Judaizm .pdf


Pięćdziesiąta rocznica otwarcia II Soboru Watykańskiego, a wraz z nią ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI Rok Wiary, skłaniają nas do powrotu do soborowego przesłania, które pozostaje wciąż aktualne w swojej treści i formie, co zostało pogłębione i rozwinięte w refleksji teologicznej, w życiu liturgicznym, w misji ewangelizacyjnej Kościoła.
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Utworzony przez:
Apis
02.02.2013 10:17:41
Download
plik 572
Informacja
Wersja: .pdf

plik:
plik
(103.83kB)