Download > Dokumenty Episkopatu > Troska o rodzinę i Kościół

Troska o rodzinę i Kościół .pdf


Święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa, przypomina nam o roli rodzinnego domu w życiu Zbawiciela i wszystkich, którzy przez chrzest święty należą do Jego Kościoła. Święta Rodzina to dla nas wzór. To rodzina, która rozumie troski i niepokoje życia domowego. To przykład rodziny świętej i głęboko zatroskanej o budowanie wspólnego domu. W roku duszpasterskim, w którym przybliżamy sobie prawdę o Kościele jako naszym domu, chcemy więc odnowić naszą troskę o rodzinę i Kościół.
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Utworzony przez:
Apis
25.04.2012 07:55:31
Download
plik 572
Informacja
Wersja: .pdf

plik:
plik
(756.1kB)