7 grudnia 2014 II NIEDZIELA ADWENTU

Nabożeństwo popołudniowe o godz. 15.00

Dzisiaj kolekta jest przeznaczona na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego.

Dziś też w II Niedzielę Adwentu będziemy przeżywać kolejny Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Po każdej mszy św. zbiórka do puszek na ten cel.

Zapraszam na codzienne roraty: w Jankowicach Wielkich o godz. 16.00, a w Wierzbniku o godz. 18.00.

W dniach 12-14 grudnia br. w kościele seminaryjnym św. Jadwigi w Opolu odbędzie się szósta edycja rekolekcji dla małżeństw Remont Małżeński pod hasłem „Kiedy droga jest celem”. Organizatorzy zapraszają na nie małżonków zarówno szczęśliwych ze sobą jak i przeżywających trudności.

W niedzielę 14 grudnia br. - z racji Światowego Dnia Niepełnosprawnych - odbędzie się II Diecezjalna Pielgrzymka Niepełnosprawnych do katedry opolskiej. Rozpoczęcie o 13.30 nabożeństwem ku czci Matki Bożej Opolskiej, o godz. 14.00 - Msza święta z możliwością oddania czci relikwiom Krzyża Świętego. Po Mszy świętej zebrani przełamią się tradycyjnym opłatkiem. Zaproszenie jest kierowane do wszystkich niepełnosprawnych, ich rodzin, przyjaciół i opiekunów.

W sobotę, 13 grudnia przypada 33 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Pamiętajmy o modlitwie w intencji jego ofiar i naszej Ojczyzny.

Jedną z propozycji Radia Doxa na przedświąteczny czas są adwentowe zamyślenia z bł. Karoliną Kózkówną. Wysłuchać ich można od poniedziałku do soboty, po transmisji porannej Mszy świętej (poniedziałek – piątek ok. 6:40, sobota ok. 7:45), a wieczorami po modlitwie różańcowej (poniedziałek – piątek ok. 22:40, sobota ok. 20:40). Zachęcamy do tego, by wraz z Radiem Doxa jeszcze lepiej poznać postać i życie bł. Karoliny.

14 grudnia 2014 III NIEDZIELA ADWENTU

Dziś przypada trzecia niedziela Adwentu, zwana niedzielą gaudete – „Radujcie się” od pierwszych słów antyfony na wejście dzisiejszej Mszy Świętej, umieszczonej w mszale. W tę niedzielę rozpoczynają się kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin, przypominające nam o obowiązku ustawicznej modlitwy i troski o rodzinę własną i naszych bliźnich.

W niedzielę 14 grudnia rozpoczyna się w naszej diecezji Peregrynacja Znaków ŚDM: Krzyża i Ikony MB Salus Populi Romani. Szczegółowy plan peregrynacji można znaleźć na stronie: http://botafe.pl/pl/2013-05-24-10-57-11/peregrynacja-krzyza-sdm-w-diecezji  Odebranie znaków od młodzieży czeskiej odbędzie się na Kopie Biskupiej w niedzielę o godzinie 14:00 na szczycie.

Msze św. roratnie o godz. 16.00 w Jankowicach Wielkich i o godz. 18.00 w Wierzbniku. Zaprasza na te adwentowe msze nie tylko dzieci, ale także młodzież i dorosłych.

W środę rozpoczynamy drugą część Adwentu – bezpośrednie przygotowanie nas na święta Bożego Narodzenia.

Spowiedź adwentowa w naszej parafii będzie w piątek:
w Jankowicach Wielkich o godz. 16.00
w Wierzbniku o godz. 17.30
Będą również spowiadać zaproszeni księża.

W piątek nie będzie mszy św. szkolnej.

Biskupi diecezjalni na posiedzeniu w dniu 7 października br. podjęli decyzję o udzieleniu dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek – 26 grudnia 2014 r., w święto św. Szczepana męczennika.

