Download > Listy, orędzia i dokumenty papieskie > Orędzie Papieża Benedykta XVI na 98 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2012 r.

Orędzie Papieża Benedykta XVI na 98 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2012 r.


Temat Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, który wybrałem w tym roku - «Migracje a nowa ewangelizacja» - zainspirowany jest tą rzeczywistością. Obecne czasy wymagają bowiem od Kościoła prowadzenia nowej ewangelizacji z uwzględnieniem także rozległego i złożonego zjawiska przemieszczania się ludności, poprzez wzmożenie działalności misyjnej zarówno na obszarach, gdzie Ewangelia jest głoszona po raz pierwszy, jak i w krajach o tradycji chrześcijańskiej.
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Utworzony przez:
Apis
18.01.2012 15:05:00
Download
plik 519

plik:
plik
(52.26kB)