• Apis
  • 19.11.2013
Spotkanie popielgrzymkowePielgrzymi do Ziemi św. z 2012 roku spotkali się, we wtorek, 19 listopada w zajeździe w Brzegu. Wspólne spotkanie wypełniła konferencja naukowa, dyskusja na temat wykładu, wspomnienia, rozmowy. Spotkanie to rozpoczęło się o godz. 17.30. Na początku ks. Czesław Kocoń przywitał wszystkich gości, a przede wszystkim dzisiejszego prelegenta ks. dr. Andrzeja Dymitrowa, który wygłosił nam konferencję na temat Zawierzenia Matki Bożej. Po niej odbyła się krótka, ale bardzo rzeczowa dyskusja.

Spotkanie nie mogło się odbyć bez wspólnego posiłku czyli tzw. agapy. Dopełnieniem całości było kilka godzinne spotkanie przyjacielskie.