Biskup Opolski zaprasza wszystkich migrantów zarobkowych i ich rodziny na doroczne spotkanie modlitewne w Jemielnicy. W tym roku odbędzie się ono w Niedzielę Świętej Rodziny 28 grudnia o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Jemielnicy.

Centrum Światowych Dni Młodzieży zaprasza młodzież całej diecezji na Plus Prolog - spotkanie młodych od grudnia do 1 stycznia do Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. Będzie to główne spotkanie młodych w czasie peregrynacji znaków ŚDM. Wszystkie informacje i zapisy na stronie www.botafe.pl   

21 grudnia 2014 IV NIEDZIELA ADWENTU

Przed nami ostatnie dni przedświąteczne. Kto nie był jeszcze u Sakramentu Pojednania, niech to uczyni, by świętować Pańskie Narodzenie z czystym sercem. W bezbożnym świecie, który chciałby Święta sprowadzić do jedzenia i picia, mamy tym większy obowiązek ukazywania chrześcijańskich duchowych wymiarów tych Świąt. Biedni ci, którzy gubią sens Świat, zapominają po co i dlaczego świętują, i co jest tu najważniejsze.

W środę przypada Wigilia Bożego Narodzenia. Msza św. poranna o godz. 9.00 w Wierzbniku i o godz.10.00 w Jankowicach W. Podczas tych mszy św. będziemy przekazywali Betlejemskie Światło Pokoju.

Po południu, gdy na niebie pojawi się I gwiazdka zasiądziemy do stołu wigilijnego, wigilijnej wieczerzy. Zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. To wspaniała, jedyna i może niepowtarzalna w ciągu roku okazja dla odrodzenia, pojednania, scalenia życia naszych, tak często powaśnionych i skłóconych ze sobą rodzin. Niech tej wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura Pisma Świętego o narodzeniu Chrystusa, łamanie opłatkiem i wspólny śpiew kolęd. Usuńmy stanowczo zwyczaj podawania na wigilijny stół napojów alkoholowych. Wieczerza wigilijna z alkoholem przestaje być wieczerzą chrześcijańskiej rodziny.

Msza św. wigilijna w Jankowicach Wielkich o godz. 22.00 Pasterka o północy w Wierzbniku. Ofiary z pasterki, jak co roku - przeznaczone są na Dom Samotnej Matki i Dziecka w Opolu, Ośrodek Adopcyjny, Poradnię Katolicką.

W pierwsze i w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia msze św.:
w Jankowicach Wielkich o godz. 09.45
w Wierzbniku o godz. 8.00 i 11.00.

Kolekta z drugiego święta przeznaczona jest na Wydział Teologiczny w Opolu.

W sobotę święto św. Jana, apostoła i ewangelisty. Po mszy św. błogosławieństwo wina,

W niedzielę święto Świętych Młodzianków, męczenników. Po mszy św. błogosławieństwo dzieci.
W tym dniu Biskup Opolski zaprasza wszystkich pracujących na co dzień za granicą (tzw. emigrantów zarobkowych) oraz ich rodziny, doświadczone sytuacją rozłąki, na modlitewne spotkanie do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 11.00, którą odprawi i okolicznościowe Słowo Boże wygłosi ks. bp Andrzej Czaja. Po Mszy św. przewidziano wspólne kolędowanie.

W przyszłą niedzielę święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Po mszy św. zbiórka do puszek na ŚDM.

Diecezjalne zakończenie Roku Rodziny odbędzie się w Niedzielę Świętej Rodziny w katedrze opolskiej podczas Mszy św. o godz. 18.30. Do udziału w niej zapraszamy duchowieństwo i wiernych całej diecezji. Prosimy też o zorganizowanie w parafii nabożeństw lub innych form duszpasterskich, które będą uwzględniać tę okoliczność i stanowić okazję do wspólnej modlitwy za rodziny.