2012 rok.6 października, Asyż

Dziedziniec Pogan w mieście św. Franciszka: odbył się dialog między wierzącymi i niewierzącymi na temat wiary.

7-28 października, Watykan

W Watykanie odbyło XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej” - (więcej...)

7 październik, Wierzbnik

W XXVII niedzielę zwykłą w naszej parafii we wszystkich kościołach tzn. w Jankowicach Wielkich i Wierzbniku została odczytany List Pasterski Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai na rozpoczęcie Roku Wiary: „Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary (Hbr 4,14)” - (więcej...)

11 października, Watykan

Na placu św. Piotra, Benedykt XVI przewodniczył uroczystemu otwarciu Roku Wiary z udziałem uczestników Synodu i przewodniczących konferencji episkopatu.

11 października, Wierzbnik , Jankowice Wielkie

Na wieczornych mszach świętych w Jankowicach Wielkich i w Wierzbniku ks. proboszcz Czesław Kocoń uroczyście dokonał Otwarcia Roku Wiary w naszej Parafii - (więcej...)

12 października, Rzym

Wieczór kulturalny i artystyczny „Wiara Dantego” w kościele Il Gesů in Roma, zorganizowany przez Papieską Radę ds. Kultury we współpracy z rektoratem kościoła Santissimo Nome di Gesů all’Argentina i Domem Dantego. Uczestnicy wysłuchali pieśni XXIV z „Raju”, zawierającej wyznanie wiary poety.

20 października, Rzym

Pielgrzymka na wzgórze Janikulum i czuwanie misyjne, zorganizowane było przez Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów.

21 października, Watykan

Benedykt XVI przewodniczył kanonizacji sześciorga męczenników i wyznawców: Jakuba Barthieu, jezuity, misjonarza i męczennika na Madagaskarze (1896); Piotra Calungsoda, świeckiego katechety, męczennika z Filipin (1672); Jana Chrzciciela Piamarty, kapłana-świadka wiary, wychowawcy młodzieży (1913); Matki Marianny (Barbary Cope), świadka wiary w leprozorium na Molokai (1918); Marii z Góry Karmel, zakonnicy z Hiszpanii (1911); Katarzyny Tekakwitha, świeckiej Indianki, konwertytki na wiarę katolicką (1680); Anny Schäffer, osoby świeckiej z Bawarii, świadka miłości Chrystusa na łożu cierpienia (1925).

21-27 październik, Wierzbnik, Jankowice Wielkie

Od 21 do 27 października 2012 roku, przeżywaliśmy w naszej parafii Tydzień Misyjny, którego hasło przewodnie brzmiało: „Głosić wiarę z radością”. (więcej...)

26-30 października, Rzym

Odbył się Kongres Światowy Związku Nauczycieli Katolickich na temat roli nauczyciela i rodziny w integralnej formacji uczniów (z udziałem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej) oraz obchody Roku Wiary.

15-17 listopada, Watykan

W Watykanie miała miejsce XXVII konferencja międzynarodowa Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia na temat „Szpital miejscem ewangelizacji: misja ludzka i duchowa”.

25 Listopad, Wierzbnik, Jankowice Wielkie

W Uroczystość Chrystusa Króla obchodziliśmy w naszej parafii „Niedzielę Pastoralną”. Podczas niej gościliśmy moderatora z Wyższego Seminarium Duchownego ks. prof. Norberta Widok oraz kleryków. Ks. profesor wygłosił kazanie w którym nawiązał do Uroczystości Chrystusa Króla i Roku Wiary. (więcej..) Natomiast klerycy swoją posługą ubogacili liturgię. Po południu młodzież Seminaryjna poprowadziła nabożeństwo popołudniowe. Po nim odbyło się spotkanie z młodzieżą z naszej parafii. (więcej...) 01.12.2012 Rzym Pierwsze Nieszpory Adwentu z Ojcem Świętym dla papieskich uczelni rzymskich, seminarium i kolegiów kościelnych, oraz uniwersytetów (organizuje Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej).

