23 października 2011 - XXX NIEDZIELA ZWYKŁA


1. W tym tygodniu przeżywamy tydzień misyjny. Ofiary składane w tym dniu na tacę będą przeznaczone na potrzeby misji w świecie. Za wszystkie złożone ofiary na ten cel składam jak najserdeczniejsze podziękowanie. Nasze chrześcijańskie „Bóg zapłać”.

2. W ramach tygodnia misyjnego - w środę podczas nabożeństw różańcowych i mszy św. - będziemy gościli misjonarzy.

3. W związku z przeżywanym Światowym Dniem Misyjnym dzisiejszy różaniec będziemy ofiarowali w intencji misji. Wspólny różaniec w intencji misji w Jankowicach i w Wierzbniku o godz. 15. 00. W tygodniu nabożeństwa różańcowe w Jankowicach przed wieczorną mszą św. , a w Wierzbniku po wieczornej mszy św.

4. Przed nami ostatni tydzień miesiąca modlitwy różańcowej. Poczujmy się wewnętrznie zobowiązani do udziału w tym nabożeństwie. Zapraszam na jeszcze trwające nabożeństwo do Matki Bożej szczególnie tych, którzy jeszcze w nim nie uczestniczyli. A wszystkim uczestniczącym w codziennym nabożeństwie szczególnie dzieciom i młodzieży życzę wytrwania do końca.

5. W piątek msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej i starszej.

6. W piątek wspominamy świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

7. W przyszłą niedzielę w kościołach poświęconych, które nie mają wyznaczonej rocznicy konsekracji obchodzimy rocznicę poświęcenia własnego kościoła /kiermasz/. Dlatego w przyszłą niedzielę będziemy obchodzili rocznicę konsekracji naszych kościołów.

8. Zbliża się miesiąc listopad. To czas modlitwy w intencji zmarłych. W kościele są wyłożone kartki wypominkowe. Wypełnione czytelnie, prosimy składać w zakrystii.

9. W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych przypominamy o uporządkowaniu grobów naszych bliskich, o segregacji śmieci i wynoszeniu ich w miejsce do tego przeznaczone.

1O. Bóg zapłać za wspólną modlitwę w czasie tej Eucharystii, za okazywaną życzliwość i sympatię, za wszelkie złożone ofiary. Niech Boże błogosławieństwo będzie z Wami w każdym dniu.

Światowy Dzień Misyjny obchodzony w całym Kościele, w Polsce tradycyjnie poprzedza Tydzień Misyjny.

To święto dojrzałości wiary i solidarności ofiary, aby do wszystkich ludzi mogła dotrzeć prawda o Chrystusie. Obchodzony każdego roku Światowy Dzień Misyjny (zwany w Polsce Niedzielą Misyjną) jest wezwaniem do udzielenia misjonarzom różnorodnego wsparcia, ale przede wszystkim do wytrwałej modlitwy w intencji misji.

Światowy Dzień Misyjny w Polsce rozpoczyna Tydzień Misyjny. Ogarnijmy wysiłki misjonarzy modlitwą, zwłaszcza różańcową, oraz wspierajmy konkretne dzieła, które służą ewangelizacji świata.

Według danych Komisji Episkopatu ds. Misji na dzień 10 czerwca 2009 r. na świecie pracuje 2115 misjonarzy. Większość z nich to osoby konsekrowane – 1138 księży i braci oraz 648 sióstr zakonnych. Na misjach pracuje też 293 księży diecezjalnych. Najmniej liczną grupę stanowią misjonarze świeccy – 36 osób. Blisko połowa misjonarzy, bo 919 osób, pracuje na misjach w Afryce: w Kamerunie, Zambii, Rwandzie, Tanzanii, na Madagaskarze, w Demokratycznej Republice Konga, w Kenii i RPA.

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony przez Stolicę Apostolską w 1926 roku na prośbę Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Jest okazją do szczególnej modlitwy oraz złożenia ofiary materialnej na potrzeby misji.

30 października 2011 - XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA


1. Dziś w kościołach obchodzona jest Uroczystość Poświęcenia, czyli oddania świątyni na wyłączną własność Panu Bogu, by była ona miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu. Dziękujmy Dobremu Bogu za to miejsce Jego chwały i korzystajmy z wiarą z tych łask, które Pan Bóg daje w tej świątyni.

2. We wtorek Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek mszy będzie następujący: w Wierzbniku o godz. 08. 00 i 13. 00, a w Jankowicach Wielkich o godz. 09. 45. Procesje żałobne na cmentarzach zostaną odprawione w Jankowicach Wielkich po mszy o godz. 09. 45, a w Wierzbniku po mszy św. o godz. 13. 00.

3. W miniony tygodniu odbyło się zebranie Rady Parafialnej. Na zebraniu ustalono, że w tym roku, tak jak w latach ubiegłych będzie na naszych parafialnych cmentarzach kwesta na potrzeby utrzymania tych miejsc spoczynku. Kwestować będą członkowie Rady Parafialnej w godz. od 8. 00 do 16. 00.

4. W środę wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. w Jankowicach Wielkich o godz. 16. 00; w Wierzbniku o godz. 18. 00. Po tych mszach św. udamy się na cmentarz, aby modlić się za tych, którzy odeszli do Domu Pana.

5. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną lub półpubliczną w Uroczystość Wszystkich Świętych od południa i w dniu Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać jeden raz w ciągu dnia. Warunki odpustu: przystąpienie do sakramentu pokuty i przyjęcie Komunii świętej, modlitwa Ojcze nasz, Wierzę Boga i dowolna modlitwa w intencji Ojca Świętego.

6. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach od 1 do 8 listopada i spełnią przepisane wyżej warunki, mogą także uzyskać w tych dniach odpust zupełny za zmarłych.

7. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek, I sobota miesiąca.

8. W sobotę kolejne nocne czuwanie. Rozpoczęcie o godz. 21. 00

9. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego.

10. Wypominki prosimy składać do koszyka lub w zakrystii. Prosimy o czytelne wypisywanie nazwisk. Różaniec za zmarłych z wypominek będziemy odmawiać od Uroczystości Wszystkich Świętych do następnej niedzieli. Wypominki można składać do poniedziałku.

11. Najbliższe dni to czas, w którym szczególnie pamiętamy w modlitwach o naszych drogich zmarłych. Modlitwa za żywych i zmarłych jest jednym z siedmiu uczynków miłosierdzia, co do duszy. O praktyce modlitwy za zmarłych mówi już Pismo Święte w 2 Księdze Machabejskiej: "Dlatego właśnie (Juda Machabeusz) sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu". Kościół, jak przypomina o tym Katechizm, od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, a w szczególności Ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych. Dlatego zachęcam do skorzystania z sakramentu pokuty, aby nasza modlitwa za zmarłych była poparta komunią św. Okazja do spowiedzi św. dzisiaj podczas nabożeństw różańcowych i jutro przed wieczornymi msza św.

12. Dziękuję wszystkim za udział w modlitwie eucharystycznej i za złożone ofiary. Życzę miłej niedzieli.