• Apis
  • 06.07.2013
Adoracja Roku WiaryKolejne adoracje Roku Wiary: W Jankowicach Wielkich rozpoczęła się w sobotę - 06.07.2013 - o godz. 16.30. Tym razem tematem naszego trwania przed Bogiem była Świętość Życia. Dziękowaliśmy z całego serca Bogu, który jest Panem życia, za dar narodzin, którym nas obdarzył. Dzięki niemu mogliśmy w tym dniu stać przed Nim i Go uwielbiać. Dziękowaliśmy Mu gorąco za piąte przykazanie i wszystkie zawarte w nim wskazania dla naszego postępowania.

Natomiast w niedzielę – 07.07.2013 - w Wierzbniku przed I mszą św. przeprowadziliśmy adorację Najświętszego sakramentu. Z kolei tutaj tematem adoracji było kapłaństwo. Ogarnialiśmy myślą i modlitwą naszych kapłanów pracujących kiedykolwiek w naszej parafii i tych pochodzących z naszej wspólnoty. Prosiliśmy o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, o pomoc dla rodzin, szczególnie tych, które przeżywają trudności, o błogosławieństwo dla młodzieży, a także o pomnożenie naszej wiary.