• Apis
  • 18.11.2018
Niedziela PastoralnaTradycją naszego Seminarium Duchownego stały się niedziele pastoralne, które są wyrazem wdzięczności dla diecezjan za wszelkie dobro, jakie otrzymuje Seminarium. 18 listopada gościliśmy w naszej parafii diakona Michała Ludwiga z Poręby spod Góry św. Anny, która należy do parafii Leśnica.

Wszystkie kazania podczas dzisiejszych mszy św. wygłosił diakon Michał. Słowo Boże było poświęcone problematyce dzisiejszej ewangelii, która nawiązywała do końca świata. W sposób szczególny podkreślił temat przemiany swojego życia i pójścia za Chrystusem, bo tylko ono gwarantuje wieczność z Bogiem.

Dla mnie, niedziela pastoralna – mówił diakon - stała się dobrą okazją do tego, aby móc wspólnie z kolegami wyrazić wdzięczność Panu Bogu za dar powołania i podziękować Bogu za wszelkie dobro, jakie uzyskujemy od ludzi. W imieniu własnym i całej wspólnoty seminaryjnej pragnę bardzo gorąco podziękować za serdeczne i życzliwe przyjęcie oraz wspólną modlitwę - zarówno duszpasterzowi tutejszej parafii w Wierzbniku ks. proboszczowi Czesławowi Kocoń, jak i wszystkim parafianom. Dziękuję też za zanoszone w naszej intencji modlitwy oraz za ofiary, które pomogą w utrzymaniu Seminarium. Mam wielką nadzieję, iż to nasze niedzielne spotkanie wyda w przyszłości błogosławione owoce.