7 października 2012 XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś nabożeństwo różańcowe o godz. 15.00. W dni powszednie w Jankowicach W. przed wieczorną mszą św., a w Wierzbniku po wieczornej mszy św.

Dziś rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Tradycyjnie w tym tygodniu będziemy zbierali płody rolne dla naszego Seminarium Duchownego.

W tym tygodniu obchodzić będziemy: we wtorek – Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka; w sobotę – Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego.

W czwartek, 11 października Ojciec Święty ogłosi Rok Wiary pod hasłem: „WY JESTEŚCIE SOLĄ ZIEMI”. Rok ten ma ożywić i budować w nas dojrzałą i odpowiedzialną wiarę, popartą życiem. Zapraszam w tym dniu na mszę św., aby w ten sposób złączyć się nie tylko z Ojcem Świętym, ale podjąć trud pogłębienia wiary.

W przyszłą niedzielę przypada Dzień Papieski w związku z rocznicą wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II. Na obchody dnia składają się: modlitwa o kanonizację Bł. Jana Pawła II, przypomnienie nauki papieskiej, zbiórka do puszek na Fundację Nowego Tysiąclecia wspierającą zdolne dzieci i młodzież z rodzin ubogich.

Msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej w piątek. Po mszy św. spotkanie młodzieży gimnazjalnej.

W niedzielę na Górze św. Anny pielgrzymka myśliwych.

Życzę wszystkim miłej niedzieli. Idźmy w naszą codzienność niosąc Boży pokój i Jego błogosławieństwo.

14 października 2012 XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś niedziela Papieska. Po mszy św. zbiórka do puszek na Fundację Nowego Tysiąclecia, która tworzy żywy pomnik Jana Pawła II.

"Żywym pomnikiem" Jana Pawła II nazywani są stypendyści Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", których obecnie jest ponad 2500 w całej Polsce.

Idea Fundacji narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r. Po jej organizacji pozostały niewykorzystane środki pieniężne, które zdecydowano przeznaczyć na "zbudowanie" niezwykłego pomnika Papieżowi Polakowi. W 2000 r. powołano organizacje, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie Jego nauczania i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. Aktywność Fundacji koncentruje się wokół programu stypendialnego, który polega na przyznawaniu stypendiów szczególnie uzdolnionej i jednocześnie ubogiej młodzieży szkolnej z zaniedbanych terenów wiejskich i małych miast całej Polski.

Od Kardynała Stanisława Dziwisza wiemy, że Jan Paweł II powiedział kiedyś o idei funduszu stypendialnego Fundacji: „to jest pomnik najbliższy memu sercu”.

Nabożeństwo popołudniowe o godz. 15.00

We wtorek Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska i rocznica wyboru Papieża Jana Pawła II.

W czwartek Święto św. Łukasza, Ewangelisty. Dzień Modlitw za służbę zdrowia.

W piątek msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej.

Na Górze św. Anny w sobotę i niedzielę Pielgrzymka Bractwa św. Anny, a w niedzielę Uroczystość św. Piotra z Alkantary z obchodami kalwaryjskimi.

W przyszłą niedzielę przypada niedziela misyjna. Kolekta na misje. Niech w dniu dzisiejszym Błogosławiony Jana Paweł II, do którego biegną nasze myśli i miłość swoim wstawiennictwem wyprasza nam wsparcie i błogosławieństwo Boże.

21 października 2012 XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiejsza niedziela wprowadza nas w Tydzień Misyjny, który przypomina nam o naszej osobistej odpowiedzialności za głoszenie Słowa Bożego. W intencji misji modlić będziemy się w nadchodzącym tygodniu.

Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na misje.

W ubiegłą niedzielę podczas zbiórki na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia zebraliśmy 492.30 w Jankowicach Wielkich 203.30 i w Wierzbniku 289.00 Wszystkim ofiarodawcom składam serdeczne „Bóg zapłać”.

