Download > Dokumenty Episkopatu > List Konferencji Episkopatu Polski na obchody XVIII Dnia Papieskiego

List Konferencji Episkopatu Polski na obchody XVIII Dnia Papieskiego .pdf


Biblijny opis stworzenia Ewy, zaczerpnięty z Księgi Rodzaju, jest obrazem planów Boga względem człowieka. Bóg powołuje go do istnienia z miłości i jednocześnie ku niej kieruje (por. Familiaris consortio 11). Człowiek zaś, odkrywając zaszczepioną w nim przez Stwórcę potrzebę miłości, przeżywa ją we wspólnocie małżeńskiej. Jej sakramentalny i nierozerwalny charakter, jako związku pomiędzy mężczyzną i kobietą, potwierdził zaś Jezus w dialogu z faryzeuszami opisanym w odczytanej przed chwilą
Utworzony przez:
Apis
21.11.2018 11:52:15
Download
plik 200
Informacja
Wersja: .pdf

plik:
plik
(106.65kB)