Zapraszamy do pobrania materiałów proponowanych przez Kościół na Rok WiarySobór Watykański II
Dekrety
  Sobór Watykański II
Deklaracje
  Sobór Watykański II
Konstytucje
  Katechizm Kościoła
Katolickiego

PDF  /  Word

  PDF  /  Word

  PDF  /  Word

  PDF  /  Word

Evangelii nuntiandi
Paweł VI
Adhortacja apostolska
  Redemptoris missio
Jan Paweł II
Encyklika
  Novo Millennio Ineunte
Jan Paweł II
List apostolski
  Porta fidei
Benedykt XVI
List apostolski
PDF  /  Word

  PDF  /  Word

  PDF  /  Word

  PDF  /  Word

Nota Kongregacji
Nauki Wiary
  Lineamenta
Synod Biskupów
   Instrumentum laboris
Synod biskupów
  I Ogólnopolski Kongres
Nowej Ewangelizacji

 PDF  /  Word

  PDF  /  Word

  PDF  /  Word

  PDF  /  Word