Wspólnota Św. MichałaDrukujNowenna do św. Michała Archanioła - dzień drugi - sobota, 15 września 2012


Wczoraj zatrzymaliśmy się nad darem poznawania Boga przez św. Michała Archanioła, a dziś przybliżmy sobie prawdę, że nasze życie to nieustanna walka:
między Bogiem, a szatanem;
między dobrem, a złem
Co należy uczynić, aby zwyciężył Bóg?
Co należy uczynić, aby zwyciężyło dobro?

Duchowa walka

Rozważanie: Autorzy różnych obrazów, malowideł czy fresków oraz pisarze i poeci wprost prześcigali się w przedstawieniu św. Michała Archanioła w rycerskiej zbroi, postawie zwycięzcy nad nieprzyjacielem Boga i ludzi – Szatanem.

Odzwierciedla to m.in. jedna z modlitw ułożonych w pierwszych wiekach Kościoła, wyrażająca zachwyt nad postacią św. Michała Archanioła tymi słowami: „ Jakże jesteś piękny św. Michale Archaniele, w twej niebiańskiej zbroi, oddający cześć Bogu zwycięstwem nad Jego nieprzyjacielem”. Możemy tu odczytać wyraźną aluzję do dramatycznej walki, jaka niegdyś rozegrała się w świecie anielskim (por. Ap 12, 7 – 9). Podczas tej właśnie strasznej walki św. Michał Archanioł stał się tym kim jest obecnie. Jego ówczesne bojowe zawołanie „Któż jak Bóg!” stanowiło nie tylko wyzwanie do walki, ale było także potężnym okrzykiem prawdy.. Ten okrzyk może i dzisiaj dotykać naszych umysłów i serc, może wprowadzać w nasze codzienne życie strumień nadprzyrodzonego światła. Zawołanie Któż jak Bóg! jest więc głosem prawdy, która prowadzi do zwycięstwa i oddawania Bogu należnej czci. Należy jednak pamiętać, że walka, która miała niegdyś miejsce w niebie pośród istot duchowych trwa nadal. Poucza o niej m. in. Czcigodny Sł. Boży Ks. Bronisław Markiewicz: Przedtem była to walka tylko między duchami dobrymi, a duchami złymi. Dzisiaj jest to bojowanie między dwoma obozami. Z jednej strony stoją Aniołowie i ludzie dobrej woli, a z drugiej aniołowie zbuntowani i przewrotni ludzie. Św. Michał, jeden z najprzedniejszych książąt niebieskich oraz Książę Ludu Bożego, kieruje ta walką nieustannie. Dlatego musimy zdać sobie sprawę, że w czasach, w których żyjemy przyszła kolej na każdego z nas, by wziąć udział w tym duchowym zmaganiu. Co należy czynić? Jak przystąpić do tej walki? Przede wszystkim – zgodnie z zaleceniem Czcigodnego Sł. Bożego Ks. Bronisława Markiewicza – trzeba szukać Królestwa niebieskiego, dóbr duchowych, które trwają na wieki, bo co nie trwa na wieki nie jest dobrem prawdziwym. Tym sposobem zapełnimy niebo, a na tej ziemi znajdziemy szczęście jakiego świat dać nie może… […]. Bóg żąda od nas bojowania cichego, pokornego i cichego, pokornego i znojnego na każdy dzień, szczególnie przeciw nieprzyjaciołom naszych dusz; żąda od nas walki w duchu Chrystusowym i w duchu Jego świętych. On chce od nas, abyśmy, każdy na swoim stanowisku wiedli przede wszystkim na każdy dzień bój bezkrwawy…

Nie lękajmy się o wynik tej walki. Jezus Chrystus odniósł już walne i ostateczne zwycięstwo. Wystarczy byśmy byli z Nim, byśmy trwali w Jego łasce i pamiętajmy przy tym, że w takim opowiadaniu się z Bogiem, za Chrystusem, św. Michał Archanioł nie tylko jest dla nas wspaniałym przykładem, lecz wspiera nas także swoją skuteczną pomocą.

Módlmy się: Św. Michale Archaniele, dzielny wojowniku Boga Najwyższego, który swoim zawołaniem Któż jak Bóg nie tylko opowiedziałeś się za Bogiem, ale wzniosłeś płomienny okrzyk prawdy, wypraszaj nam i wszystkim, za których się modlimy w tej nowennie, łaskę zdecydowanego opowiadania się za Bogiem, w każdej chwili i w każdej sytuacji życia. Amen.

