Download > Dokumenty różne > Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na Wielkanoc 2012

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na Wielkanoc 2012


Wszyscy jesteśmy wychowawcami, ale wzorem dla nas jest Jezus Chrystus: Ten, który uczniom przypomina, aby stawali się jako dzieci; Ten, który wywraca stoły bankierom, by z domu Ojca nie czynili targowiska; Ten, który mówi do niewiasty: idź i nie grzesz więcej; Ten sam Jezus Chrystus, który po Zmartwychwstaniu ukazuje się uczniom idącym do Emaus.
W obrazie drogi do Emaus możemy odczytać istotne elementy stylu wychowawczego Jezusa Chrystusa. Wychowawca przyłącza się do uczniów. To On ich szuka, to On czyni pierwszy krok, a poprzez pytanie, nawiązuje rozmowę, która przekształci się w serdeczny dialog.
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Utworzony przez:
Apis
08.04.2012 07:25:24
Download
plik 595

plik:
plik
(50.04kB)