• Apis
  • 01.06.2013
Adoracja Roku WiaryI sobota każdego miesiąca w liturgii jest poświęcona Matce Boże. W naszej Parafii od ubiegłego października, czyli od momentu ogłoszenia Roku Wiary przez Ojca Świętego Benedykta XVI, w tym dniu nie tylko czcimy Matkę Bożą, ale także Jezusa Eucharystycznego ukrytego i obecnego w Najświętszym Sakramencie. Dlatego przed wieczorną mszą św. w kościele filialnym w Jankowicach Wielkich od godz. 16.30 rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu, która zakończyła się modlitwą o pomnożenie naszej wiary.

W trakcie adoracji była okazji do spowiedzi i własnej refleksji na temat naszej postawy wobec wiary.

Podobna adoracja z okazji roku wiary, była w niedzielę w Wierzbniku w kościele parafialnym p/w św. Michała Archanioła przed I mszą św.