Proboszczowie parafii w WierzbnikuDrukujKs. Albert Kuschel - zmarł w wieku 70 lat w dniu 18.11.1928


Ks. Paul Trautmann (brak danych)


Ks. Erich Heimann ur. 20.10.1901, święcenia 14.02.1926, ustanowiony proboszczem w Wierzbniku 23.02.1933 - odwołany z funkcji w 1946Ks. PIOTR GUŁA (1945-1947)

(brak danych)
Ks. WALERIAN DONERSTAG (1947-1952)

Urodził się 11 grudnia 1908 r. w Sośnicy koło Gliwic. Gimnazjum ukończył w 1935 r. i wstąpił do zgromadzenia księży salezjanów. Teologię ukończył w Krakowie i tam też 23 maja 1943 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował jako katecheta w Kamyku k. Częstochowy (1943/45), a potem jako wikary w tej samej parafii (do 1947). Następnie przyjeżdża na Ziemie Zachodnie i obejmuje jako substytut parafię Wierzbnik pod Grodkowem, gdzie przebywa do 1952 r. Później odwiedza jeszcze na krótko jako administrator parafie Uszyce i Nasale a także Krzywiznę i Skałągi. We wrześniu 1953 r. po zwolnieniu z zakonu salezjanów przyjeżdża do Zawadzkiego już jako kapłan diecezji opolskiej. Można powiedzieć, że był to raczej czas zastoju duszpasterskiego, choć trzeba przyznać, że za jego czasów w 1954 r. po raz pierwszy został skierowany do urzędu w Opolu wniosek z prośbą o pozwolenie na budowę nowego kościoła w Zawadzkiem.

Więcej ze strony duszpasterskiej zaczęło się dziać, kiedy do parafii przyszedł w 1955 r. młody neoprezbiter pochodzący z Dobrodzienia ks. Franciszek Bryłka. Był to kolejny czas ogromnego napięcia między proboszczem a parafianami. Wreszcie ze względu na wielość różnych spraw, zwłaszcza służby w państwowym Caritasie, doszło do tego, że ks. Walerian Donnerstag 12 marca 1958 r. musiał opuścić parafię i wtedy przez kilka miesięcy (od marca do lipca) administrował w parafii młody wikary ks. Franciszek Bryłka. Natomiast ks. Donnerstag już od 25 kwietnia 1957 r. pełnił funkcję kapelana więziennego w niedalekich Strzelcach Op., co kontynuował po odejściu z Zawadzkiego.

W czasach administrowania diecezją przez ks. Kobierzyckiego był brany pod uwagę w obsadzeniu stanowiska kanclerza kurii. W 1966 r. został odznaczony przez WRN orderem za działalność w Caritasie. Zamieszkał prywatnie w Antoniowie k. Ozimka, gdzie pracował trochę naukowo. Opracował katechizm, słownik i gramatykę jednego z narzeczy indiańskich ludów Ameryki Płd. Zmarł dosyć nagle 04 czerwca 1979 r. Pochowany został na cmentarzu w Krasiejowie pod Ozimkiem.


Ks. KAROL WOLNY (1952-1967)

Urodził się 5 lutego 1911 w Piekarach Śląskich. Był synem górnika Wilhelma i Józefy z d. Wiek. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w Komunalnym Gimnazjum Męskim w Szarleju, gdzie w 1934 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1939 w katedrze św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa S. Adamskiego.

Jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Wojciecha w Mikołowie, NSPJ w Chorzowie Batorym, MB Bolesnej w Brzęczkowicach, św. Michała Archanioła w Michałkowicach, św. Marii Magdaleny w Cieszynie, św. Szczepana w Bogucicach, Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym, św. Barbary w Strumieniu (1946) i Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach.

W 1949 roku za zgodą bpa S. Adamskiego rozpoczął posługę kapłańską w Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego. Od lutego 1952 roku był proboszczem w parafii św. Michała Archanioła w Wierzbniku i równocześnie administratorem excurrendo w parafii św. Wawrzyńca w Kolnicy. Przez kilka lat pełnił funkcję dziekana dekanatu grodkowskiego. Po odejściu z czynnej pracy duszpasterskiej był kapelanem Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach. W 1970 roku powrócił do diecezji katowickiej i jako komorant zamieszkał w Piekarach Śląskich. Zmarł 7 grudnia 1986. Pochowany w Piekarach Śląskich.


