6 stycznia 2013 OBJAWIENIE PAŃSKIE

Dzisiaj w Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli, święcone są: woda, kadzidło i kreda, którą na drzwiach naszych domów kreśląc inicjały imion Mędrców i bieżący rok, zaznaczamy, że w naszych domach przyjmujemy Chrystusa naszego Zbawiciela. Modlimy się i wspieramy dzieło misyjne Kościoła.

Dziś kolekta na potrzeby misji. W przyszłą niedziele na potrzeby Seminarium Duchownego i innych instytucji diecezjalnych.

Za tydzień, w niedzielę kończąc liturgiczny okres Bożego Narodzenia, będziemy obchodzić Święto Chrztu Pańskiego.

Trwają odwiedziny duszpasterskie Parafian – kolęda, dziękuję za dotychczasowe spotkania kolędowe; polecam modlitwom całej Wspólnoty Parafialnej kolejne dni kolędy i Parafian, których będę odwiedzać. Przypominam, że podobnie, jak w ubiegłych latach, w czasie kolędy Msze Św. wieczorne od poniedziałku do piątku będą odprawiane rano.

Ze względu na kolędę nie będzie jeszcze w tym tygodniu mszy szkolnej.

W przyszłą niedzielę Święto Chrztu Pańskiego.

Jak gwiazda Mędrcom, tak nam objawia się Boża prawda, byśmy idąc za jej światłem, doszli do Chrystusa i dostąpili zbawienia. Niech w tej drodze za Bożym światłem towarzyszy nam błogosławieństwo i nadzieja, jaka towarzyszyła tym, którzy szukali narodzonego w Betlejem Judzkim. I pamiętajmy: prawdziwy mędrzec oddaje pokłon tylko Bogu samemu.

13 stycznia 2013 ŚWIETO CHRZTU PAŃSKIEGO

Dzisiaj na zakończenie okresu Bożego Narodzenia, obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego. Wspominamy moment, gdy Jezus po raz pierwszy objawił się jako Syn Boży, a Jego posłannictwo zostało potwierdzone przez głos Ojca i znak Ducha Świętego. Z wdzięcznością wspominamy również swój własny chrzest, przez który zostaliśmy włączeni w zbawcze misterium Chrystusa i staliśmy się dziećmi Bożymi. Dzisiejsze Święto Chrztu Pana Jezusa, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, w ciągu roku. Jednak tradycyjnie przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego.

W Święto Chrztu Pana Jezusa, w Roku Wiary, dziękując za nasz chrzest i dar wiary, myślimy też o wielkiej roli chrzestnych, którzy wraz z rodzicami przedstawiają dziecko do chrztu oraz pomagają, by ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie. Dlatego chrzestnym nie może być człowiek niewierzący lub słabej wiary. Kto więc może być chrzestnym? Chrzestnym dziecka może być tylko człowiek, który przyjął ważnie Sakrament Chrztu i Bierzmowania w Kościele Katolickim; jest wierzącym i praktykującym katolikiem, a ponadto nie związany żadnymi przeszkodami i karami kościelnymi, czyli może ważnie i godnie przystąpić do Sakramentów Świętych / spowiedzi i Komunii Św./. Nie może być chrzestnym osoba żyjąca bez ślubu kościelnego, rozwiedziona i żyjąca w konkubinacie lub nie mająca nic wspólnego z życiem Kościoła. Wymagany wiek 16 lat. Ponadto chrzestny, o ile nie jest z parafii, gdzie ma być chrzest, musi dostarczyć zaświadczenie od swojego Ks. Proboszcza /miejsca zamieszkania i spełniania praktyk religijnych, a nie miejsca zameldowania/, że może być chrzestnym dziecka.

W czwartek Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

W piątek rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia).

W piątek msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej. Niech Boże błogosławieństwo umocni nas na codzienne wypełnianie obietnic chrzcielnych.

20 stycznia 2013 II NIEDZIELA ZWYKŁA

Nabożeństwo popołudniowe o godz. 15.00

Dziś przypada Dzień Migranta i Uchodźcy.

Jutro przypada Dzień Babci, a we wtorek Dzień Dziadka. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Przecież tak wiele im zawdzięczamy.

W piątek msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży

W piątek przypada Święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła i zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

W sobotę Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce.

W sobotę na sali w Jankowicach Wielkich opłatek parafialny.

W przyszłą niedzielę III wieczór kolęd. Rozpoczęcie o godz. 17.00 w kościele parafialnym w Wierzbniku.

27 stycznia 2013 III NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś Dzień Chorych na Trąd.

Dzisiaj o godz. 17.00 w kościele parafialnym III wieczór kolęd.

W sobotę święto Ofiarowania Pańskiego. Czcimy w tym dniu Jezusa Chrystusa, który jest Światłością Świata i Jego Matkę Najświętszą Maryję Pannę. Tradycyjnie nazywa się to święto świętem Matki Bożej Gromnicznej. W to święto dokonamy błogosławieństwa świec. Ponadto od kilku lat w tym dniu obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego.

W niedzielę przypada wspomnienie św. Błażeja. W tym dniu udziela się błogosławieństwo gardła ku jego czci.

W niedzielę po każdej mszy św. zbiórka do puszek na klasztory klauzurowe.

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca.

W tym tygodniu w związku z przeżywanym Rokiem Wiary adoracja Najświętszego Sakramentu, jako nasza refleksja nad wiarą: w sobotę w Jankowicach Wielkich - pół godziny przed wieczorną mszą św. o godz. 16.30; w Wierzbniku - w niedzielę przed poranną mszą św. o godz. 07.30.

W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Seminarium Duchownego i innych instytucji diecezjalnych.

Idźmy w naszą codzienność, niosąc Boży pokój i ogień Bożej miłości, który chce zapłonąć w sercach wszystkich ludzi.