5 października 2014 XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Podobnie jak naród wybrany, tak i my jesteśmy Bożą winnicą, po której Pan Bóg oczekuje słodkich owoców miłości. Niczego nie zaniedbał, abyśmy takie owoce wydali. W szczególny sposób przychodzi nam z pomocą podczas Eucharystii, ponieważ chce, abyśmy z Niego czerpali nasze soki. Dlatego już na samym początku każdej Eucharystii ofiarowuje nam swoje miłosierdzie, wyrażające się w przebaczeniu naszych win i słabości, przede wszystkim zaś tego, że tak często wydajemy cierpkie, a czasami wręcz trujące owoce, otwórzmy się zatem na Jego dar. Doświadczmy, jak słodki jest Pan, abyśmy stawali się coraz bardziej słodcy Jego miłością.

Rozpoczął się październik – miesiąc szczególnej modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe dla młodzieży i dorosłych są codziennie o 16.30 w Jankowicach Wielkich, a w Wierzbniku o godz. 17.30.

Ruszyła ogólnopolska inicjatywa „Różańca Rodziców za Dzieci”, znanej w Polce i Europie od 13 lat. Zachęcam rodziców do modlitwy za swoje dzieci.

Nabożeństwo różańcowe dzisiaj o godz. 15.00. Modlimy się w intencji Synodu Biskupów w Rzymie.

We wspólnocie Kościoła w tym tygodniu czcimy:
- We wtorek – M.B. Różańcową;
- W czwartek – bł. Wincentego Kadłubka, biskupa;

W następną niedzielę – 12 października – przypada już XIV Dzień Papieski pod hasłem „Św. Jan Paweł II – Świętymi bądźcie”. To wyjątkowa okazja do dziękczynienia za kanonizację naszego wielkiego rodaka papieża Jana Pawła II i uczczenia go w jego relikwiach na zakończenie każdej niedzielnej Mszy św. Za tydzień młodzież będzie zbierać do puszek ofiary na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która wspomaga edukację zdolnej, a biednej młodzieży, zwłaszcza z małych miejscowości. Bóg zapłać zbierającym i ofiarodawcom za każdy dar serca.

W przyszłą niedzielę, czyli w niedzielę papieską na nabożeństwie różańcowym będziemy gościli Bartka Kurhofera razem z jego rodzicami. Przypominam, że nasza tegoroczna zbiórka charytatywna z okazji kolejne rocznicy śmierci św. Papieża Jana Pawła II: „Nieśmy miłość tak, jak czynił to nasz św. Jan Paweł II” była przeznaczona dla wspomnianego Bartka. Zapraszam na spotkanie z Bartkiem.

Wszystkich członków i sympatyków wspólnot, ruchów i stowarzyszeń kościelnych, a także księży opiekunów zapraszamy na kongres, który odbędzie się w sobotę, 11 października b.r. w Winowie. Rozpoczęcie o godz. 14.30, zakończenie o 20.30. W programie: konferencja, praca w grupach, spotkanie przy kawie, adoracja Najświętszego Sakramentu i Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Rudolfa Pierskały.

W dniach 10-12 października na Górze św. Anny odbędzie się „druga odsłona” diecezjalnej Pielgrzymki Dzieci Maryi dla rejonów Nysa i Racibórz.

Tradycyjnie co roku w październiku przeżywamy akcję: „jesienna zbiórka płodów na potrzeby Seminarium Duchownego”. Dlatego zachęcam do składnia tych darów w miejscach już tradycyjnie nam znanych. Za każdy złożony dar z góry składam serdeczny Bóg zapłać.

19 października 2014 XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Przypadająca dziś 29. niedziela w ciągu roku jest zarazem Niedzielą Misyjną, rozpoczynającą Tydzień Misyjny. Przeżywamy go co roku, począwszy właśnie od trzeciej niedzieli miesiąca października.

Dziś nabożeństwo popołudniowe:
- w Jankowicach Wielkich o godz. 15.00
- w Wierzbniku o godz. 15.00

Dziękuję ofiarodawcom, którzy wsparli Dzieło Nowego Tysiąclecia w Dniu Papieskim. Łącznie zebraliśmy 743,06 zł: w Jankowicach W. 302,06; w Wierzbniku 441,00;

Trwa miesiąc październik, a co się z tym wiąże, w naszym kościele są odprawiane nabożeństwa październikowe, podczas których wspólnie odmawiamy i rozważamy tajemnice różańcowe. Ta prosta modlitwa jest bardzo głęboka w swej wymowie i może nam pomóc w rozwiązaniu wielu trudnych sytuacji, w zrozumieniu przeżywanych problemów i pokonaniu napotykanych trudności w życiu rodzinnym, szkolnym czy zawodowym. Niech nikogo nie zabraknie na modlitwie za wstawiennictwem naszej najlepszej Matki. Zapraszamy również tych, którzy do tej pory jeszcze nigdy w tym nabożeństwie nie uczestniczyli. Nie wstydźmy się tego, lecz miejmy odwagę przyjść po raz pierwszy.

