Wspólnota Św. MichałaDrukujNowenna do św. Michała Archanioła - dzień ósmy - piątek, 21 wrzesień 2012


Wewnętrzna walka o dobro – o której mówiliśmy wczoraj wymaga czystego wnętrza i czystego serca. Walkę utrudniają choroby ducha. Dlatego dzisiaj w rozważaniach zwrócimy uwagę na te utrudnienia.

Choroby Ducha

Rozważanie: Ludzka natura, dotknięta grzechem pierworodnym, duch tego świata oraz szatan, oto trzej groźni przyjaciele naszej duszy, którzy często działają w zmowie przeciwko człowiekowi (…) Do tego dołącza się jeszcze szereg chorób ducha spowodowanych grzechem i jego skutkami. Choroby te sprawiają, że wadliwie zachowuje się nasze sumienie i nasza wola.

Stąd nie możemy liczyć wyłącznie na nasze siły. Stale występujące zło, domaga się stałej terapii. Bóg zaś nam jej ciągle udziela. Czyni to poprzez dar łaski i opiekę aniołów. Dzięki temu – jak twierdzi św. Tomasz z Akwinu – następuje wyrównanie sił w duchowej walce i człowiek może zawsze wyjść z niej zwycięsko, byle tylko zechciał korzystać z udzielanej mu przez Boga pomocy.
Módlmy się: Św. Michale Archaniele, broń nas zawsze od nieprzyjaciół duszy naszej, bowiem nasza natura skażona grzechem, duch tego świata i szatan, nieustannie szukają naszej zguby. Pragną wymazać w nas obraz i podobieństwo Boże, znaki naszej szczególnej godności i duchowego piękna. Stąd przybywaj do nas wraz ze swymi aniołami i otaczaj swoją potężną opieką.

Modlitwa na dziś – modlitwa o świętą żarliwość

Święty Michale Archaniele, który w decydującym momencie próby wybrałeś Boga jako swe największe Dobro i uznałeś Go za Swego Stwórcę, Dobroczyńcę, Ojca i Pana – dopomóż nam, wraz ze świętymi Aniołami, abyśmy w czasie naszej ziemskiej próby, wybierając Boga w każdej chwili naszego życia, pałali żarliwością w Jego świętej służbie. Tak jak Aniołowie: niech żyjemy tylko dla Ciebie Panie!

Panie Jezu, Ty na ziemi spalałeś się ustawicznie dla chwały Ojca, spraw abyśmy się oddali całkowicie Bogu i tak jak Aniołowie: niech żyjemy tylko dla Ciebie Panie!

Panie Jezu, Ty przyszedłeś, aby rozpalić ogień miłości w sercach ludzi, daj, aby ten ogień ciągle w nas płonął i tak jak Aniołowie: niech żyjemy tylko dla Ciebie Panie!

Panie Jezu ,całe Twe życie trudziłeś się, aby wypełnić wolę Ojca niebieskiego, spraw, abyśmy żyjąc dla Boga pociągali innych do Niego i tak jak Aniołowie: niech żyjemy tylko dla Ciebie Panie!

Panie Jezu, Ty jako dobry Pasterz szukałeś owcy zagubionej, spraw, abyśmy się troszczyli o zbawienie naszych braci i tak jak Aniołowie: niech żyjemy tylko dla Ciebie Panie!

Panie Jezu, Ty siejesz bez ustanku ziarno Słowa Bożego, spraw, aby wydało w nas owoc stokrotny i tak jak Aniołowie: niech żyjemy tylko dla Ciebie Panie!

Panie Jezu, spędzałeś dnie i noce na rozmowie z Ojcem, spraw aby nasze serca rozpalały się w codziennej modlitwie i tak jak Aniołowie: niech żyjemy tylko dla Ciebie Panie!

Panie Jezu, Ty nas kupiłeś za cenę Twej Krwi Najdroższej, spraw, abyśmy się szczędzili naszej krwi dla Ciebie i tak jak Aniołowie: niech żyjemy tylko dla Ciebie Panie!

Panie Jezu, Ty gromadzisz lud Nowego Przymierza w jedną Rodzinę Bożą, spraw, abyśmy spełniając wolę Ojca Niebieskiego, byli Twymi braćmi i siostrami i tak jak Aniołowie: niech żyjemy tylko dla Ciebie Panie!

Panie Jezu, Ty uszczęśliwiasz Twych świętych Aniołów, spraw, abyśmy jedynie w Tobie znaleźli naszą rozkosz i szczęście i tak jak Aniołowie: niech żyjemy tylko dla Ciebie Panie!

Panie Jezu, Ty uświęciłeś swoją Matkę, Maryję, spraw, abyśmy Ja naśladowali w pokornym pełnieniu woli Bożej i tak jak Aniołowie: niech żyjemy tylko dla Ciebie Panie!

Panie Jezu, Ty z miłości do nas podjąłeś mękę i cierpienie, spraw, abyśmy w naszych udręczeniach i chorobach łączyli się z Tobą i tak jak Aniołowie: niech żyjemy tylko dla Ciebie Panie!

Panie Jezu, Ty przez śmierć wszedłeś do chwały pOjca, spraw, abyśmy uczestnicząc teraz w Twojej śmierci, doszli do chwały Twego zmartwychwstania i tak jak Aniołowie: niech żyjemy tylko dla Ciebie Panie!

Módlmy się: Panie Jezu, ukochany nasz Zbawicielu! Całe Twoje Zycie na ziemi było ustawicznym spalaniem się aby żyć dla chwały Twego Ojca, spraw, abyśmy za wstawiennictwem św. Michała Archanioła i Aniołów, otwierając się na działanie Bożej miłości, innych zapalali miłością do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele,
wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego Ducha
bądź nam obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył,
o to prosimy,
a Ty, wodzu niebieskich zastępów.
Szatana i inne złe duchy,
które na zgubę dusz ludzkich
po tym świecie krążą,
Mocą Bożą strąć do piekła. AmenKorzystając ze strony wyrażasz zgodę na nasze ustawienia prywatności i rozumiesz, że używamy plików cookies. Niektóre pliki cookie mogły już zostać ustawione.
Kliknij przycisk `Akceptuję`, aby ukryć ten pasek. Jeśli będziesz nadal korzystać z witryny bez podjęcia żadnych działań, założymy, że i tak zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Przeczytaj informacje o używanych przez nas Cookies
rm lumen trwam plus nasz dziennik gosc niedzielny