• Apis
  • 06.07.2019
Nocne czuwanieMinął już miesiąc od ostatniego czuwania. Znów mogliśmy się spotkać z Maryją w naszym wieczerniku, aby wypełnić wolę Jezusa odnośnie nabożeństw V pierwszych sobót. Było to już trzecie nabożeństwo.

Nasze spotkanie rozpoczął Apel Jasnogórski o godzinie 20:00, na którym oddaliśmy się w opiekę Maryi. Później naszą jedność z Maryją wyraziliśmy w modlitwie różańcowej, 15 minutowym rozważaniem tajemnicy, adoracji Najświętszego Sakramentu. Przed północą odprawiliśmy mszę św., która potwierdziła myśl teologiczną: „Przez Maryję do Chrystusa”.