Logo Roku Wiary

Przedstawia ono łódź unoszącą się na falach, z żaglem, który ma postać hostii. Masztem jest krzyż. Obraz jest symbolem Kościoła, któremu nadaje kierunek Jezus Chrystus, ukryty w Najświętszym Sakramencie.

Nacisk na obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie jako na szczególną moc, która pozwala łodzi Kościoła płynąć w wyznaczonym celu, pokonując wszelkie przeszkody, pokazuje pewne priorytety w przeżywaniu Roku Wiary. Logo zawiera więc bardzo wyraźne wskazanie na Eucharystię, która powinna stać się powszednim, a nie tylko świątecznym chlebem dla każdego z nas. Gdy nasze ciało jest głodne, czujemy to od razu. Robimy wszystko, by je nakarmić.

Dusza rządzi się innymi prawami, gdy jest głodna, nie potrafimy odczuć tego naszymi zmysłami. Można ją zagłodzić na śmierć i tego nie zauważyć. Powinniśmy o nią dbać codziennie, nie tylko wtedy, gdy czujemy potrzebę. By nasza dusza nie osłabła, trzeba ją codziennie karmić pokarmem, który zostawił nam Jezus Chrystus - Eucharystią i Słowem Bożym.

Papież pisze w Liście Porta Fidei:

...Będzie to też dobra okazja, by bardziej celebrować wiarę w liturgii, zwłaszcza Eucharystii, która „jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie ... źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Jednocześnie pragniemy, żeby świadectwo życia ludzi wierzących było coraz bardziej wiarygodne.”

Nie da się być dobrym świadkiem wiary bez częstego uczestnictwa w Eucharystii, bez adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Ikona Roku Wiary

Oficjalną ikoną Roku Wiary jest fragment średniowiecznej mozaiki z pięknej sycylijskiej katedry z Cefalù. Cechą charakterystyczną katedry i mozaiki jest swoiste wymieszanie stylów – widać w nich wpływy arabskie, normandzkie, bizantyjskie i łacińskie, które razem tworzą niezwykle barwne dzieło. Obraz to „Pantokrator” – ikona przedstawiająca Jezusa Chrystusa jako Pana, Władcę i Zbawiciela, jako Sędziego w czasie powtórnego przyjścia. Na jedenastowiecznej mozaice Chrystus został przedstawiony w charakterystycznej pozie: symboliczny gest błogosławieństwa prawą ręką (układ palców, który odsyła do podstawowych prawd naszej wiary: trzy złączone palce – znak Jednego Boga w Trzech Osobach, dwa złączone palce – znak połączonych dwóch natur w Chrystusie) oraz lewa ręka, która trzyma Pismo.

W księdze zapisano po grecku i po łacinie słowa z Ewangelii wg św. Jana (8, 12): „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”. Chrystus jest umieszczony na złotym tle, a cała symbolika barw ikony również odsyła nas do tajemnicy połączenia natury boskiej i natury ludzkiej w jednej osobie. Ikona wskazuje na fundament wiary Kościoła, czyli na Jezusa Chrystusa, Boga, który stał się Człowiekiem i dał ludziom swoją Ewangelię.

Hymn Roku Wiary

Papieska Rada ds. Promocji Nowej Ewangelizacji przygotowała hymn Roku Wiary dla całego Kościoła. Zawiera on sześć zwrotek, a każda z nich ma dwie części, w które wpleciony jest refren. Część pierwsza zwrotki mówi o naszym wędrowaniu, w czasie którego doświadczamy zarówno radości jak i trudności. Ta część kończy się wyznaniem „Credo, Domine, credo!” Druga część zwrotki jest modlitwą, w której łączymy się z Maryją, ze Świętymi oraz ze wszystkimi, którzy również są w drodze. Razem błagamy Boga: „Przymnóż nam wiary”. Posłuchajmy pierwszej zwrotki hymnu.Wy jesteście solą ziemi

Mottem programu na rok duszpasterski 2012/2013 są słowa: „Wy jesteście solą ziemi, a jeśli sól utraci swój smak, to czym go przywrócić? Nie przydaje się na nic! Wyrzuca się ją z domu i ludzie będą po niej deptać” (Mt 5,13).