02-03.12.2012 Wierzbnik, Jankowice Wielkie
W związku z ROKIEM WIARY rozpoczęliśmy co miesięczną adorację Najświętszego Sakramentu, podczas której będzie czas na krótką refleksję, osobistą modlitwę i spowiedź św. Adoracja będzie miała miejsce w Jankowicach Wielkich w I soboty miesiąca pół godziny przed wieczorną mszą św., a w Wierzbniku - w I niedzielę miesiąca przed poranną mszą św. (więcej...)

03.12.2012 Wierzbnik, Jankowice Wielkie
W I niedzielę adwentu podczas nieszporów ks. proboszcz poświęcił opłatki wigilijne. Po nieszporach odbył się koncert maryjny, który poprowadził Krzysztof Mańczyk wraz solistką Dorotą Gatnar. (więcej...)

09-16.12.2012 Wierzbnik, Jankowice Wielkie
W dniach 09-16 grudnia w naszej parafii odbywała się renowacja Misji Świętych. Prowadził ją Misjonarz – Ojciec Henryk Kałuża ze zgromadzenia Ojców Werbistów. Odnowienie misji w Roku Wiary przeżywaliśmy pod hasłem „Wierzę w Ciebie Boże Żywy”. (więcej... więcej...)

15.12.2012 Wierzbnik, Jankowice Wielkie
15 grudnia o godz. 17.00 w sali Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Jankowicach Wielkich odbyła się projekcja głośnego dokumentu „The Human Experience”. Film pokazywał historię dwóch braci poszukujących sensu życia. (więcej...)

20.12.2012 Rzym
Inauguracja wystawy na temat Roku Wiary w Zamku Świętego Anioła. Trwała ona do 1 maja 2013.

24.12.2012 Wierzbnik, Jankowice Wielkie
Światło Betlejemskie w Roku Wiary miało swoje znaczenie. "Odważ się być dobrym". To szczególe hasło Betlejemskiego Światła Pokoju, w tym czasie WIARY. (więcej...)

25.12.2012 Wierzbnik, Jankowice Wielkie
W I dzień Świąt Bożego narodzenia ks. proboszcz nawiązując do roku Wiary zachęcił wszystkich wiernych do tego aby byli apostołami miłości i wiary w swoich środowiskach. (więcej...)

28 grudnia, Rzym
Otwarcie Europejskiego Spotkania Młodych, organizowanego prze Wspólnotę z Taizé we współpracy z Wikariatem Rzymu. Spotkanie zakończyło się 2 stycznia 2013.

30.12.2012 Wierzbnik, Jankowice Wielkie
W I niedzielę po Bożym Narodzeniu obchodziliśmy święto Świętej Rodziny. W czasie mszy św. był odczytany List Episkopatu Polski „ZACHOWUJCIE NIEDZIELĘ, A NIEDZIELA ZACHOWA WASZĄ RODZINĘ.” W liście tym biskupi nawiązując do roku Wiary zachęcali wiernych, aby nie tylko szanowali dzień pański, ale pamiętali także o uczestnictwie we mszy św. niedzielnej i świątecznej. (więcej...)

2013 rok.05.01.2013 Wierzbnik, Jankowice Wielkie
Kolejna adoracja z okazji Roku Wiary w I sobotę i I niedzielę miesiąca. (więcej...)

06.01.2013 Wierzbnik, Jankowice Wielkie
Uroczystość Trzech Króli przypomina o odpowiedzialności za szerzenie wiary, a kolędnicy misyjni to konkretne dzieło wiary na rzecz dzieci z Betlejem. (więcej...)

25 stycznia, Rzym
Nabożeństwo ekumeniczne z Benedyktem XVI w bazylice św. Pawła za Murami. W pinakotece bazyliki można również oglądać - do 24 listopada 2013 - wystawę „Sanctus Paolus extra moenia et Concilium Oecumenicum Vaticanum II” (Św. Paweł za Murami i Sobór Powszechny Watykański II).

