pawła VI – z udziałem papieża – filmu Jerzego Kawalerowicza "Quo vadis".

12 września 2001 Na środowej audiencji generalnej potępia dokonane poprzedniego dnia zamachy terrorystyczne w Nowym Jorku i Waszyngtonie.

22 - 27 września 2001 Papieska pielgrzymka do Kazachstanu i Armenii (95. papieska podróż zagraniczna) – nocleg w siedzibie patriarchy-katolikosa Ormian Karekina II, wspólna delkaracja na temat dialogu.

30 września 2001 Rozpoczęcie Synodu Biskupów (zob. niżej).

7 października 2001 Beatyfikacja bpa Ignacego Malojana, męczennika tureckiej rzezi Ormian, i Mikołaja Grossa, niemieckiego męczennika z czasów II wojny światowej.

DWUDZIESTY CZWARTY ROK PONTYFIKATU (16 października 2001 – 15 października 2002)

30 września – 27 października 2001 X Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów o posłudze biskupa w Kościele i w świecie.

21 października 2001 Beatyfikacja Luigiego i Marii Beltrame Quattrocchich – pierwszej wspólnie beatyfikowanej pary małżeńskiej.

4 listopada 2001 Beatyfikacja dwóch słowackich męczenników z ręki komunistów: bpa Pawła Gojdiča o. Metodego Trčki.

22 listopada 2001 Jan Paweł II podpisuje nową adhortację apostolską "Ecclesia in Oceania", będącą owocem specjalnego Synodu Biskupów (zob. wyżej 22 listopada - 12 grudnia 1998 roku) i przesyła ją adresatom pocztą elektroniczną.

14 grudnia 2002 Dzień postu w intencji pokoju na całym świecie.

16 grudnia 2002 300. wizyta w rzymskiej parafii (św. Marii Józefy od Serca Pana Jezusa).

1 stycznia 2002 35. światowy Dzień Pokoju, orędzie "Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia".

18 stycznia 2002 Utworzenie personalnej administratury apostolskiej dla Stowarzyszenia św. Jana Vianneya, skupiającego księży-tradycjonalistów z Brazylii, związanych dotąd ze schizmą abpa Lefèbvre’a.

24 stycznia 2002 Papież bierze udział wraz z delegatami 32 Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich oraz 11 religii świata w Dniu Modlitwy o Pokój zorganizowanym w Asyżu.

11 lutego 2002 Ustanowienie regularnych struktur diecezjalnych w Rosji (co spotkało się z protestem Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego).

7 kwietnia 2002 Dzień Modlitwy o Pokój w Ziemi świętej (gdzie od 2 kwietnia trwało przez 6 tygodni oblężenie przez wojsko izraelskie Bazyliki Narodzenia Pańskiego, gdzie schroniło się ok. 200 uzbrojonych Palestyńczyków). List apostolski "Misericordia Dei" o sakramencie pokuty.

11 kwietnia 2002 Jan Paweł II spotyka się z uczestnikami VIII Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych i przedstawia swoją refleksję na temat globalizacji.

22 - 26 maja 2002 Jan Paweł II odwiedza w kolejnej pielgrzymce Azerbejdżan i Bułgarię (96. papieska podróż zagraniczna) – beatyfikacja trzech bułgarskich męczenników czasów komunistycznych, zakonników Jozafata Sziszkowa, Kamena Wiczewa i Pawła Dżidżowa.

10 czerwca 2002 Jan Paweł II w Rzymie i ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I w Wenecji podpisują wspólną deklarację katolicko-prawosławną w sprawie ochrony środowiska.

16 czerwca 2002 Kanonizacja Ojca Pio z Pietrelciny z udziałem ponad 300 tys. wiernych.

24 lipca – 2 sierpnia 2002 Papieska pielgrzymka do Ameryki (97. papieska podróż zagraniczna): Kanady (XVII światowy Dzień Młodzieży), Guatemali, Meksyku (kanonizacja bł. Juana Diego, który miał objawienia maryjne w Guadalupe).

16 - 19 sierpnia 2002 Pielgrzymka do Polski pod hasłem "Bóg bogaty w miłosierdzie" (98. papieska podróż zagraniczna) – poświęcenie sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach i akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, msza na krakowskich Błoniach z udziałem 2,5 mln pielgrzymów, beatyfikacja abpa Szczęsnego Felińskiego, ks. Jana Balickiego, o. Jana Beyzyma i s. Sancji Szymkowiak.

Wrzesień 2002 W czasie pobytu w Castel Gandolfo powstaje Tryptyk Rzymski: medytacje, opublikowany wiosną 2003 roku.

6 października 2002 Kanonizacja José Marii Escrivy de Balaguera, założyciela Opus Dei.

7 - 14 października 2002 Papież przyjmuje prawosławnego patriarchę Rumunii Teoktysta.

DWUDZIESTY PIĄTY ROK PONTYFIKATU (16 października 2002 – 15 października 2003)

16 października 2002 Ojciec święty ogłasza list apostolski "Rosarium Virginis Mariae", poświęcony modlitwie różańcowej i dołączający do różańca czwartą część: tajemnice światła. Ogłoszenie Roku Różańca (do października 2003 roku).

1 stycznia 2003 36. światowy Dzień Pokoju, orędzie "Encyklika «Pacem in terris» nieustanne zobowiązanie".

22 - 26 stycznia 2003 IV światowe Spotkanie Rodzin w Manili; 25 stycznia przemówienie papieża w połączeniu telewizyjnym.

