Wspólnota Św. MichałaDrukujNowenna do św. Michała Archanioła - dzień trzeci - niedziela, 16 września 2012


Dotychczas przedmiotem naszych rozważań był dar rozpoznania Boga przez św. Michała Arch. oraz walka między Bogiem, a szatanem. Dziś rozważymy kult Boga prze Świętego Michała Arch.

Rozważanie: Starym Testamencie, zwłaszcza w Psałterzu, często występuje wezwanie do wysławiania Bożego imienia, gdyż jest ono sławne, potężne i godne szczególnej czci. Wychwala się tam Boga – Jahwe jako Stwórcę wszystkiego co istnieje oraz opiewa Jego Majestat, który nieustannie objawia się w pięknie i w potędze Bożych stworzeń (…)

Mamy tu bowiem do czynienia z kultem, jaki dokonuje się w niebiańskim pałacu, w domu Ojca niebieskiego. Aniołowie, którzy tam przebywają, otaczają Boży tron, adroują majestat Boga – Jahwe i wyśpiewują cześć Jego imieniu. W ich gronie poczesne miejsce zajmuje św. Michał Archanioł, Książę chórów anielskich, gorliwie zatroskany o oddawanie Bogu najwyższej czci. Głosi on całym sobą majestat i chwałę Boga. Zarówno jego osoba, jak i jego imię, wychwalają i uwielbiają Boga: Któż jak Bóg! Św. Michał Archanioł otwierając się na odwieczne zamiary Boże względem siebie, stał się w całej swojej istocie hymnem uwielbienia Stwórcy. W czasie próby, na którą Bóg wystawił aniołów, św. Michał Archanioł – jak naucza Jan Paweł II – wybrał Boga jako najwyższe i definitywne dobro i odtąd Bóg stał się dla niego całkowitym i ostatecznym Celem jego istnienia (23.07.1986). Stąd troska o chwałę Pana jest jego szczególną duchową potrzebą. Nie tylko sam oddaje chwałę Panu, ale zabiega o niesienie Bogu chwały przez wszystkie stworzenia. Toteż gdy po śmierci Mojżesza szatan usiłował przywieść lud Izraela do bałwochwalstwa przez oddanie boskiej czci ciału zmarłego, św. Michał Archanioł ukrył jego ciało. Kiedy jednak szatan chciał pomimo tego wskazać Izraelitom miejsce, w którym zostało ukryte ciało Mojżesza, św. Michał, stając w obronie czci i chwały Boga Najwyższego, sprzeciwił się temu i zgromił szatana mówiąc: Pan niech cię skarci (Jud 9).

Módlmy się: Św. Michale Archaniele, gorliwy miłośniku chwały Pana, obrońco czci Boga Najwyższego, dopomóż nam zrozumieć i umiłować. Boży zamiar względem nas ludzi, abyśmy zgodnie z nauczaniem św. Pawła istnieli ku chwale Jego majestatu (Ef 1,12). Amen.

Modlitwa na dziś – modlitwa prośby.
Panie Jezu, Ty sam zachętach nas: „Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam” – prosimy wysłuchaj naszych błagań. Nie liczymy na nasze zasługi, lecz na Ciebie, jedynego Pośrednika, na wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, świętego Michała Archanioła, Aniołów i Świętych. Z góry dziękujemy Ci, nas Panie, bo zawsze dajesz dobre dary swym dzieciom. Za wstawiennictwem Maryi, św. Michała i Aniołów – wysłuchaj nas Panie!

Aby wszyscy ludzie idąc za natchnieniami Aniołów lepiej poznawali i wykonywali we wszystkim wolę Bożą - za wstawiennictwem Maryi, św. Michała i Aniołów – wysłuchaj nas Panie!

Aby rodzice modląc się do Aniołów Stróżów swych dzieci, dopomagali im do wzrostu w życiu chrześcijańskim - za wstawiennictwem Maryi, św. Michała i Aniołów – wysłuchaj nas Panie!

Abyśmy z pomocą świętego Michała i Aniołów walczyli z napaściami szatana - za wstawiennictwem Maryi, św. Michała i Aniołów – wysłuchaj nas Panie!

O miłość, zgodę i pokój w Ordzinach, aby małżonkowie przeżywali swoje powołanie w oparciu o sakrament małżeństwa - za wstawiennictwem Maryi, św. Michała i Aniołów – wysłuchaj nas Panie!

O szczęśliwe zbiory i urodzaj, o pogodę, aby Aniołowie rządzący żywiołami świata śpieszyli z pomocą naszej niezaradności - za wstawiennictwem Maryi, św. Michała i Aniołów – wysłuchaj nas Panie!

Aby Aniołowie Pańscy, którzy strzegli Jezusa w Jego ziemskim życiu, również i nas wspierali w niebezpieczeństwach duszy i ciała - za wstawiennictwem Maryi, św. Michała i Aniołów – wysłuchaj nas Panie!

O wzrost w naszych sercach miłości Bożej, abyśmy wpatrzeni w Aniołów i otwarci na ich natchnienia wszystko czynili dla Boga i Jego chwały - za wstawiennictwem Maryi, św. Michała i Aniołów – wysłuchaj nas Panie!

Abyśmy za przykładem Maryi, świętego Michała i Aniołów służyli naszym braciom w pokorze serca - za wstawiennictwem Maryi, św. Michała i Aniołów – wysłuchaj nas Panie!

Aby rządzący państwami otwierali się na oświecenia anielskie i prowadzili narody do sprawiedliwości, braterstwa i pokoju - za wstawiennictwem Maryi, św. Michała i Aniołów – wysłuchaj nas Panie!

Aby chorzy, strapieni, pociągnięci natchnieniami Aniołów, łączyli się z Chrystusem cierpiącym - za wstawiennictwem Maryi, św. Michała i Aniołów – wysłuchaj nas Panie!

Abyśmy bronieni przez św. Michała archanioła, wytrwali do końca w łasce Bożej i zostali przez niego wprowadzeni do chwały niebieskiej - za wstawiennictwem Maryi, św. Michała i Aniołów – wysłuchaj nas Panie!

Aby Bóg w swej łaskawości wysłuchał naszych próśb i dał każdemu z nas to, co mu jest potrzebne do wzrostu w świętości - za wstawiennictwem Maryi, św. Michała i Aniołów – wysłuchaj nas Panie!
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, a Ja was ochłodzę”. Wysłuchaj miłościwie naszych próśb i spraw, abyśmy otwierając się na działanie Ducha Świętego osiągnęli spełnienie Twoich obietnic. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele,
wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego Ducha
bądź nam obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył,
o to prosimy,
a Ty, wodzu niebieskich zastępów.
Szatana i inne złe duchy,
które na zgubę dusz ludzkich
po tym świecie krążą,
Mocą Bożą strąć do piekła. AmenKorzystając ze strony wyrażasz zgodę na nasze ustawienia prywatności i rozumiesz, że używamy plików cookies. Niektóre pliki cookie mogły już zostać ustawione.
Kliknij przycisk `Akceptuję`, aby ukryć ten pasek. Jeśli będziesz nadal korzystać z witryny bez podjęcia żadnych działań, założymy, że i tak zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Przeczytaj informacje o używanych przez nas Cookies
rm lumen trwam plus nasz dziennik gosc niedzielny