We wtorek, 22 października, przypada 66. rocznica śmierci sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda, wielkiego Prymasa Polski w trudnych latach 1926-1948. Jego wielką troską był naród i Kościół nie tylko w ojczyźnie, ale także rodacy wyjeżdżający w świat za chlebem. Aby na wychodźstwie nie ginęły polskie dusze, powołał specjalne zgromadzenie zakonne: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Przez wstawiennictwo sługi Bożego będziemy prosić Boga, aby i dziś wielkie rzesze Polaków poszukujących lepszego bytu nie zapomniały o wierze ojców i o własnej ojczyźnie.

W poniedziałek, 20 X – św. Jana Kantego (1390-1473), prezbitera; to przykład człowieka, któremu udało się połączyć naukę, pracę intelektualną z duszpasterstwem i troską o ubogich; ze swoich własnych, niezbyt wielkich dochodów wspomagał zarówno ludzi biednych, jak i studentów (wspomnienie obowiązkowe);

W poniedziałek w Jankowicach Wielkich spotkanie rodziców dzieci, które w tym roku przygotowują się do I komunii św.

We wtorek, 21 X – bł. Jakuba Strzemię (1340-1409), franciszkanina, biskupa; pochodził ze wschodnich kresów Polski i tam też w 1391 roku został biskupem w Haliczu, nowo erygowanej diecezji, gdzie gorliwie zajął się jej organizacją (wspomnienie obowiązkowe);

Natomiast w środę, 22 X – bł. Jana Pawła II (1920-2005), papieża, którego większości z nas nie trzeba przypominać; ale warto wspomnieć, że był on pierwszym Polakiem, który zasiadł na Stolicy Piotrowej, a jego pontyfikat trwał ponad 26 lat; odbył liczne podróże apostolskie, w tym 8 do Polski (wspomnienie obowiązkowe)

W piątek msza św. szkolna. Po mszy św. spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej z klasy III.

W sobotę po mszy św. w Jankowicach Wielkich chciałbym się spotkać z osobami, które byłyby zainteresowane pielgrzymką do Sanktuarium Św. Michała Archanioła w Monte Sant’Angelo.

W przyszłą niedzielę w kościołach poświęconych, które nie mają wyznaczonej rocznicy poświecenia obchodzimy uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła.

W przyszłą niedzielę odbędzie się zapowiadana zbiórka do puszek w ramach jesiennej zbiórki na rzecz naszego Seminarium Duchownego. W tym dniu w kościele parafialnym w Wierzbniku przypada dzień wieczystej adoracji.

Ponadto w przyszłą niedzielę nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Cofamy zegary i śpimy o godzinę dłużej.

Na ołtarzach bocznych znajdują się kartki wypominkowe, które po wypełnieniu można składać w zakrystii lub w kopercie na tacę.

26 października 2014 XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiaj wspominamy rocznicę poświęcenia kościoła.

Nabożeństwa różańcowe o godz. 15.00

W poniedziałek rozpoczyna swoją dwu dniową wizytę w naszej parafii ks. biskup ordynariusz Andrzej Czaja.

We wtorek przypada Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Okazja do spowiedzi świętej w czwartek i w piątek w Jankowicach W. od godz. 16:30, a w Wierzbniku podczas nabożeństw różańcowych. Przystąpienie do sakramentu pokuty jest jednym z warunków uzyskania odpustu zupełnego, który możemy następnie ofiarować za dusze wiernych zmarłych.

W sobotę Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek mszy będzie następujący: w Wierzbniku o godz.08.00 i 13.00, a w Jankowicach Wielkich o godz. 09.45. Procesje żałobne na cmentarzach zostaną odprawione w Jankowicach Wielkich po mszy o godz. 09.45, a w Wierzbniku po mszy św. o godz. 13.00.

W tym roku, tak jak w latach ubiegłych na naszych parafialnych cmentarzach będzie przeprowadzona kwesta na potrzeby utrzymania tych miejsc spoczynku. Kwestować będą członkowie Rady Parafialnej w godz. od 8.00 do 16.00.

W niedzielę wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. jak w niedzielę. Po południu procesje na cmentarz: o godz. 13.30 w Jankowicach W., a w Wierzbniku o godz. 15.30.

Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną lub półpubliczną w Uroczystość Wszystkich Świętych od południa i w dniu Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać jeden raz w ciągu dnia. Warunki odpustu: przystąpienie do sakramentu pokuty i przyjęcie Komunii świętej, modlitwa Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolna modlitwa w intencji Ojca Świętego.

Wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach od 1 do 8 listopada i spełnią przepisane wyżej warunki, mogą także uzyskać w tych dniach odpust zupełny za zmarłych.

Wypominki prosimy składać do koszyka lub w zakrystii. Prosimy o czytelne wypisywanie nazwisk. Różaniec za zmarłych z wypominek będziemy odmawiać od Uroczystości Wszystkich Świętych do następnej niedzieli. Wypominki można składać do poniedziałku.

Najbliższe dni to czas, w którym szczególnie pamiętamy w modlitwach o naszych drogich zmarłych. Modlitwa za żywych i zmarłych jest jednym z siedmiu uczynków miłosierdzia, co do duszy. O praktyce modlitwy za zmarłych mówi już Pismo Święte w 2 Księdze Machabejskiej: "Dlatego właśnie (Juda Machabeusz) sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu". Kościół, jak przypomina o tym Katechizm, od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, a w szczególności Ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych. Dlatego zachęcam do skorzystania z sakramentu pokuty, aby nasza modlitwa za zmarłych była poparta komunią św.