• Apis
  • 17.03.2013
V niedziela Wielkiego PostuW niedzielę 17 marca 2013 r. w naszych kościołach parafialnych podczas każdej mszy świętej w modlitwie wiernych dziękowaliśmy Bogu za wybór Papieża Franciszka. W ogłoszeniach duszpasterskich ks. proboszcz przeczytał Komunikat Biskupa Opolskiego w związku z inauguracją pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka. Na zakończenie mszy św. oddaliśmy Go w opiekę św. Michała Archanioła.

Na popołudniowym spotkaniu pasyjnym rozważaliśmy słowa Jezusa: Pragnę.Jezus po siedmiokroć przemówił – mówił swoim kazaniu ks. proboszcz - w czasie swych sześciu bolesnych godzin na krzyżu Golgoty, zanim zmarł. W wypowiedzianych przez siebie słowach dał wyraz; wybaczenia – „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”, zbawienia – „Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju”, troski – „Niewiasto, oto syn twój,... oto matka twoja” , męki – „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”, ale również cierpienia – „Pragnę”.

To słowo po śmierci Jezusa nie zaniknęło. Ono nadalrozbrzmiewa.To wołanie Chrystusa: "Pragnę" rozlega się w tylu ludziach żyjących obok nas - skrzywdzonych, nieszczęśliwych, zagubionych. W sercach rodziców, którzy po latach starań, trosk i wyrzeczeń zamiast szacunku i miłości dostają swój pokój, jedzenie i ubranie - jakby to było wszystko, czego im potrzeba. We współmałżonku, mijanym obojętnie i traktowanym jak przedmiot.

Przed sakramentalnym błogosławieństwie modliliśmy się w intencji wybranego papieża Franciszka.