• Apis
  • 27.11.2022
I niedziela AdwentuTradycyjnie w I niedzielę adwentu przed każdą mszą św. wierni mogli zakupić wieńce adwentowe, które pod koniec eucharystii zostały poświęcone. One przypominają nam o potrzebie czuwania i o tym, że Chrystus jest naszym Światłem oraz, aby wzbudziły w nas tęsknotę osiągnięcia niewiędnącego wieńca chwały w Jego Królestwie.

Panie, spraw, abyśmy dobrze przygotowali swoje serca na przyjście Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Obecnie żyjemy w czasach drugiego Adwentu, oczekując powtórnego przyjścia Chrystusa. Mamy się na to przyjście dobrze przygotować. Każdy Adwent nam o tym przypomina.

Przez cztery niedziele Adwentu będziemy zapalać kolejne świece na wieńcu. Będzie to wyraz naszego czuwania i gotowości na przyjście Chrystusa, który jest Światłem świata.