Ks. TADEUSZ PODKÓWKA (1967–1973)

Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1959 roku i został mianowany wikariuszem w parafii Św. Tomasza w Kietrzu. Następnie pracował jako wikariusz w parafiach Narodzenia NMP w Bojkowie, św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich oraz św. Michała Archanioła w Wierzbniku. W roku 1967 został mianowany proboszczem parafii w Wierzbniku.

27 stycznia 1973 roku rozpoczął pracę jako proboszcz w parafii św. Michała Archanioła w Szybowicach, gdzie kapłańską posługę pełnił do sierpnia 2011 roku. 24 listopada 1983 roku uzyskał tytuł dziekana honorowego. Z dniem 24 sierpnia 2011 przeszedł na emeryturę i obecnie przebywa w Nysie.


Ks. JÓZEF PITERA (1973–1983)

Urodził się 6 grudnia 1938 r. w Korczynie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie–Opolu (1957–1962). Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 r. w Opolu. Był wikariuszem w parafiach: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu Rokitnicy (1962–1965), św. Antoniego w Zdzieszowicach (1965–1969), Wniebowzięcia NMP w Zabrzu Biskupicach (1969–1972), św. Rocha w Starych Budkowicach, a następnie proboszczem w parafiach: św. Michała Archanioła w Wierzbniku (1972–1983) i Opatrzności Bożej w Ucieszkowie (1983 –2005). Ponadto pełnił obowiązki wicedziekana dekanatu grodkowskiego (1976–1978), a następnie dziekana tegoż dekanatu (1978–1983) oraz wicedziekana dekanatu gościęcińskiego (1984–1994). Odznaczony tytułem dziekana honorowego (1983).

16 lutego 2005 r. zmarł ks. dziekan Józef Pitera, proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej w Ucieszkowie. Pochowany został 23 lutego na cmentarzu parafialnym w Ucieszkowie. Obrzędom pogrzebowym przewodniczył kolega kursowy zmarłego – gliwicki biskup pomocniczy Gerard Kusz.


Ks. FRANCISZEK WIECZOREK (1983–1991)

Ks. Franciszek Wieczorek urodził się 28 stycznia 1951 r. w Dobrzeniu Wielkim.
Święcenia kapłańskie otrzymał 28 kwietnia 1974 r. w katedrze Świętego Krzyża w Opolu.
Posługę wikariuszowską pełnił w parafiach: Chrystusa Króla w Bytomiu Stolarzowicach (1974 - 1976), św. Mikołaja w Raciborzu (1976 - 1977), św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu (1977 - 1978), Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie (1978 - 1982), św. Michała Archanioła w Chróścinie (1982 -1983).
Funkcję proboszcza pełnił w parafiach: św. Michała Archanioła w Wierzbniku (1983 - 1991) oraz św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Karchowicach (1991 - 2004), (diecezja gliwicka).

Od 17 lutego 2004 do 19 listopada 2005 r. był rezydentem na terenie parafii Trójcy Świętej w Wiśniczach, następnie rezydował na terenie parafii św. Franciszka w Zabrzu do 2 czerwca 2006 r. Po otwarciu „Domu Kapłana" w Wiśniczach zamieszkał tam jako jeden z pierwszych mieszkańców. Zmarł 16 września 2009 r. w szpitalu w Pyskowicach. Został pochowany zgodnie ze swą wolą zawartą w testamencie "w cieniu św. Rocha na rodzinnej Ziemi Dobrzeńskiej".


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na nasze ustawienia prywatności i rozumiesz, że używamy plików cookies. Niektóre pliki cookie mogły już zostać ustawione.
Kliknij przycisk `Akceptuję`, aby ukryć ten pasek. Jeśli będziesz nadal korzystać z witryny bez podjęcia żadnych działań, założymy, że i tak zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Przeczytaj informacje o używanych przez nas Cookies
rm lumen trwam plus nasz dziennik gosc niedzielny