27.01.2013 Wierzbnik, Jankowice Wielkie
III wieczór kolęd czasem uwielbienia narodzonego Chrystusa, źródło naszej wiary i miłości (więcej...)

2 lutego, Watykan
Nabożeństwo pod przewodnictwem Benedykta XVI w bazylice św. Piotra z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego

2-3.02.2013 Wierzbnik, Jankowice Wielkie
Adoracja Roku Wiary pod hasłem - Powołani do wiary i świętości na wzór Maryi. (więcej...)

10-12.02.2013 Wierzbnik, Jankowice Wielkie
Nabożeństwo 40 godzinne modlitwą o pomnożenie wiary (więcej...)

11-12.02.2013 Watykan
Benedykt XVI ogłasza abdykację z urzędu papieskiego (więcej...)

17.02.2013 Wierzbnik, Jankowice Wielkie
List Biskupa Opolskiego na Wielki Post. (więcej...)
Po południu rozpoczęliśmy nabożeństwa pasyjne. Myślą przewodnią tegorocznych rozważaniach były ostatnie słowa Jezusa przed Jego śmiercią na krzyżu. (więcej...)

24.02.2013 Wierzbnik, Jankowice Wielkie
Kolejne spotkanie pasyjne roku Wiary (więcej...)

26.02.2013 Wierzbnik, Jankowice Wielkie
Spotkanie popielgrzymkowe w rocznicę wyjazdu do Ziemi Świętej. Podczas tego spotkania odbył się I wykład z okazji ROKU WIARY, który wygłosił o. Jasiński (więcej...)

27.02.2013 Wierzbnik, Jankowice Wielkie
Projekcje filmów związanych z rokiem Wiary. Film „Bakhita” (więcej... )

28.02.2013 Watykan, Wierzbnik, Jankowice Wielkie
Zakończenie Pontyfikatu Benedykta XVI (więcej ...)

02.03.2013 Wierzbnik, Jankowice Wielkie
Adoracja Roku Wiary. III Gorzkie Żale (więcej...)

05.03.2013 Wierzbnik, Jankowice Wielkie
Kolejny projekcja filmu Roku Wiary. Bakhita część II. (więcej...)

10.03.2013 Wierzbnik, Jankowice Wielkie
Modlitwa o wybór Papieża. IV Gorzkie Żale. (więcej...)

13.03.2013 Watykan, Wierzbnik, Jankowice Wielkie
Habemus Papa. Papież Franciszek (więcej ...)

17.03.2013 Wierzbnik, Jankowice Wielkie
V Gorzkie Żale.(więcej...)

19.03.2013 Watykań, Wierzbnik, Jankowice Wielkie
Inauguracja pontyfikatu Papieża Franciszka. (więcej ...)

24.03.2013 Wierzbnik
Koncert Roku Wiary zespołu z Czech Toque De Silencio. (więcej ...)

28.03.2013 Wierzbnik, Jankowice Wielkie
Triduum Paschalne – Wielki Czwartek. (więcej ...)

29.03.2013 Wierzbnik
Obchody Wielkiego Piątku (więcej ... )

30.03.2013 Wierzbnik
Obchody Wigilii Paschalnej (więcej... )

06.04.2013 Wierzbnik, Jankowice Wielkie
Kolejna Adoracja Roku Wiary (więcej ... )

13.04.2013 Watykan
Koncert „Oh My Son” (O mój Synu) w Auli Pawła VI.

15-17.04.2013 Watykan
Dzień Seminariów z okazji 450. rocznicy ich ustanowienia. Dzień studiów, zorganizowany przez Kongregację ds. Edukacji Katolickiej, na temat znaczenia dokumentów Soboru Watykańskiego II i katechizmu Kościoła Katolickiego w formacji kandydatów do kapłaństwa, w związku z trwającym przeglądem „Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis”.

