• Apis
  • 26.02.2013
Spotkanie po pielgrzymkowe26 lutego odbyło się spotkanie uczestników zeszłorocznej pielgrzymki do Ziemi Świętej. Miejscem spotkania był już tradycyjnie Zajazd w Brzegu. O godz. 17.00 zebrali się prawie wszyscy pielgrzymi wraz z naszym przewodnikiem o. Sebastianem Jasińskim. Na początku ks. proboszcz przywitał szczególnych gości, czyli o. Sebastiana Jasińskiego i ks. Alojzego Sitko oraz pozostałych pielgrzymów. Po przywitaniu o Jasiński wygłosił z okazji ROKU WIARY wykład na temat: „Wiara Paschalna, czyli wiara radości”.

W swoim wykładzie nawiązywał też do wydarzeń z Ziemi Świętej. Na nowo mogliśmy odczuć uczucia tamtych dni. Po wykładzie odbyła się krótka dyskusja na temat wykładu i abdykacji Papieża Benedykta XVI. Pielgrzymi także chętnie dzielili się wspomnieniami, wrażeniami z pielgrzymki do Ziemi naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.


Oprócz tej duchowej strawy był też przygotowany skromy posiłek, który integrował całą zebraną grupę pielgrzymów. Podczas tego spotkania pani Irena Żołyńska wręczyła drobne prezenty dla naszych gości. Pod koniec spotkania ustalono termin kolejnego spotkanie połączonego z wykładem, który będzie nawiązywał do tematu roku liturgicznego, czyli Roku Wiary. Całe spotkanie upłynęło we wspaniałej i bardzo życzliwej atmosferze.