• Apis
  • 03.12.2018
RoratyNa wieczornych mszach św. rozpoczęliśmy tegoroczne spotkania roratnie, które mają nas przygotować na nadejście Jezusa. Hasłem tegorocznych spotkań jest „Pismo św. bramą do Bożego Narodzenia”.

W tym roku podczas rorat będziemy starali się zrozumieć czytane w czasie mszy słowa Pisma św. ze Starego Testamentu oraz z Ewangelii zawartych w Nowym Testamencie. Spróbujemy sobie wyjaśniać, co jest w nich najważniejsze.

Dzieci otrzymały małe książeczki w których będą mogły zaznaczać swoje uczestnictwo w roratach, wklejając na każdej stronie naklejkę, którą będą otrzymywać podczas każdego spotkania.