• Apis
  • 03.12.2012
Koncert MaryjnyW I niedzielę adwentu podczas nieszporów ks. proboszcz poświęcił opłatki wigilijne. Po nich odbył się koncert maryjny, który poprowadził Krzysztof Mańczyk wraz solistką Dorotą Gatnar. W czasie tego koncertu usłyszeliśmy najpopularniejsze utwory poświęcone Matce Bożej m.in.:
Ave Maria F. SchubertaAve Maria Ch. Gounoda/J.S. BachaAve Maria G. Cacciniego

Każdy z tych utworów, mimo odmienności faktury, brzmienia czy stylu, cechował się wyjątkowym pięknem. Wszyscy weszliśmy w głęboką zadumę. Na zakończenie dziękując za koncert Maryjny ks. proboszcz powiedział, że Maryja z liturgii adwentu, który teraz przeżywamy może być dla nas wzorem zawierzenia i zaufania Bogu. Starała się rozpoznawać znaki Boga na drodze Narodu Wybranego i we własnym życiu. Została włączona w historię wiary. Jej „Tak” - powiedziane Bogu, będzie się powtarzać przez całe Jej życie, aż do chwili najtrudniejszej, do momentu krzyża". Uczmy się od Niej takiego zawierzenia Bogu. Na zakończenie na prośby księdza pan Krzysztof Mańczyk odtworzył Nabucco - Giuseppe Verdiego.

Więcej zdjęć w naszej Galerii