• Apis
  • 04.08.2013
Adoracja roku WiaryKolejnym tematem naszego czuwania Roku Wiary była prośba Jezusa: „Bądź wola Twoja”. Adoracja składała się z następujących rozważań:

Wprowadzenie
Modlitwa Jezusa
Nasza modlitwa
Modlitwa wstawiennicza

We wstępie adoracji ks. proboszcz powiedział: „Ciągle jesteśmy narażeni na pokusy tego świata i doświadczamy własnych słabości, dlatego rozpoczynając tę Godzinę świętą, czas czuwania z Tobą w Ogrójcu, prosimy o przebaczanie naszych grzechów i umocnienie nas swoim Duchem, abyśmy z czystym sercem i wytrwale trwali przy Tobie oraz uczyli się wypełniać wolę Boga, tak jak to Ty uczyniłeś” . Później ks. Proboszcz w I części rozważał modlitwę Jezusa, która zawsze poprzedzała wielkie wydarzenia z Jego życia.

W drugiej części naszego czuwania przyjrzeliśmy się naszej modlitwie i naszej umiejętności pełnienia woli Ojca. „Tak często powtarzamy słowa, których nas nauczyłeś: „Ojcze nasz… bądź wola Twoja” – mówił ksiądz. W tych słowach - dodał odnajdujemy szczególne podobieństwo do Twojej modlitwy. Wierzymy, że jest to coś więcej niż podobieństwo. Jest to również zjednoczenie Twojej i naszej modlitwy”.

Na zakończenie adoracji została odmówiona modlitwa wstawiennicza o pogłębienie naszej wiary. Błogosławieństwo sakramentalne zakończyło kolejną naszą adorację Roku Wiary.