2 lutego 2014 IV NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiejsze święto Ofiarowania Pańskiego przenosi nas ponownie w klimat Narodzenia Pańskiego. Mamy okazję raz jeszcze spotkać się z naszym Zbawicielem, który przychodzi w postaci Dziecka, aby wybawić nas od panowania grzechu i zła.

Z woli papieża Jana Pawła II od 1997 roku w to święto w Kościele powszechnym obchodzony jest Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Zechciejmy również materialnie wspierać szczególnie zakony kontemplacyjne (klauzurowe), których zadaniem jest przede wszystkim modlitwa za każdego z nas, za cały Kościół i świat. Poświęcając się modlitwie, zawierzają one Bożej Opatrzności również swoich ofiarodawców, wierząc, że ci, za których się modlą, nie zapomną o nich w swojej wielkoduszności. Zbiórka do puszek po mszy św. jest przeznaczona na zakony klauzurowe.

Dzisiejsze święto kończy również tradycyjny okres śpiewania kolęd w naszych kościołach i rodzinach.

Dziś kolekta na potrzeby Seminarium Duchownego i diecezjalnych instytucji.

W poniedziałek przypada wspomnienie św. Błażeja.

W środę przypada wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Podczas mszy św. błogosławieństwo wody i chleba ku jej czci.

W czwartek wspomnienie św. Doroty błogosławieństwo jabłek.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa; prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Spowiedź z okazji I Piątku miesiąca - w Jankowicach Wielkich przed wieczorną mszą św. o godz. 16.30, a w Wierzbniku w czwartek przed wieczorną mszą św.

W piątek msza św. szkolna. Spotkanie dla III klas gimnazjalnych.

W sobotę Przegląd Zespołów Kolędniczych w auli Seminarium Duchownego w Opolu o godz. 10.30.

Idźmy ze słowami nadziei chrześcijańskiej w nasze życie i przemijanie. Niech one będą jak światło wśród zwątpienia, niech nas umacniają wobec strachu przed śmiercią

9 lutego 2014 V NIEDZIELA ZWYKŁA

Nabożeństwo popołudniowe o godz. 15.00

W poniedziałek wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy.

We wtorek 11 lutego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes Kościół obchodzi Światowy Dzień Chorego. W tym dniu sposób szczególny chcemy modlić się za chorych z naszej parafii.

W piątek święto świętych Cyryla i Metodego, biskupa, patronów Europy. Prośmy Boga, za ich wstawiennictwem, by Europa powróciła w pełni do swych chrześcijańskich korzeni, odnajdując w ten sposób źródło swej dawniejszej mocy. Także wspomina się św. Walentego, patrona zakochanych.

W piątek msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Spotkanie I klas gimnazjalnych.

Wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, wzorem ubiegłych lat, bardzo serdecznie zaprasza na rekolekcje powołaniowe w dniach 14-16 marca (zakwaterowanie uczestników w piątek od 15.00, rozpoczęcie rekolekcji o 17.00, zakończenie w niedzielne o 12.00). Rekolekcje poprowadzi ks. Daniel Leśniak, ojciec duchowny opolskiego seminarium. Hasłem przewodnim będą słowa z Pierwszej Księgi Samuela: „Mów Panie, sługa Twój słucha” (1 Sm 3,9). Na rekolekcje zaproszona jest młodzież męska, tegoroczni maturzyści, jak również uczniowie klas drugich szkoły średniej oraz studenci. Zgłoszenia należy dokonać do 7 marca za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej seminarium. Szczegółowe informacje odnośnie rekolekcji: www.wsd.opole.pl.

Pielgrzymka Muzyków Kościelnych na Jasną Górę. 15 marca br. odbędzie się 5. Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych na Jasną Górę. Krajowe duszpasterstwo zaprasza na tę pielgrzymkę dyrygentów, organistów, chóry, schole liturgiczne, kantorów i zespoły wokalno-instrumentalne. Rozpoczęcie pielgrzymki o 10.00, Eucharystia o 13.15. Zwieńczeniem pielgrzymki będzie koncert modlitewnej pamięci zmarłych śp. Wojciecha Kilara oraz wszystkich  muzyków kościelnych o godz. 14.30.

