• Apis
  • 05.09.2020
Nocne czuwanieW I sobotę września w kościele parafialnym w Wierzbniku odbyło się kolejne nocne czuwanie modlitewne w intencji dziękczynienia za święty dzień, jakim jest niedziela. Jednocześnie modlitwą wynagradzając Jezusowi i Maryi za niewdzięczność i bezczeszczenie świętości tego dnia.

Nasze czuwanie modlitewne rozpoczęliśmy o godz. 20.30 - nieszporami maryjnymi. Po nich oddaliśmy cześć i uwielbienie Matce Jezusa poprzez wezwania do Matki Najświętszej.

Kolejnym punktem czuwania była modlitwa różańcowa. W niej rozważaliśmy tajemnice światła. Rozważania pouczały nas, że Jezus miał zwyczaj w szabat chodzić do synagogi. Świętował dzień święty zgodnie z przepisami Starego Prawa. W ten sposób dał nam przepiękne świadectwo jak należy świętować dzień święty. Przez swoje zbawcze dzieło dał nam nowy dzień święty, czyli niedzielę, która stała się pamiątką Zmartwychwstania, Zesłania Ducha Świętego i wejścia do odpoczynku Ojca.

Prosiliśmy Boga:
• abyśmy mogli właściwie przeżywać ten święty dzień
• aby Bóg przyjął naszą modlitwę wynagradzającą za bezczeszczenie świętości niedzieli

Msza św. o północy zakończyła nasze spotkanie modlitewne.