• Apis
  • 28.11.2022
Aniołowie prowadzą nas do BetlejemPodczas pierwszej mszy roratniej 28 listopada br. dzieci otrzymały specjalne książeczki, w których codziennie będą mogły zaznaczać swoje uczestnictwo. Całość stanie się dla nich wspaniałą pamiątką wytrwałości, gorliwości i tego, że ich serca są otwarte na przyjęcie Dzieciątka Jezus.
Na roratach dowiedzą się wielu ciekawych rzeczy, na przykład czym i po co jest Adwent. Poznają też mnóstwo tajemnic związanych z aniołami.

Na każdych roratach dzieci otrzymują naklejkę, którą trzeba będzie wkleić w wyznaczonym miejscu w książeczce. Pod naklejką znajduje się pytanie, na które dziecko powinno udzielić odpowiedzi. To pomoże zapamiętać najważniejsze informacje z tegorocznych rorat.

Ponadto dzieci codziennie będą malowały na karteczce anioła i pod nim wpiszą jakiś doby uczynek, który chcą zrealizować dla Jezusa. Następnie przed roratami wrzucą rysunek z podpisem do przygotowanego koszyka. Spośród tych rysunków codziennie wylosujemy jednego. Wylosowane dziecko weźmie na jeden dzień do domu figurę małego Jezusa.

Codziennie też będziemy przyklejać symbolicznego aniołka dobrych uczynków na planszy roratniej obok ołtarza. Na koniec, pięknie przyozdobiona będzie ona świadectwem gotowości dzieci na przyjście Jezusa.