• Apis
  • 27.11.2022
Wierzę w Kościół"Kościół zasługuje na to, by w niego wierzono. Jest bowiem wielkim dziełem Bożym, które Pan Bóg stale buduje przez jednoczenie nas z Chrystusem mocą swego Ducha, a dokonuje tego dla naszego ocalenia i rozwoju naszej duszy" - bp Andrzej Czaja napisał w liście pasterskim.

Biskup opolski skierował do diecezjan list pasterski w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem kościelnym. List, tak jak program duszpasterski Kościoła w Polsce, został zatytułowany: "Wierzę w Kościół Chrystusowy". Słowo naszego Biskupa zostało odczytane podczas każdej mszy św. w I niedzielę adwentu

Ordynariusz przywołał najważniejsze wydarzenia minionego roku kościelnego, w którym trwał ogłoszony przez papieża Franciszka Synod o synodalności i miały miejsce obchody Złotego Jubileuszu Diecezji Opolskiej.

Pod koniec swojego listu Pasterz naszej diecezji zachęcał wszystkich diecezjan do odkrywania prawdy o Kościele. "Drodzy diecezjanie, zwracam się więc do was wszystkich z wielkim apelem o podjęcie trudu odkrywania i poznawania wartości i piękna bogatej rzeczywistości Kościoła, w której każdy z nas ma udział od dnia chrztu" - podkreśla bp Czaja.