W poniedziałek w liturgii wspomnienie obowiązkowe bł. Jana Pawła II, papieża. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Pragniemy dobrego i miłosiernego Boga prosić o kanonizację bł. Jana Pawła II.

W piątek msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej.

W piątek w Wierzbniku wieczna adoracja. Rozpoczęcie o godz. 13.00 Porządek adoracji następujący:
13.00 – 14.00 I Róża
14.00 -15.00 II Róża
15.00 -16.00 III Róża i lewa strona wioski do Krajewskiego
16.00 -17.00 IV Róża i prawa strona wioski od Wiernego
17.00 - 18.00 Mieszkańcy wspólnoty Mieszkaniowej, mężczyźni, dzieci i młodzież

W przyszłą niedzielę w kościołach poświęconych, które nie mają wyznaczonej rocznicy poświęcenia obchodzimy Uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła.

Od dzisiaj można składać wypominki za zmarłych. Imiona zmarłych, których pragniemy polecić szczególnej modlitwie wspólnoty proszę wypisywać na kartkach przygotowanych na ławkach i składać je do koszyka umieszczonego na bocznym ołtarzu lub księdzu w zakrystii.

28 października 2012 XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

W dniu dzisiejszym przypada Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

Wspominamy również rocznicę poświęcenia kościoła.

Okazja do spowiedzi świętej w poniedziałek i w środę w Jankowicach W. od godz. 16:30, a w Wierzbniku podczas nabożeństw różańcowych. Przystąpienie do sakramentu pokuty jest jednym z warunków uzyskania odpustu zupełnego, który możemy następnie ofiarować za dusze wiernych zmarłych.

W czwartek Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek mszy będzie następujący: w Wierzbniku o godz.08.00 i 13.00, a w Jankowicach Wielkich o godz. 09.45. Procesje żałobne na cmentarzach zostaną odprawione w Jankowicach Wielkich po mszy o godz. 09.45, a w Wierzbniku po mszy św. o godz. 13.00.

W tym roku, tak jak w latach ubiegłych na naszych parafialnych cmentarzach będzie przeprowadzona kwesta na potrzeby utrzymania tych miejsc spoczynku. Kwestować będą członkowie Rady Parafialnej w godz. od 8.00 do 16.00.

W środę wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. w Jankowicach Wielkich o godz. 16.00; w Wierzbniku o godz. 18.00. Po tych mszach św. udamy się na cmentarz, aby modlić się za tych, którzy odeszli do Domu Pana.

Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną lub półpubliczną w Uroczystość Wszystkich Świętych od południa i w dniu Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać jeden raz w ciągu dnia. Warunki odpustu: przystąpienie do sakramentu pokuty i przyjęcie Komunii świętej, modlitwa Ojcze nasz, Wierzę Boga i dowolna modlitwa w intencji Ojca Świętego.

Wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach od 1 do 8 listopada i spełnią przepisane wyżej warunki, mogą także uzyskać w tych dniach odpust zupełny za zmarłych.

Wypominki prosimy składać do koszyka lub w zakrystii. Prosimy o czytelne wypisywanie nazwisk. Różaniec za zmarłych z wypominek będziemy odmawiać od Uroczystości Wszystkich Świętych do następnej niedzieli. Wypominki można składać do poniedziałku.

Najbliższe dni to czas, w którym szczególnie pamiętamy w modlitwach o naszych drogich zmarłych. Modlitwa za żywych i zmarłych jest jednym z siedmiu uczynków miłosierdzia, co do duszy. O praktyce modlitwy za zmarłych mówi już Pismo Święte w 2 Księdze Machabejskiej: "Dlatego właśnie (Juda Machabeusz) sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu". Kościół, jak przypomina o tym Katechizm, od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, a w szczególności Ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych. Dlatego zachęcam do skorzystania z sakramentu pokuty, aby nasza modlitwa za zmarłych była poparta komunią św.

W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. Czuwanie modlitewne o godz. 21.00

W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego

Dziękuję wszystkim za udział w modlitwie eucharystycznej i za złożone ofiary. Życzę miłej niedzieli.