4 marca 2012 - II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Przeżywamy Wielki Post, którego sens możemy odnaleźć tak jak swoje życie – w umartwieniach, modlitwie i dziełach miłosierdzia. Zachęcam do uczestnictwa w Drogach Krzyżowych odprawianych w każdy piątek Wielkiego Postu i śpiewu Gorzkich Żali w niedzielę.

Dziś II niedziela Wielkiego Postu, która jest jednocześnie I niedzielą miesiąca, dlatego kolekta przeznczona jest na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego.

Dzisiaj w Drugą Niedzielę Wielkiego Postu naszymi modlitwami obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy tę Dobrą Nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Pragniemy ich wspomóc naszymi ofiarami. W całym Kościele dziś zbiórka do puszek na cele misyjne. Za każdą złożoną ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.

Dzisiaj Gorzkie Żale: - w Jankowicach o godz. 14.00; - w Wierzbniku o godz. 15.00;

Z okazji DNIA KOBIET wraz z modli­twą składamy serdeczne życzenia wszyst­kim Paniom naszej Parafii. Msza w intencji Ko­biet naszej parafii w czwartek 8 marca: - w Jankowicach W. o godz. 17.00 - w Wierzbniku o godz. 18.00

W piątek msza św. szkolna oraz nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Jankowicach Wielkich przed wieczorną mszą św., a w Wierzbniku po wieczornej mszy św.

Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w V niedzielę Wielkiego Postu 24 marca i trwać będą do środy 28 marca. Rekolekcje poprowadzi ks. Werner Szygula.

Niech dzisiejsze błogosławieństwo umacnia nas na naszych drogach pokuty.

11 marca 2012 - III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Chcemy po chrześcijańsku przeżyć czas Wielkiego Postu. Niech on będzie dla nas czasem świętym. Powstrzymujmy się od hucznych zabaw, które nam proponuje świat. To wszystko jest obce naszej rodzimej pobożności, wyrastającej z głębokiej wiary i jakże dostojnej tradycji.

Zachęcam do zrobienia sobie jakiegoś postanowienia wielkopostnego w ramach wewnętrznej pracy nad doskonaleniem swojej postawy.

Nabożeństwo Gorzkich Żali: - w Jankowicach Wielkich o godz. 14.00; - w Wierzbniku o godz. 15.00;

W piątek msza św. szkolna i nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Kościół w tym czasie zwraca się do nas w sposób szczególny poprzez organizowanie rekolekcji wielkopostnych. W naszej parafii rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w V niedzielę wielkiego postu. Wygłosi je nam ks. Werner Szygula.

Przyjmijmy na zakończenie mszy św. błogosławieństwo Boże, abyśmy umieli odkrywać obecność Pana w naszej codzienności.

18 marca 2012 IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Dziś obchodzimy IV niedzielę Wielkiego Postu, niedzielę Laetare /radości/ zwiastująca połowę okresu przygotowania paschalnego do Wielkanocy.

Jutro uroczystość św. Józefa oblubieńca NMP. W sposób szczególny modlimy się w intencji mężczyzn i młodzieży męskiej. W naszych modlitwach pamiętamy także o tych, którzy obchodzą swoje imieniny. Zapraszam wszystkich czcicieli św. Józefa na wieczorną mszę św.

W piątek msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej. Droga Krzyżowa: - w Jankowicach W. przed wieczorną mszą św. - w Wierzbniku po wieczornej mszy św.

W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Obchodzimy Dzień Świętości Życia. Obchód przenosi się na poniedziałek.

W przyszłą niedzielę kolekta na budowę obiektów kurialnych i konserwację kościelnych obiektów zabytkowych.

Za tydzień rozpoczynamy nasze parafialne rekolekcje wielkopostne. Rozpoczniemy je w sobotę w Jankowicach Wielkich wieczorną mszą świętą. Rekolekcje poprowadzi nam ks. Werner Szygula.

Bóg jest miłosiernym Ojcem wobec każdego z nas. W pełnieniu uczynków miłosierdzia starajmy się naśladować naszego Ojca. Niech w tym wpiera nas Jego moc, której udziela nam teraz w swoim błogosławieństwie.

25 marca 2012 - V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Nabożeństwo popołudniowe: w Jankowicach W o godz. 15.00; w Wierzbniku o godz. 17.00; Po nich nauka stanowa dla kobiet.

W poniedziałek obchód przeniesionej z niedzieli Uroczystości Zwiastowania Pańskiego. Przypada Dzień Świętości Życia.

W sobotę przed Niedzielą Palmową spotkanie młodzieży w Nysie. Uczestnicy przynoszą gałązki palmowe.

W przyszłą niedziele kolekta na potrzeby diecezji i Seminarium Duchownego.

W niedzielę Palmową błogosławieństwo palm i procesja z palmami podczas sumy w Wierzbniku.

Kościół w Wierzbniku w tym tygodniu sprzątają rodziny : Perlińska, Perlińska, Piotrowska, Mazur

Po Gorzkich żalach będzie można złożyć podpis na listach popierających Telewizję Trwam.

Nieśmy miłość i dobro - Dzień Papieski - 02.04.2012

Za tydzień będziemy obchodzili kolejną rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II. Od V lat Jego rocznicę przeżywaliśmy pod hasłem „Nieśmy miłość i dobro, jak Jan Paweł II”. Jest to nasza inicjatywa parafialna. Jest to nasz parafialny dzień papieski. W tym roku będziemy przeżywać go po raz pierwszy, czcząc Jana Pawła II jako Błogosławionego. Na czym ma polegać przeżycie tego dnia: na modlitwie w intencji Ojca Świętego i na uczynieniu jakiegoś dobrego uczynku. Pomogliśmy już małemu Michałkowi, który urodził się z niedowładem ramienia prawej ręki; w budowie sierocińca w Betlejem. W tym roku chciałbym, abyśmy pomogli - to jest moja propozycja – małemu Oskarowi z Wierzbnika. Nie konsultowałem tego z rodziną, ale jaki jest stan zdrowia tego chłopca wszyscy wiecie.

Ze względu na to, że dzień 2 kwietnia przypada w Wielkim Tygodniu, kiedy będą msze św. rano trudno będzie zorganizować taki dzień o większym wymiarze. Dlatego proponuję, abyśmy przeprowadzili go za tydzień – w Niedzielę Palmową. Podczas każdej mszy św. będziemy się modlić o kanonizację Bł. Jana Pawła II i po każdej mszy św. zorganizujemy jak co roku, zbiórkę pod hasłem „Nieśmy miłość i dobro, jak Jan Paweł II”. Zebrane pieniądze przeznaczymy na rehabilitację Oskara.