4 grudnia 2011 - II NIEDZIELA ADWENTU

1. Dzisiaj o godz. 15.00 w kościele parafialnym nabożeństwo adwentowe.

2. Od poniedziałku do soboty Msze św. Roratnie o godz. 16.00 w Jankowicach Wielkich i o godz. 17.30 w Wierzbniku. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy.

3. We wtorek wspomnienie św. Mikołaja.

4. W czwartek UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚW. MARYI PANNY, Msze św. po południu o godz. 16.00 w Jankowicach Wielkich i o godz. 17.30 w Wierzbniku.

5. W następną niedzielę zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie.

6. Msza św. szkolna w piątek dla dzieci, młodzieży gimnazjalnej i starszej.

7. Można nabywać świece wigilijne: małą za 5 zł., a dużą za 12 zł.

8. Opłatki można za dobrowolną ofiarę nabyć w zakrystii po każdej mszy św. Rozprowadzamy opłatki już pobłogosławione! Dlatego zadbajmy o właściwy stosunek i właściwe ich przechowywanie.

9. Na czas świętowania Dnia Pańskiego przyjmijcie błogosławieństwo Boże. Życzę wszystkim milej niedzieli.
11 grudnia 2011 III NIEDZIELA ADWENTU

1. Dzisiaj po mszy św. zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na wschodzie.

2. Dzisiaj uroczyste zakończenie peregrynacji wizerunku Jana Pawła II. O godz. 13.45 w Jankowicach Wielkich krótkie nabożeństwo na zakończenie peregrynacji wśród rodzin w Jankowicach Wielkich. Po nabożeństwie uroczysty przejazd do Wierzbnika. O godz. 14.30 uroczysta msza św. z podziękowaniem za peregrynację w naszej Parafii. Podczas mszy św. okolicznościowe kazanie wygłosi o. Henryk Kałuża.

3. W tym tygodniu przypadają Kwartalne Dni Modlitw o Życie Chrześcijańskie Rodzin.

4. We wtorek wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy.

5. W środę wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera.

6. W piątek msza św. szkolna. Zapraszam dzieci, młodzież gimnazjalną i starszą.

7. Roraty codziennie o godz. 16.00 w Jankowicach Wielkich i 17.30 w Wierzbniku. Zachęcam na te adwentowe spotkania tych wszystkich, którzy nie byli jeszcze ani razu. Natomiast proszę dorosłych o duchowe wsparcie dzieci i młodych ludzi, żeby wytrwali do końca adwentu w swoich postanowieniach.

8. Spowiedź przedświąteczna w przyszłym tygodniu w poniedziałek:
- w Jankowicach Wielkich o godz. 16.00
- w Wierzbniku o godz. 17.30
18 grudnia 2011 - IV NIEDZIELA ADWENTU

1. Ze względu na organizowaną wigilię w szkole nabożeństwa popołudniowego nie będzie.

2. Mija czas adwentowego oczekiwania. Kościół wychodzi nam naprzeciw. Poprzez rekolekcje adwentowe, dni skupienia, poprzez codzienne roraty, spowiedź adwentową chce nam pomóc w przygotowaniu do właściwego przeżycia świąt. Pojawia się pytanie, czy to wszystko zauważyliśmy i podjęliśmy konkretny działanie. W tych trudnych czasach naszego zagubienia, w krzątaninie o godny kształt naszego życia, jakże nam potrzeba czasu na zastanowienie, na refleksję, może na korektę własnej drogi życia wiodącej przecież nieustannie i nieuchronnie ku ostatecznemu spotkaniu z Bogiem – Ojcem i Sędzią. Nie zaniedbujmy, nie lekceważmy tego świętego czasu adwentowego danego nam przez Boga jako jeszcze jedną życiową szansę.

3. U nas spowiedź przedświąteczna w poniedziałek:
• w Jankowicach Wielkich o godz. 16.00
• w Wierzbniku od godz. 17.30.

4. Pamiętajmy w kontekście spowiedzi przedświątecznej o naszej współodpowiedzialności za innych. Jeśli wiemy, ze ktoś z naszego kręgu dawno już nie był u spowiedzi uczyńmy coś, aby coś się zmieniło w ich życiu duchowym.

5. Ze względu na spowiedź przedświąteczną: w poniedziałek, we wtorek i w środę rorat nie będzie; w pozostałe dni o g. 16.00 i 17.00. Dzieci niech przygotują na kolędę uporządkowane obrazki październikowe z nabożeństw różańcowych i roratnie.