5 marca 2003 W środę Popielcową dzień modlitwy i postu w intencji pokoju w Iraku i Ziemi świętej.

6 marca 2003 Prezentacja "Tryptyku Rzymskiego" w Rzymie i w Krakowie.

17 kwietnia 2003 Papież ogłasza nową encyklikę, "Ecclesia de Eucharistia".

3 - 4 maja 2003 Jan Paweł II udaje się na swoją 99. pielgrzymkę zagraniczną – do Hiszpanii.

18 maja 2003 Kanonizacja biskupa przemyskiego Józefa Sebastiana Pelczara i matki Teresy Ledóchowskiej.

18 - 19 maja 2003 Narodowa pielgrzymka Polaków do Rzymu z okazji 83. urodzin Jana Pawła II i 25-lecia pontyfikatu.

5 - 9 czerwca 2003 100. podróż apostolska Jana Pawła II – do Chorwacji.

22 czerwca 2003 Pielgrzymka do Bośni i Hercegowiny (101. papieska podróż zagraniczna) – beatyfikacja świeckiego działacza katolickiego Ivana Merza.

28 czerwca 2003 Podpisanie adhortacji apostolskiej "Ecclesia in Europa", będącej podsumowaniem Synodu Biskupów z października 1999 roku, który obradował nad problemami Kościoła w Europie.

11-14 września 2003 Podróż apostolska na Słowację (102. papieska podróż zagraniczna) – beatyfikacja dwojga męczenników z czasów komunistycznych: bpa Vasila Hopko i s. Zdenki Schelingovej. 1

6 października 2003 25-lecie pontyfikatu.

DWUDZIESTY SZÓSTY ROK PONTYFIKATU (16 października 2003 – 15 października 2004)

21 października 2003 Na swoim dziewiątym konsystorzu Jan Paweł II mianuje 31 kardynałów (i jednego in pectore; jego nazwisko nie zostanie ujawnione); wśród nich jest abp Stanisław Nagy SCI.

1 stycznia 2004 Orędzie Jana Pawła II na 37. światowy Dzień Pokoju, "Zawsze aktualne zadanie: wychowywać do pokoju", przypomina zakaz uciekania się do siły (z wyjątkiem słusznej obrony i systemu bezpieczeństwa wspólnego wyznaczanego przez Radę Bezpieczeństwa ONZ); wskazuje, że walka z terroryzmem nie może ograniczać się do represji, ale winna być prowadzona na poziomie politycznym i pedagogicznym, sięgając do przyczyn tego zjawiska

18 maja 2004 Opublikowana zostaje książka Jana Pawła II "Wstańcie, chodźmy!".

4 czerwca 2004 Papież przyjmuje prezydenta USA George’a W. Busha, prosząc go o znormalizowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie z udziałem ONZ.

5-6 czerwca 2004 Pielgrzymka do Szwajcarii (103. papieska podróż zagraniczna).

29 czerwca 2004 Wizyta w Watykanie patriarchy ekumenicznego Bartłomieja I.

14-15 sierpnia 2004 Papieska pielgrzymka do Lourdes (104. papieska podróż zagraniczna).

27 sierpnia 2004 Przekazanie do Moskwy ikony Matki Bożej Kazańskiej.

5 września 2004 Spotkanie Jana Pawła II z włoską Akcją Katolicką w Loreto.

7 października 2004 List apostolski "Mane nobiscum Domine" na Rok Eucharystii.

4 października 2004 Przyjmując na audiencji premiera Iraku Ijada Alawiego papież popiera rozwój demokracji w tym kraju.

DWUDZIESTY SIÓDMY ROK PONTYFIKATU (16 października 2004 – 2 kwietnia 2005)

27 listopada 2004 Jan Paweł II przyjmuje patriarchę Bartłomieja I i przekazuje mu relikwie świętych Grzegorza z Nazjanzu i Jana Chryzostoma.

8 grudnia 2004 Obchody 150. rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu.

18 stycznia 2005 Audiencja dla 160 rabinów, którzy dziękują papieżowi za wkład w rozwój dialogu katolicko-żydowskiego.

1 stycznia 2005 38. światowy Dzień Pokoju, orędzie "Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj".

27 stycznia 2005 W przesłaniu na 60. rocznicę wyzwolenia obozu w Oświęcimiu-Brzezince Jan Paweł II pisze, że "nawet w otchłani cierpienia może zwyciężać miłość".

1 lutego 2005 Papież hospitalizowany w klinice Gemelli.

10 lutego 2005 Powrót papieża do Watykanu.

22 lutego 2005 Prezentacja włoskiej wersji książki Ojca świętego "Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci" (oryginał polski zaprezentowany 14 marca).

24 lutego 2005 Ponowna hospitalizacja w klinice Gemelli. Operacja tracheotomii.

13 marca 2005 Powrót do Watykanu.

27 marca 2005 Ostatnie orędzie wielkanocne i błogosławieństwo "Urbi et Orbi".

30 marca 2005 Ostatnie spotkanie z pielgrzymami przybyłymi na audiencję ogólną.

2 kwietnia 2005 Godz. 21.37 odszedł do Domu Ojca.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na nasze ustawienia prywatności i rozumiesz, że używamy plików cookies. Niektóre pliki cookie mogły już zostać ustawione.
Kliknij przycisk `Akceptuję`, aby ukryć ten pasek. Jeśli będziesz nadal korzystać z witryny bez podjęcia żadnych działań, założymy, że i tak zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Przeczytaj informacje o używanych przez nas Cookies
rm lumen trwam plus nasz dziennik gosc niedzielny