Modlitwa na dziś - modlitwa dziękczynienia

Jakże dobrym jesteś Panie, wobec nas, swych niewdzięcznych stworzeń! Któż wyśpiewa należycie Twoją miłość i dobroć nieskończoną? Wzywamy więc niebo i ziemię, Królowę Aniołów i Ciebie Książę niebios – Michale oraz świętych Aniołów, aby złożyć dzięki Bogu i Zbawicielowi naszemu. Za to, że teraz możemy być przy Tobie i uwielbiać Ciebie – razem ze św. Michałem Archaniołem i Aniołami – Dziękujemy Ci Panie!

Za dar życia i powołanie nas do udziału w Twoim Boskim życiu - razem ze św. Michałem Archaniołem i Aniołami – Dziękujemy Ci Panie!

Za nasze duchowe narodzenie na chrzcie świętym, za to, że jesteśmy Twoimi synami i córkami - razem ze św. Michałem Archaniołem i Aniołami – Dziękujemy Ci Panie!

Za Chrystusa, naszego Zbawiciela, który umierając na krzyżu wziął na siebie nasze grzechy, choroby, cierpienia i zmartwychwstając zaprasza nas do chwały wiecznej - razem ze św. Michałem Archaniołem i Aniołami – Dziękujemy Ci Panie!

Za to, że Jezus Chrystus karmi nas swoim Ciałem i Krwią w Komunii świętej - razem ze św. Michałem Archaniołem i Aniołami – Dziękujemy Ci Panie!

Za to, że Duch Święty rozlewa w naszych sercach miłość Bożą - razem ze św. Michałem Archaniołem i Aniołami – Dziękujemy Ci Panie!

Za Kościół Święty, Mistyczne Ciało Chrystusa, którego On sam jest głową - razem ze św. Michałem Archaniołem i Aniołami – Dziękujemy Ci Panie!

Za Ojca Świętego, za Biskupów, Kapłanów, Diakonów, Katechetów i za cały Lud boży - razem ze św. Michałem Archaniołem i Aniołami – Dziękujemy Ci Panie!

Za to, że św. Michał Archanioł i Twoi święci Aniołowie opiekują się nami i prowadzą nas do nieba - razem ze św. Michałem Archaniołem i Aniołami – Dziękujemy Ci Panie!

Za to, że św. Michał Archanioł i aniołowie bronią nas przed atakami złych duchów - razem ze św. Michałem Archaniołem i Aniołami – Dziękujemy Ci Panie!

Za to, że Ty, Bóg Nieskończony, kochasz mnie miłością odwieczną, w Jezusie Chrystusie Panu naszym - razem ze św. Michałem Archaniołem i Aniołami – Dziękujemy Ci Panie!

Za to, ze przebywasz w świętymi naszego serca i w sercach naszych braci - razem ze św. Michałem Archaniołem i Aniołami – Dziękujemy Ci Panie!

Za to, że przebaczasz nam ciągle nasze grzechy, oczekujesz naszego nawrócenia i nas uświęcasz w Duchu Świętym –- razem ze św. Michałem Archaniołem i Aniołami – Dziękujemy Ci Panie!

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Władco Aniołów i ludzi. Rozważając Twe niezmierzone dobrodziejstwa, jakich nam udzielasz, łączymy nasze głosy z uwielbieniem Aniołów i Świętych śpiewając: Bogu Ojcu, Jego synowi, a naszemu Zbawicielowi i Duchowi Świętemu, niech będzie chwała, uwielbienie, cześć i dziękczynienie. Teraz i na wieki wieków. Amen

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele,
wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego Ducha
bądź nam obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył,
o to prosimy,
a Ty, wodzu niebieskich zastępów.
Szatana i inne złe duchy,
które na zgubę dusz ludzkich
po tym świecie krążą,
Mocą Bożą strąć do piekła. AmenKorzystając ze strony wyrażasz zgodę na nasze ustawienia prywatności i rozumiesz, że używamy plików cookies. Niektóre pliki cookie mogły już zostać ustawione.
Kliknij przycisk `Akceptuję`, aby ukryć ten pasek. Jeśli będziesz nadal korzystać z witryny bez podjęcia żadnych działań, założymy, że i tak zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Przeczytaj informacje o używanych przez nas Cookies
rm lumen trwam plus nasz dziennik gosc niedzielny