Kurs dla operatorów sprzętu audiowizualnego. Tegoroczna edycja liturgicznego kursu dla operatorów sprzętu audiowizualnego odbędzie się w następujące soboty Wielkiego Postu: 8, 15 i 22 marca 2014 r. w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym w Opolu (ul. Kardynała Kominka 1 a). Rozpoczęcie zajęć o godz. 10.00, zakończenie ok. 14.00. Uczestnicy są zobowiązani do udziału we wszystkich spotkaniach. Należy również obligatoryjnie zgłosić swoje uczestnictwo do końca lutego br. na adres mailowy: wd@diecezja.opole.pl

16 lutego 2014 VI NIEDZIELA ZWYKŁA

Nabożeństwo popołudniowe o godz. 15.00.

W przyszłą sobotę święto Katedry św. Piotra Apostoła. W tym dniu módlmy się za Papieża.

W tym tygodniu rozpoczynamy ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. Chrześcijańskie odpoczywanie jest pełne dynamizmu i ma swoją teologię. Dla chrześcijanina prawdziwy odpoczynek jest w Chrystusie, który powiedział: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Niech więc nasze odpoczywanie będzie w łączności ze Zbawicielem. Nie ma urlopu od Mszy św., od modlitwy, od chwały Bożej. Zapisał kiedyś wielki Augustyn: „Niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w Tobie, o Panie!”. Słowa te zawierają najgłębszą teologię urlopu, ferii, odpoczynku. On jest naszym ostatecznym uwolnieniem od wszelkiego utrudzenia i każdego mozołu

23 lutego 2014 VII NIEDZIELA ZWYKŁA

Nabożeństwo popołudniowe o godz. 15.00

W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca.

W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Seminarium Duchownego i innych instytucji diecezjalnych.

Tegoroczna edycja liturgicznego kursu dla operatorów sprzętu audiowizualnego odbędzie się w następujące soboty Wielkiego Postu: 8, 15 i 22 marca 2014 r. w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym w Opolu (ul. Kardynała Kominka 1 a). Rozpoczęcie zajęć o godz. 10.00, zakończenie ok. 14.00. Uczestnicy są zobowiązani do udziału we wszystkich spotkaniach. Należy również obligatoryjnie zgłosić swoje uczestnictwo do 28 lutego br.

W związku ze zbliżającym się terminem bierzmowania dorosłych w katedrze opolskiej – w III Niedzielę Wielkiego Postu, 23 marca br., o godz. 16.00. Przypominam, że dla tych, którzy nie przyjęli bierzmowania z naszego rejonu, miejscem przygotowania będzie Nysa, Dom Katechetyczny przy Bazylice św. Jakuba i św. Agnieszki – w dniach 19, 20 i 21 marca, godz. 19.00.

Wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, wzorem ubiegłych lat, bardzo serdecznie zaprasza na rekolekcje powołaniowe w dniach 14-16 marca (zakwaterowanie uczestników w piątek od 15.00, rozpoczęcie rekolekcji o 17.00, zakończenie w niedzielne o 12.00). Rekolekcje poprowadzi ks. Daniel Leśniak, ojciec duchowny opolskiego seminarium. Hasłem przewodnim będą słowa z Pierwszej Księgi Samuela: „Mów Panie, sługa Twój słucha” (1 Sm 3,9). Na rekolekcje zaproszona jest młodzież męska, tegoroczni maturzyści, jak również uczniowie klas drugich szkoły średniej oraz studenci. Zgłoszenia należy dokonać do 7 marca za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej seminarium. Szczegółowe informacje odnośnie rekolekcji: www.wsd.opole.pl.

Nawiązując do tematycznych wydarzeń ostatnich dni w Kijowie i na całej Ukrainie, Biskup Opolski zaprasza kapłanów i wiernych całej diecezji, a szczególnie miasta Opola i okolic, na Mszę św. w intencji ofiar tych dramatycznych wydarzeń oraz o pokój na Ukrainie, której będzie przewodniczył w najbliższą niedzielę 23 lutego o godz. 18.30 w katedrze opolskiej. Konferencja Episkopatu Polski w wysłanym przedwczoraj komunikacie zapowiada na najbliższy piątek Dzień Modlitw i postu w intencji Ukrainy. Podejmijmy jednak już jutro i w najbliższych dniach gorliwą modlitwę w intencji ofiar oraz o łaskę pokoju dla mieszkańców Ukrainy podczas mszy św. i nabożeństw w parafiach.

Nauki przedmałżeńskie w Grodkowie rozpoczną się w dniu 8 marca tj. w sobotę o godz. 19.00 w domu katechetycznym. Trwać będą do piątku 14 marca.