28.04.2013 Watykan
Dzień poświęcony wszystkim chłopcom i dziewczętom, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Ojciec Święty namaścił Krzyżmem niewielką grupę młodzieży.

5.05.2013 Watykan
Nabożeństwo papieskie z okazji Dnia Bractw i Pobożności Ludowej.

18.05.2013 Watykan
Wigilia Zesłania Ducha Świętego, odprawiana przez papieża Franciszka i poświęcona wszystkim ruchom kościelnym, z pielgrzymką do grobu św. Piotra i wzywaniem Ducha Świętego.

01.06.2013 Wierzbnik, Jankowice Wielkie
Adoracja Roku Wiary… (więcej ... )

02.06.2013 Wierzbnik, Jankowice Wielkie
Adoracji z ojcem świętym Franciszkiem… (więcej ... )

11.06.2013 Jankowice Wielkie
Kolejne projekcja filmu Roku Wiary: Święta Rita - cz. I… (więcej ... )

16 czerwca Watykan
Dzień „Evangelium vitae” w obecności Papieża. Dzień był poświęcony świadectwu Ewangelii życia, obronie godności osoby od pierwszej aż do ostatniej naturalnej chwili życia.

18.06.2013 Jankowice W.
Film Roku Wiary: II część filmu św. Rita… (więcej ... )

22 czerwca, Watykan
Wielki koncert Roku Wiary na placu św. Piotra.

25.06.2013 Jankowice W.
Kolejny film Roku Wiary: "Bitwa pod Wiedniem"… (więcej ... )

06.07.2013 Jankowice W., Wierzbnik
Adoracja Roku Wiary… (więcej ... )

06.07.2013 Wierzbnik
Dar kanonizacji… (więcej ... )

22 czerwca, Watykan
Wielki koncert Roku Wiary na placu św. Piotra.

7 lipca, Watykan
W obecności Papieża, na placu św. Piotra zakończenie pielgrzymki seminarzystów, nowicjuszy i nowicjuszek.

23-28 lipca, Rio de Janeiro
Światowy Dzień Młodzieży z papieżem Franciszkiem.

04.08.2013 Wierzbnik, Jankowice Wielkie
Adoracja roku Wiary… (więcej ... )

07.09.2013 Jankowice W. - Wierzbnik
Nocne pielgrzymowanie… (więcej ... )

08.09.2013 Wierzbnik, Jankowice Wielkie
Modlitwa o pokój… (więcej ... )

14.09.2013 Wierzbnik – Góra św. Anny
Parafialna pielgrzymka na Górę św. Anny… (więcej ... )

18-19.09.2013
Seminarium studyjne uniwersytetów katolickich, organizowane przez Kongregację ds. Edukacji Katolickiej, na temat wartości Katechizmu Kościoła Katolickiego w nauczaniu teologii na uniwersytetach katolickich.

29 września, Watykan
Dzień Katechetów w obecności papieża Franciszka. Dzień był także okazją do przypomnienia 20. rocznicy publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego.

05.10.2013 Wierzbnik, Jankowice Wielkie
"Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom"… (więcej ... )

13 października, Watykan
Obchody Dnia Maryjnego w obecności Benedykta XVI i wszystkich stowarzyszeń maryjnych.

02.11.2013 Wierzbnik, Jankowice Wielkie
Adoracja -wyznanie wiary… (więcej ... )

12.11.2013 Jankowice W.
Kolejny film Roku Wiary "Cristiada"……

19.11.2013 Wierzbnik - Brzeg
Spotkanie popielgrzymkowe… (więcej ... )

24 listopada, Watykan
Papież przewodniczy uroczystości zamykającej Rok Wiary.

24.11.2013 Wierzbnik, Jankowice Wielkie
Zakończenie Roku Wiary….(więcej ... )