6. Przedświąteczne odwiedziny chorych w piątek od godz. 9.00. Rozpocznę od Wierzbnika. Chorych należy zgłosić w zakrystii lub telefonicznie.

7. W sobotę przypada Wigilia Bożego Narodzenia. Msza św. poranna o godz. 9.00 w Wierzbniku i o godz.10.00 w Jankowicach W. Podczas tych mszy św. będziemy przekazywali światło Betlejemskie.

Po południu, gdy na niebie pojawi się I gwiazdka zasiądziemy do stołu wigilijnego, wigilijnej wieczerzy. Zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. To wspaniała, jedyna i może niepowtarzalna w ciągu roku okazja dla odrodzenia, pojednania, scalenia życia naszych, tak często powaśnionych i skłóconych ze sobą rodzin. Niech tej wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura Pisma Świętego o narodzeniu Chrystusa, łamanie opłatkiem i wspólny śpiew kolęd. Usuńmy stanowczo zwyczaj podawania na wigilijny stół napojów alkoholowych. Wieczerza wigilijna z alkoholem przestaje być wieczerzą chrześcijańskiej rodziny.

8. Msza św. wigilijna w Jankowicach Wielkich o godz. 22.00 Pasterka o północy w Wierzbniku. Ofiary z pasterki, jak co roku - przeznaczone są na Dom Samotnej Matki i Dziecka w Opolu.

9. W pierwsze i w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia msze św.:
• w Jankowicach Wielkich o godz. 09.45
• w Wierzbniku o godz. 8.00 i 11.00.

10. Kolekta z drugiego święta przeznaczona jest na Wydział Teologiczny w Opolu. Kolędę rozpoczniemy we wtorek 27 grudnia, w tym roku od Wierzbnika.

11. Już tylko godziny nas dzielą od świętej nocy, w której narodzi się Pan Jezus. Przeżyjmy je w skupieniu i na modlitwie. Niech w tym dopomoże nam Boże błogosławieństwo.
25 grudnia 2011 - UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

1. Święta Bożego Narodzenia to radowanie się z tego, że Bóg wkroczył w dzieje ludzkości, że „Słowo Ciałem się stało”. Przeżywanie po chrześcijańsku tych świat nie może ograniczyć się tylko do zewnętrznych obrzędów. Zechciejmy dotrzeć do źródeł tej radości, do naszej Tajemnicy Wcielenia. Przeżywajmy te święta po chrześcijańsku – w gronie rodziny pochyleni nad Ewangelią. Życzenia, które składamy niech przenika i opromienia dobroć samego Boga, który w swoim Synu do nas przychodzi.

2. Jednym ze sposobów takiego przeżywania świąt niech będzie wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek. Ten piękny polski zwyczaj zanika w naszych rodzinach, w naszej kulturze wspólnego świętowania Bożego Narodzenia. Kolędy zawierają także bogate treści teologiczne. Pozwalają nam odnaleźć tożsamość narodową i religijną. Niech polskie i katolickie domy rozbrzmiewają w tym czasie kolędą nie tylko z płyt i taśm magnetofonowych, ale śpiewaną w gronie rodziny i przyjaciół.

3. Popołudniu o godz. 15.00 uroczyste nieszpory kolędowe.

4. W poniedziałek Święto św. Szczepana. Podczas mszy św. błogosławieństwo owsa. Kolekta jest przeznaczona na Wydział Teologiczny w Opolu.

5. We wtorek Święto św. Jana apostoła i ewangelisty. Podczas mszy św. błogosławieństwo wina ku jego czci.

6. W środę Święto świętych młodzianków, męczenników. Błogosławieństwo dzieci.

7. W piątek Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.

8. W sobotę zakończenie Roku Pańskiego 2011. Msze dziękczynne: w Jankowicach Wielkich o godz. 15.30; w Wierzbniku o godz.17.00. O północy w kościele parafialnym krótkie nabożeństwo na rozpoczęcie nowego Roku Pańskiego 2012.

9. W przyszłą niedzielę Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Rozpoczyna się Nowy Rok Pański 2012. Przypada światowy Dzień Modlitwy o pokój w świecie.

10. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium.

11. Niech dzisiejsze błogosławieństwo Boże nas umocni i idźmy jak Pasterze głosić ludziom radosną i zbawienną wieść, że narodził się Zbawiciel.